Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Fysioterapeut til sensomotorisk klinik, Sengeafsnit 10, Regionshospitalet Hammel Neurocenter ved Hospitalsenhed Midt.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1.september 2022 eller snarest derefter.

Timetallet er op til 37 timer og er fordelt på overvejende dagvagter, få aften- og weekendvagter.

Vi søger en fysioterapeut til højt specialiseret neurorehabilitering der:
 • Har faglige ambitioner og lyst til at udvikle specialet med patienten i centrum
 • Gerne har erfaring med specialet
 • Har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø med ro kan overskue, prioritere og koordinere fleksibelt i en kompleks hverdag
 • Har interesse for en meget spændende bred patient gruppe med forskellige forløb
 • Naturligt samarbejder med patient, pårørende, kommunale instanser, kolleger og ledere.
Kan du nikke genkendende til disse udsagn, så er du måske vores nye kollega.

Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling, af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, hvor der målrettet sigtes mod optimal grad af motorisk kontrol i hverdagslivet.

Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.

Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

Der tilbydes introduktionsforløb. Fagligheden er naturligvis i højsædet samtidig med at vi lægger vægt på det gode arbejdsmiljø. 
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke og udvikle os.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes ved at følge linket.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede   neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter, 60 ergoterapeuter.  

Sensomotorisk Klinik modtager patienter til neurorehabilitering, hvor følgetilstanden til den erhvervede hjerneskade især er præget af svære føle- og sanseforstyrrelser, kognitive problematikker, dystoniske tilstande, pareser og andre motoriske udfald, afasi, neglekt, bevidsthedsforstyrrelser og synkeproblemer.

Sengeafsnit S10 har 13 senge hvoraf de 4 er på højt specialiseret niveau og de 9 er på regionalt niveau. Vi har i afsnittet tæt samarbejde med udviklings og forskningsenheden og har stort udbytte af dette samarbejde.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter,Regionshospitalet Skive og regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
-kan fås ved henvendelse til:
Karin Ibsen, Afsnitsleder/Ledende fysioterapeut
Johanne Rasmussen, Specialeansvarlig fysioterapeut
Charlotte Hamann, fysioterapeut
Marie Friis Gerdsen; Afsnitsleder og oversygeplejerske
-På tlf. 7841 9361.

Din ansøgning
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal være os i hænde senest 17. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 23.8.22.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Kontaktperson
  Karin Ibsen
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  36976
 • Quick-nr.
  433549
 • Indrykningsdato
  01-07-2022
 • Ansøgningsfrist
  17-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Adresse
  Voldbyvej 15, 8450 Hammel
 • Kontaktperson
  Karin Ibsen
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  36976
 • Quick-nr.
  433549
 • Indrykningsdato
  01-07-2022
 • Ansøgningsfrist
  17-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Fysioterapeut til sensomotorisk klinik, Sengeafsnit 10, Regionshospitalet Hammel Neurocenter ved Hospitalsenhed Midt."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.