Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ chefjordemoder til Kvindesygdomme og Fødsler ved Regionshospitalet Viborg

Kan du skabe trygge og sikre rammer for den gravide og deres familier, så den nyfødte får den bedst mulige start på livet? Kan du lede arbejdet med diagnostik og behandling af gynækologiske sygdomme med høj faglig kvalitet? Kan du bidrage til et velfungerende tværfagligt samarbejde og har du et stærkt fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling?

Om stillingen

Vi søger en chefjordemoder, der tør tænke nyt og drømme stort for vores afdeling: Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Viborg.

Som chefjordemoder vil du blive en del af afdelingsledelsen sammen med cheflægen og chefsygeplejersken. Du skal være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelingerne og øvrige samarbejdsparter internt som eksternt.

Du skal medvirke til, at afdelingsledelsen fungerer som et stærkt, effektivt og professionelt ledelsesteam. Samarbejdet i afdelingsledelsen prioriteres højt, så der skabes fundament for at finde løsninger og udvikle tværgående indsatser. Du skal være med til at skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer. Du skal være en del af den kliniknære ledelse.

Derudover omfatter afdelingsledelsens opgaver, at:
 • skabe høj kvalitet i behandlingen og optimale forløb for gravide, fødende, barslende og for de gynækologiske patientgrupper i Kvindesygdomme og Fødsler
 • danne grundlaget for en kultur, hvor der er fokus på patientsikkerhed, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejdsmiljø
 • indgå i løsningen af strategiske udfordringer
 • sikre en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourcer
 • sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed
 • beherske vanskelige situationer på en passende måde
 • facilitere forskning sammen med de relevante fagpersoner
 • skabe resultater og bidrage til høj faglighed, psykologisk tryghed og arbejdsglæde.
Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kolleger på tværs af afdelinger og matrikler. Vi samarbejder på tværs af afdelinger og områder, hvor patient­forløbene kalder på det. Du bliver en del af hospitalsenhedens samlede strategiske leder­gruppe.

Om dig
Du er uddannet jordemoder med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring, gerne på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer kan sætte retning for Kvindesygdomme og Fødsler.

Der vil blive lagt vægt på, at du kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forbedringsprocesser i et politisk og strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk ledelse samt personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.

Du har følgende personlige kvalifikationer:
 • Gode samarbejdsevner og har udpræget situationsfornemmelse, empati og evne til at dyrke synergi og relationer på tværs
 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang
 • Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft i hele Kvindesygdomme og Fødsler.
 • Er en god kommunikator, som er tydelig i dine budskaber
 • Målrettet og resultatorienteret
 • Bidrager til at sikre et velfungerende arbejds- og uddannelsesmiljø
 • Sans for strategisk ledelse og personlig integritet i lederskabet.

Vi tilbyder
Ved Hospitalsenhed Midt er der mulighed for udvikling af dine personaleledelseskompetencer, ved deltagelse i lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse. Du bliver omfattet af et onboardingprogram og herunder et mentorforløb.

Om Kvindesygdomme og Fødsler
Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk og obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitets­klinik. Afdelingen har hovedfunktioner, enkelte regionsfunktioner som kan være med formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Vi har en enkelt højtspecialiseret funktion i samarbejde med Vestdansk Center for Rygmarvskadede, hvor vi samarbejde omkring gravide med para- eller tetraplegi. Der er ca. 2.200 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fer­tilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer. Det er vigtigt for os, at de gravide, fødende og barslende med familier, samt de gynækologiske forløb oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i deres ønsker og behov.

 Hovedparten af afdelingens funktioner er på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har am­bulante funktioner inden for obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi inklusiv udvidede undersøgelser, ambu­lant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet kontinensklinik. Jordemoderkonsultation og for­ældre- og fødselsforberedelse foregår på fem forskellige matrikler i afdelingens optage­område. På Regions­hospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion og ultralydsskanning af gravide ved sonograf.

Afdelingen har velindrettet fødegang med egen operationsstue til akut sectio. Desuden har afdelingen et sengeafsnit med gynækologiske senge og barselssenge på patienthotellet. Afde­lingen har desuden barselsambulatorium på patienthotellet. Der findes et akut svangre­afsnit med svangresenge og akutte ambulatoriestuer i forbindelse med fødegang i fødeafsnittet. På fødeafsnittet og i obstetrikken arbejder vi efter visionen 'Styrk det nye Liv'. Denne vision skaber sammenhængskraft og retning for, hvor vi lægger vores energi og kræfter. Hensigten er, at styrke den spontane og ukomplicerede fødsel ved hjælp af hele jordemoderens virksomhedsområde. Kvaliteten på fødeafsnittet monitoreres efter indikatorerne i 'Sikre Fødsler'.

Patienthotellet er en del af afdelingen med 42 værelser, hvor der også er patienter med andre stamafdelinger, men hvor plejen foretages af personale fra Kvindesygdomme og Fødsler.

Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse.
Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet.

Medarbejderstaben på ca. 160 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, jordemødre, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere og lægesekretærer.

Om Hospitalsenhed Midt
I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med patientoplevet kvalitet i højsædet. Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.350 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Kvindesygdomme og Fødsler. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller snarest muligt herefter.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område" indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale
m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Hospitalsdirektør             Thomas Balle Kristensen  tlf. 3038 7193
Lægefaglig direktør         Claus Brøckner Nielsen    tlf. 3091 1341
Cheflæge                         Sonja Kindt                       tlf. 7844 5701
Chefsygeplejerske           Ann Herling                       tlf. 2136 2559

Ansøgning
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant
ledelseserfaring, skal være modtaget elektronisk senest fredag den 26. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 6. september og tirsdag den 27. september 2022. For kandidater, der går videre til 2. samtale, udarbejdes personprofil med tilbagemelding ved konsulent.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Kamilla Meline Thomsen
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36701
 • Quick-nr.
  432565
 • Indrykningsdato
  14-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  26-08-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Kamilla Meline Thomsen
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  36701
 • Quick-nr.
  432565
 • Indrykningsdato
  14-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  26-08-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.