Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Sygeplejerske til Intermediær Monitoreringsafsnit ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Kan du holde hovedet koldt, hjertet varmt og brænder du for at arbejde med medicinske patienter i et alsidigt og spændende afsnit med dygtige kollegaer?

Intermediær Monitorerings afsnit (IMA) er en afdeling, hvor hospitalets medicinske patienter med behov for ekstra observation og monitorering ligger. Afsnittet består af seks sengepladser og patienterne bliver indlagt fra medicinsk afdeling efter intensiv behandling, fra modtagelsen/skadestuen samt patienter, der evakueres fra kysten.

Vi arbejder med en bred patientgruppe og modtager alt fra patienten med Akut Koronart Syndrom, KOL i exa, hjerterytmeforstyrrelser, kramper, apopleksi, veneficium og sepsis. Ens for patienterne er, at de har behov for ekstra observation, monitorering og behandling i en kortere eller længere periode.

Afsnittet er det eneste afsnit i Grønland med mulighed for telemetriovervågning, og afsnittet har derfor naturligt et stort flow af hjertepatienter.

Da vi har en bred patientgruppe er det sygeplejefaglige arbejde meget alsidigt. Arbejdet består af alt fra basalsygepleje – herunder sondeernæring, personligpleje, mobilisering m.m., til skill-baseret sygepleje med anlæggelse af PVK og udførelse af a-gas til mere avanceret sygepleje med ABC-vurdering herunder respiratorisk hjælp – CPAP, telemetri overvågning, væskeinfusioner, iv-bolus infusioner, kontinuerlig overvågning mm.

Vi er i tæt samarbejde med Intensiv afdeling, som er i forlængelse af IMA, og sparrer jævnligt med intensiv sygeplejersker i det daglige arbejde.

Der kan opstå mulighed for at skulle evakuere patienter til og fra kystbyer til indlæggelse på IMA, hvorfor der også er en del koordinationsarbejde med overflytning/evakuering til og fra kystbyer.

Vi tilbyder dig:

 • en spændende afdeling med mulighed for personlig og faglig udvikling
 • kollegaer med brede medicinske, akutte og kardiologiske kompetencer
 • god tid til patienterne, hvor der er mulighed for fordybelse og god pleje
 • meget afvekslende arbejdsdage med forskellige arbejdsopgaver, ansvar for 2-3 patienter ad gangen
 • et godt læringsmiljø med individuel oplæring, afhængig af dine kompetencer
 • gode kollegaer, der har det godt socialt på såvel som udenfor afsnittet
 • bredt tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde

Vi søger dig, der:

 • har medicinsk, akut eller kardiologisk erfaring, dog er der mulighed for oplæring ved ansættelse
 • tænker positivt og har fokus på god kvalitet i plejen med udgangspunkt i den enkelte patient
 • kan lide en arbejdsdag med vekslende arbejdsopgaver
 • er åbensindet, engageret og har gode kommunikative evner

Om os:

 • et afsnit med 12 sygeplejersker (både faste og vikarierende samt danske og grønlandske sygeplejersker)
 • seks monitorerede sengepladser med mulighed for 6 telemitrerede patienter, ingen isolationspladser
 • to sygeplejersker i vagt, aften, nat og weekend. Minimum tre sygeplejersker i dagvagt i hverdagen
 • vi arbejder i treholdsskift med 8-10 vagter pr. måned og arbejder hver 2. weekend i 8,5 timers vagter
 • sygeplejen er tilrettelagt som tildelt patientpleje, men vi arbejder altid tæt sammen og har mulighed for faglig sparring/læring og praktisk hjælp

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ved fastansættelse ydes et månedligt tillæg på mellem 3.400-4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning vedhæftet kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Startdato: 1. september eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist: 1. juli 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Barselsvikar Afdelingssygeplejerske Annette Meinertz på tlf. (+299) 34 48 98 eller på e-mail: amei@peqqik.GL eller Assisterende afd. Sygeplejerske Dortheeraq G. Petersen på e-mail: dogp@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  22-190
 • Quick-nr.
  431136
 • Indrykningsdato
  17-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  01-07-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  22-190
 • Quick-nr.
  431136
 • Indrykningsdato
  17-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  01-07-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.