Region Sjælland

Region Sjælland

Trekroner Centervej 57, 2., 4000 Roskilde

Overlæge/afdelingslæge til Distriktspsykiatri for ældre.

Enestående mulighed – da vores overlæge efter mange års tro tjeneste er gået på pension har vi en stilling til dig, en stilling med mulighed for deltid og ordning med hjemmearbejde.

Går du samtidig med ønsker om at snuse til ledelse er her muligheden for dette i en veldrevet enhed.

 

Vi søger en afdelingslæge/overlæge.

Aktuelt er vi i fuld gang med at implementere F-ACT modellen og peerstøtte til pårørende.

Du vil møde et afsnit i udvikling, mod på opgave, og vi ser frem til at du vil deltage i at præge og sætte rammen for vores distriktspsykiatri for ældre.

Vores ønske er at tilbyde patienterne evidens-baseret behandling af højeste faglig kvalitet, samt, gennem udvikling og forskning, at bidrage til udviklingen af nye patientcentrerede behandlingstilbud.

Du får stor mulighed for at anvende dine specialistkompetencer i forhold til ambulant udredning og behandling af et bredt spektrum af ældrepsykiatriske lidelser.

 

Stillingen er med vagtforpligtigelse.

 

Jobbet

Du bliver en del af en velfungerende enhed med et godt arbejdsmiljø - stor social kapital og stabile medarbejdere. Har du har mod på ledelse, har enheden en meget erfaren oversygeplejerske der kan hjælpe dig godt i gang.

Som del af afsnitsledelsen ser vi frem til, at vi bringer dine kompetencer i spil både i forhold til den daglige og fremadrettede ledelse, såvel som i det kliniske arbejde.

 

Det ønsker vi af dig

 • Du er engageret og har bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner
 • Gerne ældrepsykiatrisk erfaring
 • Gerne forskningserfaring
 • Du opfylder sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til syv lægeroller
 • Du deler din viden ved at indgå i undervisningen af bl.a. lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper

 

Det kan vi tilbyde

 • Et engageret og dedikeret personale med bred klinisk erfaring
 • Et arbejdsmiljø præget af faglighed og godt samarbejde
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • Mulighed for nedsat tid
 • Du bliver en del af et godt mono- og tværfaglig fællesskab

 

Velkommen til Distriktspsykiatri for Ældre i Psykiatrien Øst

Vi tilbyder ambulant udredning af og behandling af ældre fra 70 år og opefter med ældrepsykiatriske lidelser, som depression, bipolare lidelser, angst, psykoser og demens.

Vi ser kun ældre med debuterede ældrepsykiatriske lidelser, da patienter fra alm. psykiatri fortsætter deres forløb der.

Derudover har vi Regionsfunktion i, hukommelsesudredning for pt. med psykiatriske lidelser og et akutteam, hvor vi behandler adfærdsforstyrrelser som følge af demenssygdom.

 

Vi er to sekretærer, en afd. læge i almen medicin, en psykolog, en SSA, syv sygeplejersker, og en servicemedarbejder – og selvfølgelig dig.

Distriktspsykiatrierne i Region Sjælland overgik pr. 1. marts 2021 til at arbejde i F-ACT teams.

F-ACT er en hollandsk model for ambulant psykiatrisk behandling og står for ”fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet”. Metoden fokuserer på ”at være der hvor patienten er og ønsker at lykkedes” og med mulighed for fleksibelt at tilpasse behandlingsintensiteten til patientens behov.

 

Mere om din kommende arbejdsplads

Distriktspsykiatri for ældre er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland.

Vi har et godt samarbejde med de ældrepsykiatriske døgnafdelinger i Vordingborg og Slagelse, som er vores indlæggelsesafdelinger.

Vi mødes ugl. til videokonferencer, hvor vi drøfter vores fælles patienter og tilstræber sammenhængende patientforløb.

I Psykiatrien Øst er der bla. to distriktspsykiatriske enheder, en distriktspsykiatri for ældre, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, derudover Klinik for Selvmordsforebyggelse.

 

Vi har Regionsfunktioner for bl.a. angst, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser, skizofreni, andre psykoser og hukommelsesudredning og behandling af adfærdsforstyrrede med demens.

 

Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS) samt Recovery. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb. 

 

Ved behov for flere oplysninger

Kontakt Cheflæge Nicolas Rescalvo Hansen

Mail: nicolh@regionsjaelland.dk

Mobil: 93 56 85 34

eller Oversygeplejerske Lise Lotte Jensen på tlf. 25 33 61 06

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/organisering/afdelinger/Sider/Psykiatrien-Oest.aspx

 

Du vil blive ansat efter overenskomst indgået mellem Region Sjælland og FAS.

 

Vi indhenter straffeattest ved nye ansættelser.

 

Samtaler forventes afholdt løbende.

 

Ansøgningen bedes medsendt oplysninger om cpr. nr., bevis for gyldig dansk autorisation samt overlægegodkendelse og CV. Den bør endvidere indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer som kræver af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

 

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Annette Larsen
  alare@regionsjaelland.dk
  58537548
 • Adresse
  Trekroner Centervej 57, 2., 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  31-12-2022
 • Regionens jobnr.
  018486
 • Quick-nr.
  433928
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Trekroner Centervej 57, 2., 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Annette Larsen
  alare@regionsjaelland.dk
  58537548
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  31-12-2022
 • Regionens jobnr.
  018486
 • Quick-nr.
  433928
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Distriktspsykiatri for ældre."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.