Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Obstetrisk overlæge på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler med tilknytning til fødeområdet, Herlev

Ved Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Herlev og Gentofte Hospital er 1 eller 2 obstetriske overlægestillinger ledig til besættelse snarest muligt.

 

Obstetrik/fødeområdet er inddelt i:

 • Obstetrisk klinik med fødegang, in house fødeklinik, fødemodtagelse, akut modtagelse for gravide (AMG) samt svangre ambulatorium og svangre- barselsgang
 • Føtalmedicinsk klinik

 

Gynækologien er inddelt i:

 • Gynækologisk klinik
 • Urogynækologisk klinik
 • Reproduktionsmedicinsk klinik

 

Samlet har afdelingen cirka 450 ansatte inkluderende deltidsansættelser. I 2021 havde vi 5534 fødsler, derudover en stor gynækologisk klinik, højt specialiseret urogynækologisk klinik samt en reproduktionsmedicinsk klinik. Afdelingen varetager alle opgaver inden for gynækologi og obstetrik med undtagelse af de fleste onkogynækologiske patienter samt få højt specialiserede patientgrupper inden for obstetrik. Der er et meget tæt samarbejde mellem fødeområdet og den øvrige del af specialet på såvel lægesiden som tværfagligt.

På lederniveau har afdelingen en række faglige ledere på overlægeniveau i subspecialerne samt tværfaglige afsnitstilknyttede ledere i ambulatorier, sengeafsnit, fødegang med videre.

 

Specifikt om fødeområdet:

I september 2022 flytter fødeområdet, med undtagelse af føtalmedicin, til det helt nyt Kvinde Barn Center.

Fødeområdet består for nuværende af tilsammen 17 speciallæger fordelt i obstetrik og føtalmedicin og inkluderer en professor i obstetrik. Flere af stillingerne indbefatter forskning med planlagte forskningsdage.

En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det samlede obstetriske område, de øvrige speciallæger er afsnitsansvarlige og/eller har faglige ansvarsområder af forskellig art afhængig af charge og erfaring. Alle obstetriske speciallæger har faste ambulatoriedage med mulighed for, at følge ”egne” patienter. Der vil derfor være mulighed for, at ansøger indgår i et team med eget fagområde både i ambulatorier samt på hele fødeområdet.

Udover varetagelse af kliniske opgaver, prioriterer afdelingen i de kommende år, at styrke den obstetrisk relaterede udvikling og forskning yderligere. Vi har således en obstetrisk professor med tilknyttede yngre forskere, samt flere kliniske lektorer såvel som speciallæger og yngre læger, som er forskningsaktive.

Føtalmedicinsk klinik er aktuelt bemandet med 2 overlæger og 3 afdelingslæger, der alle har obstetriske vagter fraset den fagligt ansvarlige overlæge.

Som led i både udflytning samt optimering af patientforløb og patienttilfredshed indvies ultimo juni en helt nybygget Fødeklinik samt et Afsnit for ”Graviditet og Tab”, der i form af de fysiske rammer ligger tæt ved hinanden. Der vil med hensyn til patientforløb være et tæt samarbejde med hele fødeområdet.  

Den ene af stillingerne ønskes besat af en overlæge med interesse for gravide med særligt behov, som skal indgå i opbygning af samt ledelse af ”Klinik for graviditet og tab” sammen med en vicechefjordemoder. Der vil være et tæt samarbejde med både føtalmedicin, fødegang og gynækologisk sengeafsnit, da disse patienter både indbefatter foetus mors samt senaborter. Der vil være mulighed for at bidrage til udviklingen på området i tæt samarbejde med jordemødre, sygeplejersker og relevante læger og psykologer.

Den anden stilling vil være åben over for ønsker til varetagelse af funktioner ud fra beskrivelse af det samlede fødeområde.

 

Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler har samlet ansat cirka 75 - 80 læger; der udgøres af 1 cheflæge, et endnu ikke helt afklaret antal ledende overlæger, 2 professorer, 1 professor emeritus, speciallæger i form af afdelingslæger og overlæger; samt i varierende grad 25-30 uddannelseslæger og reservelæger på alle niveauer.

Afdelingen er en del af Københavns Universitet og har udover professorer ansat 6 - 8 kliniske lektorer samt ph.d. studerende og andre forskningsstuderende.

 

Kvalifikationer:

 • Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Ansøger bør have anciennitet med mindst 4 -5 års speciallægeanerkendelse
 • Ansøger skal til den ene af stillingerne have et ønske om at indgå i afsnitsledelse i tæt samarbejde med vicechefjordemoder
 • Ansøger skal være indstillet på at danne og bidrage til netværk på nationalt og internationalt niveau
 • Den ene ansøger skal være indstillet på at have ansvar for SP på fødeområdet
 • Om muligt ønskes at en eller begge er forskningsinteresseret
 • Ansøger skal kunne varetage obstetrisk bagvagtsfunktion på en travl afdeling, der indeholder al slags obstetrik

 

Vi kan tilbyde:

En afdeling i betydelig udvikling og forandring i de kommende år med udflytning i et helt nyt Kvinde Barn Center samt en meget fagligt engageret lægegruppe på fødeområdet, der arbejder tæt sammen med føtalmedicinere og hele den gynækologiske del af specialet samt tværfagligt.

 

Arbejdstilrettelæggelse:

Stillingen indebærer cirka 12 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en nuværende struktur med 2 forvagter samt 2 bagvagter (1 obstetrisk og 1 gynækologisk) aften/nat, samt yderligere en mellemvagt kl. 10 – 21 hverdage og kl. 8 -17 i weekend og SH. Stillingen fordrer yderligere cirka 5 skiftet dagarbejde i weekenden. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse, hvor man møder ind til A/N vagt kl. 17.30 på hverdage og kl. 16,30 i weekender og SH.  

Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for afdelingslæger.

Det skal oplyses at Herlev Hospital er røgfrit.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos cheflæge Helle Ejdrup Bredkjær, på mobil: 2913 6089 eller efter den 010722 til konstitueret cheflæge Lene Huusom på mobil 60160405

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk).

 

Ansøgning med curriculum vita sendes via link i nærværende stillingsopslag

 

 

Ansøgningsfrist: 140822

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev og Gentofte hospital
 • Kontaktperson
  Dorthe Arngrimson
  dorthe.arngrimson@regionh.dk
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  242152
 • Quick-nr.
  432924
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev og Gentofte hospital
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Dorthe Arngrimson
  dorthe.arngrimson@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  242152
 • Quick-nr.
  432924
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Obstetrisk overlæge på Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler med tilknytning til fødeområdet, Herlev "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.