Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Klinisk underviser (radiograf) til Klinik 3981 - Strålebehandling, Afdeling for Kræftbehandling

Vil du have indflydelse på de studerendes kliniske praksisophold? Vi søger en klinisk underviser, der har lyst til at spille en positiv og faglig stærk rolle i afdelingens læringsmiljø, og har mod på at videreudvikle den prægraduale uddannelse og sætte præg på den kliniske undervisers funktion i afdeling for Kræftbehandling, Klinik 3981- Strålebehandling  

Klinik 3981 Strålebehandling 

Klinik 3981 Strålebehandling er en stor og velfungerende klinik, hvor der dagligt kommer ca. 220 patienter til planlægning af deres strålebehandling eller til strålebehandling. Klinikken har en meget bred portefølje af patientdiagnoser og højtspecialerede behandlinger. Udvikling og forandring er derfor en vigtig og naturlig del af hverdagen. Afsnit for stråleterapi, en del af Afdeling for Kræftbehandling.

Det er vores opgave at tage godt imod vores patienter og sørge for, at de får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder systematisk med patientinddragelse for at sikre, at patienterne bliver sat i centrum, og at deres behov bliver tilgodeset

Din hverdag hos os

Som vores nye kollega er du med til at løfte og udvikle en af vores meget vigtige opgaver – uddannelsen af vores kommende kollegaer. Du bliver rollemodel for afdelingens radiografstuderende og din kerneopgave bliver at medvirke til udvikling af de studerendes teoretiske og kliniske kompetencer gennem sidemandsoplæring, vejledning og undervisning. Vi prioriterer, at kliniske undervisere er med vores studerende i afdelingen, og deltager i praktikforløbet i forbindelse med forudsætnings- og studieaktivitetskrav – og ved prøver samt ved behov for ekstra vejledning.

Du vil være en af 3 kliniske undervisere tilknyttet Afdelingen for Kræftbehandling. Vi er derudover en del af et større netværk af undervisere på tværs af Center for Kræft og Organsygdomme (CKO). Dine daglige samarbejdspartnere og netværk er derfor afdelingens kliniske undervisere, CKOs uddannelsesansvarlige, vores afdelingssygeplejersker og de kliniske - og daglige vejledere, der er tilknyttet vores afdeling.  

Dine arbejdsopgaver

Afdelingen modtager radiografstuderende på semester 1 og 4 samt og når der er valgt retning, på semester 5 og 6, (alle studerende der har valgt Stråleterapi som retning, bliver fordelt mellem Herlev og Rigshospitalets stråleterapier) samt sygeplejestuderende i korte studiebesøg. Overordnet er opgaven for stillingen at sikre at uddannelse af studerende varetages indenfor rammerne af de gældende bekendtgørelser og studieordninger. Helt konkret er dine arbejdsopgaver:

 • at bidrage til at kompetenceudvikle afdelingens kliniske vejledere
 • at være ressourceperson og sparringspartner for kliniske vejledere og daglige vejledere
 • at skabe et tættere gensidigt samarbejde med resten af kræftafdelingen
 • undervisning af studerende og at afholde refleksioner med afsæt i der kliniske
 • at medvirke til at udarbejde og ajourføre undervisningsmateriale
 • at afholde forudsætningsgivende aktiviteter og prøver
 • udvikling, koordinering, tilrettelæggelse af uddannelsesforløb for studerende
 • kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter i forhold til klinisk undervisning
 • deltagelse i aktiviteter der støtter læring og overgange i præ – og postgraduat uddannelse.
 • samarbejde med undervisere fra uddannelsesinstitutionerne
 • at sikre et udviklende og inspirerende uddannelsesmiljø i afdelingen

Der vil i stillingen være særlige lokalt forankrede opgaver i vores behandlingsforberedende del, som ressourceperson, med et tæt sammenarbejde med den assisterende afdelingsradiograf, i forbindelse med implementering af nye tiltag og tekniske problemstillinger.     

Erfaringer med varetagelse af nogle af de beskrevne opgaver er en fordel, men vi forventer omvendt ikke, at du kan alting fra første dag. Det vigtigste er, at du har gåpåmod og lyst til at være med til at forme og udvikle læringsforløbene i Stråleterapien i samarbejde med Afdelingen for Kræftbehandling.

Du og din baggrund er vigtig

Vi leder efter en ny kollega, som trives med mange typer af opgaver, og som både er kreativ og opsøgende i sin opgaveløsning. En væsentlig del af arbejdet indebærer overblik og koordinering og kræver gode samarbejdsevner og lyst til at finde løsninger på tværs af vores organisation og i tæt samarbejde med de studerende, kliniske vejledere og afdelingssygeplejersker.

Vi forventer, du har klinisk erfaring som radiograf, og at du har erfaring med vejledning af sygeplejerske­studerende. Du skal også have en uddannelse på master- eller kandidatniveau. Derudover har du:  

 • Nysgerrighed over for den unge generations syn på uddannelse, arbejdsliv og life balance
 • Indstillet på at kigge på uddannelsesopgaven med innovative briller, bl.a. grundet flere studerende
 • Evnen til at arbejde selvstændigt, kreativt og opsøgende
 • Gode samarbejdsevner og er god til at lytte, inspirere og motivere
 • Overblik og sans for at strukturere processer og sikre forløb
 • Motivation for at etablere et godt og anerkendende uddannelsesmiljø hvor refleksion, vejledning og læring er i fokus.

Bliv en del af en spændende arbejdsplads

Vi kan tilbyde dig et job i en afdeling, der er præget af stærk faglighed og et godt samarbejde mellem alle faggrupper.

Vi mangler en ny klinisk underviser fra den 1. september 2022 til fastansættelse. Ansøgningsfristen er d. 19. august 2022 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 29. august 2022.

Vil du gerne vide mere – kan du kontakte afdelingssygeplejerske Lisbet Prenter på 35 45 18 95 eller ledende oversygeplejerske Mette Misfeldt på 35 45 96 21.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn.

Du kan se med på afdelingens hjemmeside eller instagram profil @afdelingforkraeftbehandling.  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Mette Misfeldt
  mette.misfeldt@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Radiograf med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  243049
 • Quick-nr.
  434911
 • Indrykningsdato
  04-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-08-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Mette Misfeldt
  mette.misfeldt@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Radiograf med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  243049
 • Quick-nr.
  434911
 • Indrykningsdato
  04-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-08-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Klinisk underviser (radiograf) til Klinik 3981 - Strålebehandling, Afdeling for Kræftbehandling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.