Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Bioanalytikerstuderende til Blodprøver og Biokemi.

Studiejob for bioanalytikerstuderende ledig pr. 1. august 2022, eller efter aftale. 

Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt, Viborg søger studerende til blodprøvetagning og EKG-optagelse i weekend og på helligdage. 

Arbejdet består i blodprøvetagning og EKG-optagelse på indlagte og akutte patienter. Arbejdet udføres i samarbejde med de bioanalytikere, der er på vagt. 

Arbejdstiden er fra kl. 7-15 i weekender og på helligdage. Du kan forvente, at du har 2-3 arbejdsdage fordelt over 4 weekender. Vagterne planlægges i samarbejde med vagtplanlægger, og du vil derfor have stor indflydelse på placeringen af dem. 

Ud over arbejde i weekender og på helligdage, er det muligt at arbejde flere timer på hverdage i ferieperioder, hvor der er studiefri. 

Oplæringen vil foregå på hverdage, og planlægges individuelt. 

Vi kan tilbyde dig:
•    Oplæring i blodprøvetagning 
•    Oplæring i optagelse af EKG
•    Studierelevant erfaring 
•    Gode kollegaer 

Vi har brug for dig, hvis du:
•    Er i gang med bioanalytikeruddannelsen 
•    Har lyst til patientkontakt 
•    Er mødestabil 
•    Kan arbejde selvstændigt 

Du vil blive aflønnet i overensstemmelse med overenskomsten for laboranter. 

Om afdelingen/centeret 
Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende biokemiske og immunologiske laboratoriespecialer samt blodbank og dækker funktioner i hospitalsenhederne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde, som primært dækker kommunerne i Viborg, Silkeborg og Skive.

Det immunologiske laboratoriespeciale er fagligt en del af Blodcenter Midt.

Samlet på alle hospitalsenheder beskæftiger vi ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører omkring 7.8 mio. analyser årligt med 700.000 patientkontakter.

For at sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres, inspiceres afdelingen af Sundhedsstyrelsen og afdelingen er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 og DS/EN 22870.

Som afdeling løses opgaverne med at skabe hurtige og effektive patientforløb i en spændende, udfordrende og travl hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.
Se nærmere om afdelingen på hjemmesiden: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/klinisk-biokemisk-afdeling/


Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive udgør til sammen Hospitalsenhed Midt med én samlet hospitalsledelse.

Hospitalsenhed Midt er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. De fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt beskæftiger tilsammen cirka 4.200 engagerede medarbejdere, og vi behandler årligt omkring 350.000 ambulante dagspatienter og udskriver flere end 50.000 patienter efter indlæggelse.

De fleste patienter kommer fra Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner. Til visse undersøgelser og behandlinger tager vi imod patienter fra hele Region Midtjylland. Og på Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade hjælper vi patienter fra hele Jylland og Fyn.

På alle fire hospitaler har vi et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Vi arbejder løbende på at skabe bedst mulig sammenhæng i patienternes behandling, når de indlægges og udskrives. Mange patienter vil også opleve, at en stadig større del af deres behandling udføres i fællesskab af flere hospitaler i Region Midtjylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på hjemmesiden: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/

Om løn-og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse (OBS undtagelser –jf. retningslinke vedr. indhentelse af børneattester). 

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Blodprøver og Biokemi. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker: 
Camilla Holt Jones, tlf. 3057 3429. Eller Susanne Høyer, tlf. 2467 9289.

Din ansøgning skal være os i hænde elektronisk senest søndag d. 3. juli 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Pia Ring
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  36690
 • Quick-nr.
  432552
 • Indrykningsdato
  13-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  03-07-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Pia Ring
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  36690
 • Quick-nr.
  432552
 • Indrykningsdato
  13-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  03-07-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.