Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Stationsalleen 42, 2730 Herlev

Tre nye konsulenter til grøn omstilling og bæredygtigt forbrug

Vil du være med til at udvikle et grønnere hospitalsvæsen, reducere hospitalernes klimaaftryk og har du evner til at få tingene til at ske?

Størstedelen af Region Hovedstadens CO2-udledning kommer fra de produkter og services, som primært forbruges på hospitalerne. Regionens grønne omstillingsindsats har hovedsageligt fokuseret på CO2-målsætninger og aktiviteter indenfor energi­forbrug, transport og affaldshåndtering indtil nu. Regionens klimaregnskab medtager nu også de indirekte forbrugsrelaterede CO2-udledninger og viser, at der er et stort potentiale i at reducere det forbrugsrelaterede klimaaftryk og fortsat gøre den daglige drift og produktion på hospitalerne mere klimavenlig og miljøbevidst.

Derfor skruer vi op for klima- og miljøindsatsen og opretter tre nye stillinger som konsulenter med fokus på projektledelse, der skal styrke indsatsen og samarbejdet om grøn omstilling på hospitalerne, samt udbrede og skalere projekter om bæredygtigt forbrug. Du kan være med til at opbygge og udvikle stillingernes indhold.

Om stillingerne
Du skal arbejde i ”Grøn2030”, som er Region Hovedstadens klima- og miljøprogram, der er forankret i Energi og Miljø, Center for Ejendomme (CEJ). Du vil komme til at arbejde mest på hospitalerne og med kolleger fra de forskellige indsatsområder om at drive en systematisk grøn omstilling af hospitalernes forbrug og drift. Fokus kan fx være minimering af forbrug og spild, mere genanvendelse, klimarigtige kliniske behandlinger, levetidsforlængelse, klima- og miljørigtige produkter, nye forretnings­modeller m.m.  Indsatser der gør hospitalerne i stand til at fremme cirkulære løsninger og nedbringe klimaaftrykket i hele værdikæden.

Dine opgaver
Du skal arbejde med at få indsatserne i Grøn2030 til at ske på hospitalerne i et tværgående samarbejde. Udfordringerne ved den grønne omstilling og bæredygtigt forbrug kan kun løses i tæt samspil. Du kommer til at arbejde sammen med programledelsen og kolleger i centrene om fx indkøb, service, logistik, transport, energi og miljø, men først og fremmest skal du opbygge et tæt samarbejde med medarbejdere på hospitalerne. De primære arbejdsopgaver vil f.eks. være:

 • at understøtte indsatsområderne i Grøn2030-programmet med at implementere aktiviteter på hospitaler og regionens virksomheder
 • at identificere, udvikle, igangsætte og drive tværgående omstillingsprojekter og aktiviteter sammen med organisationen. Et projekt kan være på et hospital i en længere periode eller på tværs af flere hospitaler
 • at understøtte beslutningsprocesser og sparre med organisationen om at skabe de bedste resultater
 • at være bindeled mellem hospitaler og Grøn2030-programmet
 • at sikre den nyeste viden, god praksis og evidens om grønne initiativer omsættes til konkrete effektfulde tiltag på hospitalerne
 • Evt. være med til at gennemføre uddannelse i ledelse af bæredygtighed på basis af Grøn2030.

Om dig
Du kan have en klima-/miljøfaglig, en sundhedsfaglig eller en samfundsfaglig baggrund. Det vigtigste er, at du har viden om grøn omstilling, kan lede projekter og facilitere processer i større offentlige organisationer og arbejder databaseret. Vi leder efter tre kandidater, der hver kan dække så meget som muligt af følgende kompetencer. Vi skal bruge forskellige profiler og kompetencer, ikke nødvendigvis i samme person.

 • Kan projektlede og procesfacilitere projekter, der implementerer tiltag på et eller flere hospitaler
 • Er engageret, udviklings- og resultatorienteret og har øje for løsninger og forbedringsmuligheder, bringer ideer og forslag frem og gerne selv implementerer i samarbejde med andre
 • Har bredt kendskab til indsatser, der kan reducere hospitalernes klimaaftryk
 • Kommunikerer godt både i skrift og tale – også komplekse problemstillinger - og får folk med og lærer fra sig
 • Kan arbejde selvstændigt og være med til at opbygge opgaverne, men også er god til at skabe samarbejdsrelationer og har organisationsforståelse
 • Har indsigt i hospitalsdrift og kendskab til arbejdsgange i klinikken, viden om bæredygtighed og samarbejdsevner til at få det ført ud i livet på hospitalerne

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Center for Ejendomme er placeret på Stationsalleen 42 i Herlev lige ved S-toget, men du vil primært arbejde på hospitalerne.

Vi forventer stillingerne besat inden sommerferien med start i august.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lone Rasmussen Otte på telefon 29 36 17 98.

Ansøgningsfrist
Du søger stillingen ved at uploade din ansøgning, CV og relevante bilag via link i annoncen. Ansøgningsfristen er mandag den 13. juni 2022.

Om Grøn2030 og Center for Ejendomme
Grøn2030 er Region Hovedstadens ambitiøse klima- og miljøprogram.  Programmet har fokus på grøn omstilling af regionen som virksomhed, grønne ansvarlige hospitaler, klima, ressourceeffektivitet og miljø. Programmet er en del af regionens Handlingsplan for FN’s verdensmål og har særligt fokus på verdensmål tolv om ansvarligt forbrug og produktion. Grøn2030 har ambitiøse målsætninger for 2025 og 2030 og omfatter indsatserne: energi, affaldsressourcer, transport, økologi og bæredygtig køkkendrift, grønne indkøb, spildevand og vand og er i stadig udvikling.

Læs mere om Grøn2030

Center for Ejendomme (CEJ) er det koncerncenter i Region Hovedstaden, som varetager regionens samlede ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter. Sammen skal vi skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices. Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 44.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ”Ventet og Velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler. Vi er i gang med at skabe et stærkt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder for Center for Ejendommes ca. 800 medarbejdere. Ambitionen er at være stærk og værdsat samarbejdspartner således, at vi sammen med regionens øvrige medarbejdere skaber en god oplevelse for patienterne. 

Du kan læse mere om Center for Ejendomme her

Region Hovedstaden er både et geografisk område med 29 kommuner og en politisk ledet virksomhed med eget skattefinansieret budget. Regionen (virksomheden) har som hovedopgave at drive landets største sundhedsorganisation. Den omfatter otte store hospitaler, apoteket, akutberedskabet, den sociale virksomhed og koncerncentre. Vi er 44.000 medarbejdere og godt 90 % af budgettet på 42 milliarder kr. går til sundhedsorganisationen. De resterende 10 % går til udviklingsopgaver rettet med regionen som geografi.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Koncerncentre
 • Kontaktperson
  Lone Otte
  lone.otte@regionh.dk
  29361798
 • Adresse
  Stationsalleen 42, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  241260
 • Quick-nr.
  431079
 • Indrykningsdato
  16-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  13-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Koncerncentre
 • Adresse
  Stationsalleen 42, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Lone Otte
  lone.otte@regionh.dk
  29361798
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  241260
 • Quick-nr.
  431079
 • Indrykningsdato
  16-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  13-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.