Region Nordjylland

Jordemoderområdet

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Chefjordemoder til ”verdens bedste fødegang” på Regionshospital Nordjylland

Vi søger en visionær, dynamisk og innovativ chefjordemoder. Hvis du vil være vores nye chefjordemoder for det som vores jordemødre omtaler som ”verdens bedste fødegang”, så grib denne fantastiske mulighed og send en ansøgning.


Om jobbet
Som chefjordemoder har du det overordnede jordemoderfaglige ansvar for jordemoderkonsultationerne og fødegangen samt barselstilbuddet, herunder drift, økonomi, personale, uddannelse og forskning.
Chefjordemoderen er en del af afdelingsledelsen for Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling sammen med den ledende overlæge og den afsnitsledende sygeplejerske. Afdelingsledelsen udvikler i fællesskab afdelingens strategier på tværs af faglighed og faggrupper.
Sammen med den specialeansvarlige obstetriske overlæge og den ledende overlæge er man ansvarlig for den obstetriske faglighed.
Chefjordemoderen skal sikre det gode tværsektorielle samarbejde og varetage opgaver på fødeområdet regionalt og nationalt. Sikre det gode konsultationsarbejde, der blandt andet er indrettet efter tidlig indsats og sikre fortsat aktiv deltagelse i kommunernes forældreundervisningstilbud. Fortsætte det gode arbejde med ambulante fødsler.
Chefjordemoderen skal generere og støtte op omkring kvalitetsforbedrende og udviklende arbejde på området. Som eksempler på pågående kvalitetsforbedrende tiltag kan nævnes fokus på den vaginale fødsel med opretstående underkropsfødsler og nedbringelse af sectiofrekvens ved tværfaglig indsats.
Afdelingen arbejder med den fremtidige arbejdstilrettelæggelse for jordemødrene, herunder muligheden for organisering i ”teams”. En væsentlig opgave bliver derfor at samle trådene og være med til at skabe en robust organisering, der fremmer arbejdsglæde, rekruttering og fastholdelse.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. d. 1. september 2022. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.


Om dig
 • Du er jordemoder af uddannelse
 • Gerne ledelseserfaring og gerne ledelsesmæssig videreuddannelse
 • Flair for økonomi og drift
 • Synlig og nærværende ledelse og evner konflikthåndtering
 • Gode samarbejdsevner, specielt i relation til det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde
 • Refleksioner omkring fastholdelse og rekruttering af jordemødre
 • Stå i spidsen for nytænkning omkring organisering af arbejdstilrettelæggelsen med fokus på arbejdsmiljøet og udnyttelse af ressourcer (”teams”)
 • Stort fokus på arbejdsmiljøet. Fokus på løsninger som giver arbejdsglæde, motiverer, og giver personlig og faglig udvikling for medarbejderne
 • At du er dynamisk og innovativ
 • Synlig og handlekraftig i det regionale såvel som det nationale samarbejde
 • Prioriterer uddannelse af alle faggrupper på afdelingen og fokus på forskning
 • At du ser din ledelsesopgave til at dække over hele vores Gynækologiske-Obstetriske Afdeling, tværfagligt og på tværs af faggrupper
 • Lever op til regionens fælles værdier, ITOP (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed, Professionalisme).


Vi tilbyder
 • mulighed for, at du kan sætte dit aftryk på den faglige og ledelsesmæssige retning, som fødeområdet på Regionshospitalet skal bevæge sig i
 • stor frihed til innovation og nytænkning
 • en afdeling bestående af engagerede og dygtige medarbejdere på tværs af faggrupper
 • et solidt tværfagligt miljø med blandt andet obstetrisk team-træning, tværfaglige fyraftensmøder og undervisning
 • en afdeling, hvor der er plads til store ambitioner
 • en afdeling, hvor faglighed, patientsikkerhed og arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen
 • en afdeling, hvor der er respekt for og plads til hinanden, og hvor der er plads til succeser, godt humør og glæde
 • en afdeling med sansefødestuer i et moderne byggeri
 • ledelses- og karriereudvikling med muligheder for formaliseret ledelsesuddannelse efter nærmere aftale
 • mentorordning, hvis man er ny leder
 • ledelsessparring fra afdelingsledelsen og fra hospitalsledelsen, hvor chefjordemoderens leder bliver den lægefaglige direktør.


Om os
På Regionshospital Nordjylland varetages årligt svangre- og barselsomsorgen for 1.600-1.700 gravide samt 1.500 fødende og barslende familier. Afdelingen har hele den nordlige del af Vendsyssel som optageområde og varetager fødegangsarbejde, konsultationer i Hjørring, Brønderslev, Aabybro, Dronninglund, Frederikshavn, Skagen og Læsø samt svangre-, barsels- og læge/jordemoder-ambulatorium. Vi har ca. 40 jordemødre ansat, hvoraf 9 arbejder i ”Kendt Jordemoderordning”.
Der er i afdelingen ansat 6 koordinerende jordemødre, som bemander fødegangen døgnet rundt. Disse står til rådighed for daglig sparring med kolleger samt drift af diverse udviklingsprojekter.
Der er tilknyttet en uddannelsesansvarlig jordemoder, som varetager alt arbejde og koordinering af de studerendes uddannelsesforløb i samarbejde med UCN.               
Afdelingen varetager normale og komplicerede fødsler efter fulde 32 uger med kun enkelte højrisikogrupper undtaget, der overflyttes til Aalborg Universitetshospital.
Afdelingen har et tæt samarbejde med børneafdelingen på hospitalet og Obstetrisk Afd. på Aalborg Universitetshospital samt i Thisted.
Fødeafdelingen består af 2 modtagestuer samt 4 fødestuer. Alle fødestuer er indrettet som multisensoriske sansefødestuer, hvilket skaber ideelle fødemiljøer for de fødende og behageligt arbejdsmiljø for de ansatte.             


Vil du vide mere
Kan du kontakte ledende overlæge Anya Eidhammer, aeidhammer@rn.dk, tlf. 92435240 eller lægefaglig direktør Søren Hjortshøj, sph@rn.dk, tlf. 42603024.


Det praktiske
Ansøgningsfrist d. 25. juni 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26, 2022.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospital Nordjylland
 • Kontaktperson
  Anya Sook Goldmann Eidhammer
 • Adresse
  Bispensgade 37, 9800 Hjørring
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13238
 • Quick-nr.
  431658
 • Indrykningsdato
  27-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  25-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospital Nordjylland
 • Adresse
  Bispensgade 37, 9800 Hjørring
 • Kontaktperson
  Anya Sook Goldmann Eidhammer
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13238
 • Quick-nr.
  431658
 • Indrykningsdato
  27-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  25-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.