Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Velkommen ergoterapeut til tværfagligt fællesskab, hvor vi går sammen hånd i hånd med indlagte medicinske patienter

Vi søger pr. 1. august 2022 eller efter aftale en ergoterapeut til fastansættelse i vores praksisfællesskab.

Gennem de seneste tre år har vi haft rehabiliteringsterapeuter ansat på Medicinsk Sengeafsnit 1(MS1) på Regionshospitalet Horsens. Vi har fået utroligt gode erfaringer med denne måde at arbejde tværfagligt og tværsektorielt i patientforløbene. Derfor ønsker vi at udvide med flere kolleger, således I vil blive to rehabiliteringsergoterapeuter og to rehabiliteringsfysioterapeuter på den samme sengeafdeling.

"Som ergoterapeut på MS1 kan jeg udøve ergoterapi på et bredt niveau, hvad enten det omhandler psykiske, kognitive eller fysiske aspekter. Jeg har mulighed for at lære fra mig og jeg kan se og høre på mine kollegaer, at deres opmærksomhed på bl.a. dysfagi er øget. Jeg nyder det tværfaglige samarbejde, hvor alle bidrager med deres viden og kompetencer"

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Arbejdstiden kan forventes at ligge i dag-/aftentid samt weekend. Desuden kan der forventes arbejde på helligdage.

Hvem er vi?
 • Vi er et medicinsk sengeafsnit som primært behandler lungemedicinske og gastroenterologiske patienter. Afsnittet er normeret til 27 patienter. Der indlægges årligt ca. 2300 patienter, heraf langt de fleste akut. Aktiviteten er høj, og hverdagen som sundhedsfaglig medarbejder kræver samarbejde, gensidig forpligtigelse og en grundlæggende dedikation til at møde hver eneste patient med udgangspunkt i den enkeltes behov og præmisser.
 • Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor vi kommer hele vejen rundt om den enkelte patient i tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, diætister, assistenter, læger og sekretærer.
 • Vi arbejder fokuseret på den rette behandling til den rette patient. Vi tænker kreativt og finder løsninger for vores patienter i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 • Som arbejdsplads værdsætter vi det psykiske arbejdsmiljø og personalet samarbejder tæt med hinanden i makkerskaber. Der er altid rum for spørgsmål og plads til, at vi har forskellige kompetencer og kvalifikationer, som vi arbejder på at udvikle og udnytte på bedste vis.

Vi søger en kollega, som
 • vil gå helhjertet ind i opgaven for at kunne give både patienter og pårørende oplevelsen af inddragelse, når vi går hånd i hånd med patienterne.
 • formår at medtænke og bidrage med egne monofaglige kernekompetencer i den fælles opgaveløsning sammen med den medicinske patient.
 • har lysten til at arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde mellem ergoterapi og andre faggrupper, så vi i samarbejde og med samlede kompetencer sikrer gode patientforløb.
 • besidder kreativitet og mod til at forme din funktion og dine arbejdsopgaver.
 • kan vise gode samarbejdsevner samt rummelighed og lyst til nært samarbejde med andre faggrupper.
 • trives i en omskiftelig og travl hverdag.
 • er nysgerrig og opsøgende.
 • kan bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet.
 • kan løse opgaver, der relaterer sig til den samlede opgaveløsning på et sengeafsnit, som ikke er fagspecifikke, men som i høj grad bidrager meningsfuldt til gode effektive patientforløb.
 • er fleksibel, kan prioritere, bevare overblik i pressede situationer og fungere i en travl hverdag.
 • har evne til at dokumentere og kommunikere tydeligt og præcist skriftligt og mundtligt.
 • har en stærk monofaglighed og kan sætte den i spil i det tværfaglige samarbejde.
 • er nyuddannet, har masser af erfaring eller alt derimellem – erfaring er ikke altafgørende for os, da vi vægter den rette personlighed højere.

Hvorfor søge hos os?
 • Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, som tilpasses dine kompetencer og ønsker. Desuden har vi en monfaglig mentorordning, der ligeledes støtter op om introduktion og trivsel.
 • Vi prioriterer, at alle – uanset faggruppe - har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig.
 • Du får dedikerede kollegaer med et stort engagement og et højt fagligt niveau i en hverdag, hvor der altid er plads til spørgsmål og undring samt erfarne kollegaer at sparre med.
 • Vi prioriterer, at de bløde værdier og god kommunikation skinner igennem i vores arbejde.
 • Vi vægter stor indflydelse på arbejdsplanen, da vi prioriterer at give plads til både familie- og privatliv.
 
Om jobbet
 • Du ansættes i Fysio- og Ergoterapien, hvor du dels bliver forankret i den gruppe af rehabiliteringsterapeuter, som arbejder med rehabiliterende sigte samt den øvrige gruppe af medicinske terapeuter.
 • Du vil med ansættelse i Fysio- og Ergoterapien og en hverdag på Medicinsk Sengeafsnit 1 opleve delt ledelse, der varetages af afdelingssygeplejersker Vibeke Duedahl Knudsen og Barbara Dyrmose samt afdelingsterapeut Liselotte Enggaard Hansen.
 • Deltagelse i intern undervisning og netværks- og gruppemøder som finder sted både på Medicinsk Sengeafsnit 1 samt i Fysio- og Ergoterapien. Netværket, som tilbyder sparring, vejledning og erfaringsudveksling. Netværket ledes af afdelingsterapeuter fra Fysio- og Ergoterapien.
 • Grundig introduktion og personlig monofaglig mentorordning. Der kan efter oplæring og introduktion forventes 6-8 aftenvagter på fire uger samt weekendvagt hver 3. weekend.
 • Du bliver fast tilknyttet og har hele din arbejdsdag på Medicinsk Sengeafsnit 1, hvor du arbejder med udgangspunkt i dine monofaglige kernekompetencer i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du vil således få et tæt tværfagligt samarbejde med alle faggrupper, som løser opgaver på sengeafsnittet.
 • Som rehabiliteringsergoterapeut bidrager du til, at et rehabiliterende fokus integreres, understøttes og fremmes i det tværfaglige praksisfællesskab, der er i patienternes indlæggelsesforløb.
 • Du vil blive uddannet som forflytningsvejleder.
 • Tæt samarbejde med kommuner i forbindelse med behov for hjemmepleje ved udskrivelser, hjælpemidler eller almen genoptræning.
 • Et dedikeret personale, som er klar til at modtage dig som ligeværdig kollega og som har stor fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
Ansøgning
 • For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet og autoriseret ergoterapeut og ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 • Desuden skal ansøgning, CV, autorisation samt eksamensbevis vedhæftes din ansøgning.
 • Ansøgningsfrist er mandag den 6. juni 2022 kl. 23:59 og du ansøger via dette stillingsopslag.
 • Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16.6.2022.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.
 • Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Barbara Dyrmose (bardyr@rm.dk) på tlf. 7842 6775, afdelingssygeplejerske Vibeke Duedahl Knudsen (vibekknu@rm.dk) på tlf. 5146 3530 eller afdelingsterapeut Liselotte Enggaard Hansen på tlf. 7842 7800. TR for ergoterapeuter Anne Marie Sigh træffes ligeledes via tlf. 78 42 78 00.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Barbara Smith Dyrmose
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  36266
 • Quick-nr.
  430993
 • Ansøgningsfrist
  06-06-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Barbara Smith Dyrmose
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  36266
 • Quick-nr.
  430993
 • Ansøgningsfrist
  06-06-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Velkommen ergoterapeut til tværfagligt fællesskab, hvor vi går sammen hånd i hånd med indlagte medicinske patienter"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.