Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansen Vej 1, 2600 Glostrup

Kvalitetsleder til Afdeling for Klinisk Biokemi, Diagnostisk Center, Rigshospitalet Glostrup

Er du bioanalytiker eller akademiker (farmaceut, biokemiker, kemiker eller lignende), som brænder for kvalitetsarbejde på en klinisk biokemisk afdeling, så send os straks en ansøgning, hvor du beskriver, hvordan netop du kan bidrage.

Vi forventer, at du som minimum har

 • Erfaring med arbejde i et laboratorium akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 standarden samt at vedligeholde denne akkreditering
 • Vilje og evne til forpligtende samarbejde
 • Gode pædagogiske og planlægningsmæssige evner

Stillingen:

Afdelingen har været akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 standarden siden 2015, og sammen med afdelingens kvalitetsgruppe vil du som kvalitetsleder være ansvarlig for drift samt løbende vedligeholdelse og udvikling af vores kvalitetsstyresystem i D4InfoNet, herunder udarbejde, vedligeholde og godkende dokumenter under kvalitetsstyresystemet. Du vil arbejde med fastsættelse af kvalitetsmål for afdelingen samt løbende forbedringer, herunder udvikling og validering af analyserepertoiret i afdelingen i samarbejde med læger, biokemikere, bioanalytikere og hospitalets kliniske afdelinger. Du vil fungere som afdelingens repræsentant i forhold til Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) og være tovholder på Ledelsens evaluering. Derudover vil du være patientsikkerhedsrepræsentant og ansvarlig for afdelingens afvige- og idérapportsystem inklusiv håndtering af indberettede utilsigtede hændelser. Du vil arbejde med information, rådgivning og vejledning af personale, brugere og samarbejdspartnere om afdelingens ydelser og kvalitet samt medvirke i og motivere til udvikling af afdelingens kvalitetskultur. Endelig vil du have tværfagligt samarbejde med Region Hovedstaden øvrige kvalitetsansvarlige.

Forventning til dine kompetencer:

 • At du har flere års erfaring fra klinisk biokemi eller lignende speciale, gerne som autoriseret bioanalytiker suppleret med en diplomuddannelse eller lignende efter- eller videreuddannelse eller alternativt som akademiker (farmaceut, biokemiker, kemiker eller lignende)
 • At du løbende har udviklet dig fagligt
 • At du har erfaring med processen at akkreditere et laboratorium efter DS/EN ISO 15189 standarden samt at arbejde med og vedligeholde denne akkreditering, gerne også erfaring inden for audit
 • At du har erfaring med dokumentstyring og kvalitetssikring
 • At du har gode samarbejdsevner, er imødekommende og har et godt humør
 • At du har gode pædagogiske evner og kan kommunikere samt formidle både skriftligt og mundtligt
 • At du har gode IT-kompetencer
 • At du er systematisk, ansvars- og kvalitetsbevidst i din opgaveløsning
 • At du både kan arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
 • At du har gennemgået DANAK’s Grundkursus for assessorer DS/EN ISO 15189 eller gennemfører det snarest muligt efter ansættelse

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og travl hverdag, hvor ikke to dage er ens 
 • Indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et godt tværfagligt samarbejde med afdelingens kompetente, dygtige og engagerede medarbejdere
 • En afdeling i en spændende udvikling, der har fokus på patientforløb, kvalitet og forskning
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og rare kollegaer
 • Engagerede kvalitetsgrupper

Om afdelingen:

I Afdeling for Klinisk Biokemi er vores centrale værdigrundlag en professionel tilgang til arbejdet med patienten i centrum. Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar.

Afdeling for Klinisk Biokemi er beliggende på to matrikler (Blegdamsvej og Glostrup). Afdelingen tager ca. ½ mio. blodprøver og udfører mere end 8 mio. analyser årligt, inkl. højt specialiserede analyser. De to matrikler er akkrediterede efter ISO 15189. Afdelingens læger rådgiver vores rekvirenter om rationel rekvirering og tolkning af analysesvar. Afdelings kemikere og biokemikere deltager i udvikling og kvalitetssikring af analyser samt i forskningsopgaver. Afdelingen deltager i undervisningen af bioanalytiker- og medicinstuderende og uddanner kommende speciallæger i klinisk biokemi.

På Glostrup-matriklen har vi automatiserede kemi- og immunkemianalyser (Vitros, iSYS, Liaison XL), hæmatologianalyser (Sysmex), koagulationsanalyser (ACL Top) og POCT-udstyr. Derudover har vi en sektion for Farmakologi og Specialanalyser, som omfatter analyser for antiepileptika og antipsykotika (HPLC), steroidmetabolitter (GC-FID/GC-MS) og en lang række manuelle assays (ELISA og RIA) for biomarkører. Endelig har vi en sektion for præanalyse (ambulatorium og prøvetagning), en sektion for prøvemodtagelse og forsendelse og eksterne projekter. På Glostrup-matriklen er vi én overlæge/professor, én kvalitetsansvarlig overlæge, en ledende bioanalytiker, to biokemikere, et antal medarbejdere i stabsfunktioner og ca. 40 bioanalytikere/prøvetagere.

Vores afdeling er særdeles forskningsaktiv (se årsberetning). Forskningen er fokuseret inden for forskellige hovedområder: Translationel knoglebiologi, osteoporose og biokemiske markører for knogleomsætning, samt føtalmedicin (Glostrup-matrikel). ​Ekspressionsregulation af peptidhormoner og vækstfaktorer i raske og syge celler, kardiovaskulær genetisk epidemiologi og molekylær vaskulær biologi (Blegdamsvej-matrikel).

Yderligere oplysninger om afdelingen (inkl. årsberetninger) kan findes via afdelingens hjemmesider:

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-biokemi/om-afdelingen/Sider/aarsberetninger.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst indgået mellem Region Hovedstaden og den pågældendes organisation.

Du er velkommen til at kontakte kvalitetsansvarlig overlæge Line Rode (tlf. 38632457), ledende bioanalytiker Helle Hedegaard Lethmar (tlf. 38632450) eller specialeansvarlig overlæge (GLO) Niklas Jørgensen (tlf. 38632456), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Ansøgning: Send os en motiveret ansøgning, hvor du beskriver hvordan du kan bidrage til at sikre og udvikle afdelingens kvalitet, sammen med CV og autorisationsbevis/eksamensbevis snarest, dog senest 8. juli 2022. Ansøgningerne bedømmes løbende, samtaler forventes afholdt omkring 20. juli 2022.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Kontaktperson
  Line Rode
  Line.Rode@regionh.dk
 • Adresse
  Valdemar Hansen Vej 1, 2600 Glostrup
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  242052
 • Quick-nr.
  432682
 • Indrykningsdato
  15-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  08-07-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Adresse
  Valdemar Hansen Vej 1, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Line Rode
  Line.Rode@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  242052
 • Quick-nr.
  432682
 • Indrykningsdato
  15-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  08-07-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.