Region Nordjylland

Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Afsnitsfysioterapeuter til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1, Aalborg Universitetshospital

Fysioterapeuter til 2 faste stillinger på 37 timer om ugen.

Stillingerne er ledige fra 1. september 2022 eller snarest derefter.

Dine opgaver
Vi har på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1 brug for vores egne fysioterapeuter.
Afsnitsfysioterapeutens primære ansvarsområder er at
 • optimere patientforløbene ved at styrke det rehabiliterende perspektiv i plejen
 • understøtte patienternes funktionsevne ud fra den enkeltes ressourcer og begrænsninger og med inddragelse af patientens ønsker og behov
 • i samarbejde med afsnittets øvrige fysioterapeuter, at have særligt fokus på mobilisering og respiration hos de mest sårbare patienter samt, at styrke deres funktionsniveau
 • sikre patienten størst mulig selvstændighed
 • understøtte (tidlig) optimal planlægning af udskrivelse ved bl.a., at sikre fyldestgørende dokumentation af patientens hverdagsliv, og funktionsniveau i plejeforløbsplanen
 • indgå i afdelingens daglige drift, på lige fod med det øvrige plejepersonale
 • foretage kontinuerlig undervisning og faglig sparring med plejepersonalet
Det sker i et samarbejde med de øvrige fysioterapeuter fra Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Vores forventninger til dig
Du har styr på dine fysioterapifaglige kompetencer.

Funktionen fordrer, at afsnitsfysioterapeuten
 • tilegner sig erfaringsbaseret viden om grundlæggende sygepleje til den ortopædkirurgiske patient
 • har viden om og erfaring med fysioterapi, til kirurgiske patienter, og til patienter med smerte og mobiliseringsproblematikker
 • har erfaring fra hospitalsverdenen
 • er fagligt velfunderet, og har en høj grad af bevidsthed om fysioterapifagets kerneværdier
 • har en helhedsorienteret tilgang til pleje og behandling af patienterne, samt en problemløsende og fleksibel tilgang til de enkelte arbejdsopgaver
 • har gode relationelle kompetencer og tværfaglige samarbejdsevner
 • er nysgerrig og har mod på, at være med til at skabe nye veje i patientforløbene, i samarbejde med de mono- og tværfaglige samarbejdspartnere
 • har evne til at reflektere over klinisk praksis i ortopædkirurgisk afsnit, og udvikle sig i forhold til denne
 • har interesse for at indgå i, og være med til at skabe en ny stilling, hvor fysioterapeuten arbejder tættere sammen med afsnitsplejepersonalet end vanligt, med fokus på snitflader mellem afsnitsfysioterapeut og plejepersonalet, samt mellem afsnitsterapeut og øvrige fysioterapeuter, som leverer ydelser i afsnittet
 • har blik for behovet for at deltage i forefaldende arbejde omkring patienterne, og i afsnittet
 • har interesse i og mod på daglig dokumentation i sygeplejejournalen, og anvende denne type dokumentation som et dagligt kommunikations- og dokumentationsredskab, når fysioterapeuten udfører arbejde, som ikke er direkte terapifagligt. De fysioterapifaglige ydelser registreres som vanligt med SKS-koder i PAS systemet
Ansættelsessted
Du bliver rent praktisk ansat i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Aalborg Universitetshospital, men har din funktion på Sengeafsnit Ortopædkirurgisk Afsnit O1.

Det betyder, at du refererer til den afsnitsledende sygeplejerske på Sengeafsnit O1 i forhold til funktionen som afsnitsfysioterapeut og til den ledende terapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen i forhold til det fysioterapeutfaglige.

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1 er et selvstændigt akut modtageafsnit, der modtager og behandler ortopædkirurgiske skader/lidelse inden for subspecialerne: Alloplastik/Idræt, Traume/Hofter og Fod/Ankel/Diabetessår.

Undersøgelser, pleje og behandling udføres af de tværfaglige behandlingsteam, der består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmakonomer, farmaceuter, diætist, lægesekretærer og serviceassistenter m.fl. Patientforløbende er i fokus gennem faglig sparring og tværfaglig dialog i patientens team.

Praktisk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Funktionsbeskrivelsen: Kan rekvireres på mail til: ergofys.aas@rn.dk
 
Du er velkommen til at kontakte ledende terapeut Jan Kjærsgaard på mail jak@rn.dk eller afsnitsledende sygeplejerske Rikke Søby Laursen på mail rsl@rn.dk  for yderligere oplysninger. 
 
Samtaler forventes gennemført den 15. juli 2022.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Uden for sygehuse - Region Nordjylland
 • Kontaktperson
  Jan Kjærsgaard
  23467866
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13407
 • Quick-nr.
  433065
 • Indrykningsdato
  23-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-07-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Uden for sygehuse - Region Nordjylland
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Jan Kjærsgaard
  23467866
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  13407
 • Quick-nr.
  433065
 • Indrykningsdato
  23-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-07-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afsnitsfysioterapeuter til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1, Aalborg Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.