Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Overlæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt

En stilling som overlæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2022 eller efter aftale.

Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

Om stillingen
Overlægen vil indgå i afdelingens gastroenterologiske-hepatologiske team.

Overlægen vil i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Ved ansættelse som overlæge forventes, at ansøger i lighed med alle de øvrige overlæger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

Overlægen vil blive fagligt ansvarlig for IBS og obstipation, hvorfor ansøgere med ekspertviden inden for IBS og obstipation vil blive prioriteret. Overlægen skal være kvalificeret til at dække de gastroenterologiske og hepatologiske funktioner bredt i afdelingen. Afdelingen har også satsningsområder indenfor IBD, UL af tyndtarm, E-health, cirrose, hepatitis-behandling og pancreas sygdomme.

Ansøger skal have en Ph.d.-grad og det forventes at ansøger aktivt indgår i klinisk forskning i Diagnostisk Center.
Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Center innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at overlægen mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at overlægen har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Ansøgere der har erfaring med vagtplanlægning og kendskab til overenskomst for Yngre læger og overlæger vil blive foretrukket.

Om afdelingen
Diagnostisk Center karakteriseret ved:
 • Et godt kollegialt miljø
 • Innovativt miljø
 • Samling af medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær-)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • Høj produktion
 
Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt kirurgi (sammenslutning af anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicinske specialer og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af de medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.
 
Diagnostisk Center har følgende medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi samt geriatri. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.
 
Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb og der er tilknyttet en professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 4 deltidsansatte professorer og en adjungeret professor.
 Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.
 
I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelse hele døgnet. Såvel intern medicinsk som kardiologisk bagvagtslag med tilstedeværelse efterfulgt af rådighedsvagt med ½ times tilkald fra hjemmet. Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.
 • Den gastrohepatologiske funktion er kendetegnet ved et velfungerende og udviklingsminded team med 6 gastroenterologisk-hepatologiske speciallæger og tilknyttede specialesygeplejersker. Der er skopifunktion med 4 skopistuer, fast tilknyttet kirurg og skoperende sygeplejersker. Endvidere egen UL-funktion og kapselendoskopi.
 • Cirrose patienter tilbydes et tværfagligt forløb med hepatologer, sygeplejersker med særlig interesse for leversygdomme og diætist. Hepatitis B og C behandling fortages i tæt samarbejde med afdelingens infektionsmediciner.
 • Klinisk forskning med tilknyttet forskningssygeplejerske og forskningsansvarlige overlæger.
Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to cheflæger og en chefsygeplejeske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel
Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr.
årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen tlf. 2946 4510
Ledende overlæge Henning Glerup, tlf. 7841 7835
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 30. juni 2022 med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt
udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som
speciallæge i Region Midtjylland.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg
 • Kontaktperson
  Louise Nymann
 • Adresse
  Falkevej 1, 8600 Silkeborg
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  36798
 • Quick-nr.
  432960
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  30-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg
 • Adresse
  Falkevej 1, 8600 Silkeborg
 • Kontaktperson
  Louise Nymann
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Regionens jobnr.
  36798
 • Quick-nr.
  432960
 • Indrykningsdato
  21-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  30-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.