Region Nordjylland

Ambulatorium for Høreundersøgelser

Havrevangen 1, 9000 Aalborg

Opslag af stilling som Klinisk Assistent på Øre-, Næse-, Halskirurgisk & Audiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

PhD projekt:
 “The TRV Repositional Chair in diagnostics and treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo: indications, applications and results”

Om projektet
I samarbejde med William Demant Fonden opslås en 3-årig stilling som klinisk assistent til ansættelse 1. september 2022 eller efter nærmere aftale. Stillingen er udformet med henblik på indtegning som Ph.d.-studerende ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet. Til stillingen er knyttet et projekt, hvor vi overordnet set ønsker at få undersøgt behandlingen af løse øresten (Benign Paroxysmal Positionel Vertigo (BPPV)) ved hjælp af en mekanisk ørestensstol. Studiet skal tilvejebringe kvantitative data til klassifikation af BPPV samt en standardisering af diagnose og behandling af BPPV – både ved manuelle repositioneringsøvelser samt behandling ved hjælp af avanceret mekanisk ørestensstol (TRV-stol®). Den kvantitative del af projektet indeholder en sammenligning af effektiviteten (succesrate, time omkostninger) og udførelse (vinkel- og accelerationsprofil) af manuelle behandlinger samt behandlinger foretaget ved hjælp af mekanisk ørestensstol. Projektet tænkes udført som et randomiseret prospektivt multicenterstudie i samarbejde med vores søsterafdeling i Maastricht, Holland, og Professor i vestibulogi Herman Kingma fra samme organisation. Professor Kingma er desuden adjungeret professor på Aalborg Universitet og tiltænkt rollen som hovedvejleder på dette studie. 

Om afdelingen
Afdelingen varetager alle regionsfunktioner samt en stor del af de højtspecialiserede funktioner indenfor øre-næse-halsspecialet. Afdelingen har 2 professorer samt 3 kliniske lektorer tilknyttet som varetager undervisning og eksamination af medicinstuderende. Afdelingen er særdeles forskningsaktiv og aktuelt er der 4 Ph.d.-studerende indskrevet. I 2019 blev Center for Svimmelhed & Balance under ØNH-specialet i Aalborg indviet. Centret er et af de største af sin art (nationalt og internationalt) ift. forskning, uddannelse og mængden af avanceret udstyr og der ses ca. 2500 patienter årligt til udredning og/eller behandling af indre øre sygdomme. Centret råder over det nyeste udstyr til diagnostik og behandling, herunder blandt andet 3 mekaniske ørestensstole, 1 rotationsstol samt 1 avanceret computerstyret dynamisk posturograf (CDP). Centret er desuden tildelt højt specialiseret funktion med hensyn til behandling og rehabilitering af svær behandlelig svimmelhed med endnu ikke klarlagt diagnose samt sjældnere vestibulære lidelser. Det tilknyttede team er tværfagligt og består af 3 speciallæger, 1-2 reservelæger, 5 medicinstuderende, 1 fysioterapeut, 2 audiologiassistenter, 2 sygeplejersker samt 1 sekretær. Centret er aktuelt det mest forskningsaktive i Danmark indenfor indre øre sygdomme. Der pågår aktuelt ca. 15 vestibulogiske forskningsprojekter og der ligges stor vægt på at facilitere publikationer samt mulighed for præsentationer (oral præsention/poster) både nationalt samt internationalt.
Om dig
Vi søger en motiveret, engageret og selvstændig cand. med. Ansøger med dokumenteret interesse indenfor ØNH-specialet og særligt subspecialet vestibulogi samt tidligere forskningserfaring vil blive prioriteret. Gode samarbejdsevner forudsættes i det tværfaglige miljø ligesom gode kommunikationsevner indgår både i samarbejdet og i rekruttering af forsøgsdeltagere.
Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen. Det er desuden et krav, at kandidaten behersker dansk, da der vil være en del patientkontakt i forbindelse med studiet. Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Vi tilbyder
Den kliniske assistent indgår i en forskningsgruppe på afdelingen som består af andre forskningsansatte, herunder Ph.d.-studerende, samt de forskningsaktive speciallæger, og som samlet udgør et tæt forskningsmiljø med sparring og støtte. Afdelingen er i stor udvikling særlig indenfor det audiologiske og vestibulære område, og den kliniske assistent har mulighed for tæt kontakt til områdets udvikling og det kliniske arbejde.
Projektet er forankret i afdelingen og dens Forskningsudvalg, som vil være en del af den samlede sikring af projektet sammen med de formelle Ph.d.-vejledere.
Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School in Medicine, Biomedical Science and Technology: www.phd.medicine.aau.dk og en ph.d.-forening (PAU) for alle fakultetets ph.d.-studerende: www.pau.aau.dk.
Projektet er fuldt finansieret og der skal således ikke søges midler separat i forbindelse med ansættelse.
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Henrik Jacobsen (heja@rn.dk) eller specialeansvarlig overlæge Dan Dupont Hougaard (d.hougaard@rn.dk)
Det praktiske

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Dan Dupont Hougaard
  d.hougaard@rn.dk
  97662700
 • Adresse
  Havrevangen 1, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Oto-rhino-laryngologi
 • Ansættelsesform
  Projektansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13362
 • Quick-nr.
  433048
 • Indrykningsdato
  23-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  27-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Havrevangen 1, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Dan Dupont Hougaard
  d.hougaard@rn.dk
  97662700
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Oto-rhino-laryngologi
 • Ansættelsesform
  Projektansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13362
 • Quick-nr.
  433048
 • Indrykningsdato
  23-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  27-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.