Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Introduktionslæge

Til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød søger vi 1-2 introlæger pr. 1. oktober 2022 (eller snarest derefter) til en 1-årig ansættelse.

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en velfungerende afdeling, hvor medarbejderne passer på hinanden
 • At du bliver en del af en ambitiøs afdeling, der vægter uddannelse højt på alle niveauer. Afdelingen har bl.a. vundet universitetspris for bedste uddannelsesafdeling af medicinstuderende
 • En afdeling med høj medarbejder- og patienttilfredshed
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på faglighed, gensidig respekt og plads til humor

Vi forventer, at du:

 • Har interesse indenfor det gynækologiske og obstetriske område
 • Kan arbejder evidensbaseret med faglige udfordringer. Må gerne være nysgerrig på forskning og evt. selv have erfaring med forskning
 • Kan indgå i afdelingens akutte obstetriske og gynækologiske funktioner herunder vagtfunktionerne
 • Er engageret og kan bevare overblikket i akutte situationer
 • Har gode samarbejdsevner – også tværfagligt

Afdelingen:
Varetager funktioner indenfor både gynækologi og obstetrik. Obstetrisk varetages ca. 4200 fødsler om året. Gynækologisk har afdelingen stor operativ kapacitet med 10 ugentlige operationslejer på den centrale operationsgang samt daglige operationer i dagkirurgisk regi og i ambulatoriet. Afdelingen er normeret til 50 læger, heraf en cheflæge overlæge, 2 ledende overlæger, 19 overlæger, 8 afdelingslæger og ca. 20 læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen er forskningsaktiv med en professor, en forskningslektor, ph.d.-studerende og prægraduate forskningsårs-studerende. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende og i speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt almen medicin. Afdelingen har høj medarbejdertrivsel og patienttilfredshed.

Gynækologisk team har indsatsområder indenfor:

 • Almen gynækologi med bl.a. endokrinologi
 • Minimal invasiv kirurgi med ambulant minihysteroskopi såvel som operativ hysteroskopi
 • Laparoskopisk adnexkirurgi, laparoskopisk og vaginal hysterektomi
 • Urogynækologisk klinik med udredning og behandling af prolaps og inkontinens med minimal care samt urogynækologiske operationer i specialiseret tværfagligt team
 • Palliativ behandling af patienter med gynækologiske cancersygdomme
 • Fertilitetsklinik med stimulations- og inseminationsbehandling samt IVF/ICSI-behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Obstetrisk team har indsatsområder omkring:

 • Ambulatorium for gravide med sonografer, føtalmedicinere og obstetrikere
 • Akut modtagelse for gravide
 • Fødegang med 11 fødestuer, heraf to klinikstuer
 • Barselafsnit og neonatalafsnit, hvor mødre er medindlagt under obstetrisk behandlingsansvar
 • Tidlig Indsats funktion for sårbare gravide, trombofili-ambulatorium, tværfagligt bristningsambulatorium og ambulatorium for gestationel diabetes og svært overvægtige gravide
 • Føtalmedicinsk team, som er en del af obstetrisk team og består af 3 overlæger og 13 sonografer. Der foretages årligt ca. 17.000 skanninger, og ca. 400 invasive indgreb  

Introduktionslægen vil referere til den ledende overlæge. Ansøgeren indgår i forvagtslaget. Afdelingen har en arbejdstilrettelæggelse med arbejdstid fra 8.00 til 15.24, herefter fortsætter to forvagter og to bagvagter frem til klokken 18.00, mens en forvagt og to bagvagter har vagt fra 17.30 til 8.30 i tilstedeværelsesvagt.

Løn - og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge, ph.d. Signe Perlman, mail: signe.perlman.01@regionh.dk eller tlf. 4829 3706 eller ledende overlæge indenfor uddannelse Betina Ristorp Andersen mail: betina.ristorp.andersen@regionh.dk eller tlf. 4829 7413.

Ansøgning
Ansøgning med CV udformet i henhold til de syv lægeroller sendes elektronisk.

Ansøgningsfrist er søndag d. 14. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34.

 

 

 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Louise Rosenius
  Louise.Rosenius@regionh.dk
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  2000250-38-i-01
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  242107
 • Quick-nr.
  432827
 • Indrykningsdato
  24-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Louise Rosenius
  Louise.Rosenius@regionh.dk
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  1
 • ESK-numre
  2000250-38-i-01
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  242107
 • Quick-nr.
  432827
 • Indrykningsdato
  24-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionslæge"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.