Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Ergoterapeutstillinger til apopleksi teamet på Holbæk Sygehus

 

Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus søger ergoterapeuter til en fast stilling samt et barselsvikariat i apopleksiteamet pr. 01.08.2022 eller snarest derefter.

Vil du arbejde med rehabilitering af patienter med apopleksi i fase II og vil du være med til at udvikle fremtidens ergoterapi - så er en af disse stillinger helt sikkert noget for dig.

Du indgår i et team af ergo- og fysioterapeuter, der varetager opgaver i sygehusets apopleksiafsnit. Vi er i en spændende proces i sengeafsnittet, hvor vi har stort fokus på neurorehabilitering og kompetenceudvikling i det tværfaglige samarbejde.

 

Lidt om arbejdsopgaverne

Ergoterapeuterne bidrager til at klarlægge patientens motoriske og processuelle dysfunktioner samt sociale kompetencer gennem ADL vurdering og test. Ergoterapeuterne er med til at fastlægge patientens rehabiliteringsbehov, herunder metode og potentiale for genoptræning.

Vi understøtter patientens daglige aktiviteter med fokus på at øge patientens aktive deltagelse i egen rehabilitering under indlæggelsen. Sammen med fysioterapeuterne yder ergoterapeuterne daglig træning til patienterne blandt andet ved træningscafé og åben træningssal.

Det tværfaglige team har fokus på den gode udskrivelse, hvor du som ergoterapeut blandt andet deltager i udskrivelsessamtaler og udarbejder af genoptræningsplaner.

 

Lidt om sygehuset og Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Holbæk Sygehus er et akutsygehus med mange specialer. Sygehuset ligger tæt på offentlig transport med gode pendlermuligheder.

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er en tværgående klinisk afdeling, der yder ergoterapi og fysioterapi til sygehusets sengeafsnit og ambulatorier. Vi lægger vægt på medinddragelse, høj faglighed og den enkeltes medarbejders kompetenceudvikling. Vi har et inspirerende arbejdsmiljø med fokus på høj trivsel.

Vi tilbyder et grundigt introduktionsprogram med mentorordning.

 

Dig som kollega

Vi forventer, at du har interesse for neurorehabilitering og er motiveret for at formidle den rehabiliterende tilgang til samarbejdspartnere i det daglige samarbejde.

Du kan sætte dine faglige kompetencer i spil i sengeafsnittet og udnytte det terapeutfaglige potentiale i situationen. Du hjælper med at prioriteret opgaver og er reflekterende i forhold til egen praksis og læring

Det er vigtigt, at du kan tage ansvar og indgå aktivt i det tætte tværfagligt samarbejde i apopleksiafsnittet.

Vi er hinandens arbejdsmiljø og vi tager alle del i det fagprofessionelle arbejdsfællesskab. Du skal derfor kunne lede dig selv, dine kollegaer og lade dig lede ud fra en selvstyrende organisatorisk tankegang.

Du har dansk autorisation som ergoterapeut

 

Arbejdstider

Vi arbejder alle årets dage i rul og du vil indgå i dag-, aften-, weekend- og helligdagsvagter for at facilitere aktivitet og den rehabiliterende tilgang i alle ADL aktiviteter både dag og aften.

I dagtiden er mødetiden fra kl. 7.30 eller kl. 08.00 til kl. 15.00 eller 15.30.

I aftenvagter er mødetiden fra kl. 13.30-21.00 (Fredag 14.00-21.00)

 

Ansøgningsfrist: 10.07.22 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler i uge 28

Ønskes yderligere information kontaktes Afdelingsergoterapeut, Stine Høvedskov Rasmussen eller Ergoterapeutisk Tillidsrepræsentant, Dorte Helgogaard

Telefon: 59 48 46 20

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Stine Rasmussen
  stini@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-08-2022
 • Regionens jobnr.
  017853
 • Quick-nr.
  432749
 • Indrykningsdato
  16-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-07-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Stine Rasmussen
  stini@regionsjaelland.dk
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-08-2022
 • Regionens jobnr.
  017853
 • Quick-nr.
  432749
 • Indrykningsdato
  16-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-07-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ergoterapeutstillinger til apopleksi teamet på Holbæk Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.