Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Overlæge i fod-/ankelkirurgi søges til sektor for fod-, sår- og amputationskirurgi, Ortopædkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding

Sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi søger en overlæge pr. 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have erhvervet sig overlægekompetencer ledelsesmæssigt og inden for det fod-/ankelkirurgiske fagområde.

Det forventes, at ansøgeren har stor klinisk erfaring i diagnostik og behandling af patienter med lidelser i foden og anklen. Desuden forventes det at ansøger har kompetencer på speciallægeniveau inden for sårbehandling, konservativt såvel som kirurgisk. Gode samarbejdsevner og lyst til tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskellige specialer vægtes højt.

Funktion
Overlægen skal indgå som kyndig specialist i sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi. Desuden vil der være vagtforpligtelse eller funktion i FAM/weekendstuegang efter nærmere aftale. Ledelsesmæssigt skal overlægen indgå i afdelingens ledergruppe og være en synlig medleder i afdelingen, der tager medansvar for sektoren såvel som for afdelingens øvrige opgaver.

Forventninger til overlægen
Som overlæge forventes det, at du er en rollemodel i afdelingen som yngre kolleger kan spejle sig i. Det forventes, du tager medansvar for at fremme trivsel, samarbejde og et godt arbejdsmiljø i hele afdelingen. Vi forventer, du er medansvarlig for afdelingens ressourceforbrug, således at afdelingens samlede økonomiske ramme holdes. Desuden skal du som overlæge have lyst til at arbejde for afdelingens mål, strategier og for at afdelingens kvalitetskrav opfyldes. Overordnet er man som overlæge medansvarlig for at Sygehus Lillebælts vision, mission og strategier udføres.

Som ny overlæge i afdelingen, vil man blive indbudt til to forventningssamtaler inden for det første ansættelsesår.

Om sektoren for fod-, sår- og amputationskirurgi
Afdelingen har regionsfunktion for fod-/ankelkirurgi, og således modtager vi ca. 3500 henvisninger fra hele Region Syddanmark årligt. Dette fører til ca. 1000 årlige operationer på ambulante og indlagte patienter. Derudover varetager sektoren behandling af kroniske sår i samarbejde med sårsygeplejersker og karkirurger. Sektoren indgår i multidisciplinært team sammen med karkirurgi, endokrinologi om patienter med diabetiske fodsår. Sektoren består af 3 overlæger, 5 afdelingslæger og 1 specialiseret fysioterapeut.

Om afdelingen
Ortopædkirurgi ligger på Sygehus Lillebælts Akutsygehus i Kolding. Ud over fod-/ankelkirurgi er følgende fagområder repræsenteret i afdelingen: Skulder-/albuekirurgi, håndkirurgi, traumatologi og infektions-, sår- og amputationskirurgi samt børneortopædi. Afdelingen har stor akutaktivitet og er godt klædt på til dette. I vagten er der tilstedeværelse af for-, mellem- og bagvagt. Derudover speciallæge i FAM fra 8.00-23.00. En traumatolog på tilkald 24/7 og to læger der varetager stuegang i weekenden.
Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med mange igangværende projekter inden for alle sektorer.
Afdelingen har ca. 215 medarbejdere heraf 16 overlæger, 13 afdelingslæger og 4 1. reservelæger – i alt ca. 50 læger. Vi uddanner uddannelsessøgende læger inden for ortopædkirurgi, almen medicin, plastikkirurgi og akutmedicin. Vi råder over et sengeafsnit med 45 senge og har ca. 4000 indlæggelser årligt. I ambulatoriet har vi ca. 36.000 ambulante besøg.

Om Kolding Sygehus
Sygehus Lillebælt er en sygehusenhed med tre matrikler: Akutsygehuset i Kolding, Kræft- og specialistsygehus i Vejle og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Ortopædkirurgien er fordelt mellem matriklerne, således at Ortopædkirurgi i Vejle primært varetager den elektive ortopædkirurgi og Rygcenteret varetager rygkirurgien. I Kolding er der både akutte og elektive patienter.

Øvrigt
Afdelingen lægger vægt på at sætte patienten først. For at gøre det, arbejder vi aktivt med IPLS – interprofessionel læring og samarbejde, der har vist sig at give gode patientforløb. Derudover prioriteres uddannelse, udvikling og forskning højt. Afdelingen er og skal være et godt være- og lærested for alle medarbejdere.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektoransvarlig overlæge Thomas Friis Østergaard: thomas.friis.østergaard@rsyd.dk eller 76362328, eller cheflæge Anders Jordy: anders.jordy@rsyd.dk eller 76362334.

Ansøgningen
Søg stillingen via linket senest den 7. august 2022Ansøgningen stiles til afdelingsledelsen og skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats. Desuden skal skema til lægefaglig bedømmelse af de 7 lægeroller udfyldes og vedhæftes.
Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.
Ansættelsessamtaler er planlagt til den 9. august
2022.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
 • Kontaktperson
  Rikke Lund Andersen
  rikke.lund.andersen@rsyd.dk
 • Adresse
  Sygehusvej 24, 6000 Kolding
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  221454
 • Quick-nr.
  433042
 • Indrykningsdato
  23-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
 • Adresse
  Sygehusvej 24, 6000 Kolding
 • Kontaktperson
  Rikke Lund Andersen
  rikke.lund.andersen@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  221454
 • Quick-nr.
  433042
 • Indrykningsdato
  23-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i fod-/ankelkirurgi søges til sektor for fod-, sår- og amputationskirurgi, Ortopædkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.