Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Vi søger en afdelingslæge eller overlæge i nefrologi til at indgå i vores stærke nefrologiske team.

Vi søger en afdelingslæge eller overlæge i nefrologi til at indgå i vores stærke nefrologiske team.

Vi ønsker at ansætte en engageret og fagligt dygtig speciallæge, der sammen med os kan bidrage til at styrke og videreudvikle det nefrologiske speciale i gensidigt samarbejde, såvel med de øvrige læger som tværfagligt med plejepersonale, lægesekretærer og øvrige faggrupper. Vi er en afdeling i udvikling, som lægger vægt på faglighed, forskning og uddannelse.

Den opslåede stilling indeholder udover vagtarbejde, mulighed for en ugentlig ambulatoriedag og indledningsvist funktion i vores hæmodialyseafsnit. Her forventes du, at bistå den dialyseansvarlige ledende overlæge med opstart og drift af vores nye dialysesatellit i Køge.

Vi tilbyder en afvekslende hverdag i et behageligt arbejdsklima, præget af kollegialitet og gensidig respekt, og med gode muligheder for faglig udfordring og udvikling.

Tilbud om ansættelse som overlæge eller afdelingslæge vil ske på baggrund af en konkret vurdering af kvalifikationer.

Arbejdsopgaver

Du vil indgå i det eksisterende speciallægeteam inden for nefrologi, der per 1. august 2022 består af 7 overlæger (heraf 2 ledende overlæger) og 4 afdelingslæger.

Speciallægerne indgår i den nefrologiske specialevagt og i den fælles intern medicinske bagvagt med en samlet hyppighed på ca. 4 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som vagt udenfor tjenestestedet.

Du skal påregne deltagelse i udefunktion ved hæmodialyseafsnit og ambulatorium på  Nykøbing Falster Sygehus og/eller på Køge Sygehus ca. 2 gange om måneden.

Medicinsk Afdeling

Afdelingen har regionsfunktion indenfor lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I Medicinsk Afdeling har vi normering til 3 sengeafsnit med i alt 56 senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Medicinsk Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster og per 15. november hæmodialyseafsnit på Køge Sygehus.

Forskning

Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 2 forskningslektorer og et delt klinisk professorat. Professor Uffe Bødtger er leder af den lungemedicinske forskningsenhed i Region Sjælland (PLUZ) som også har 2 post-docs tilknyttet. Det lungemedicinske forskningsfelt er særligt indenfor invasiv kræftudredning med løbende og omfattende publikation i internationale tidsskrifter og deltagelse i internationale forskningsnetværk. Senest er tilkommet et forskningsområde indenfor efterundersøgelser af COVID19-patienter.
Afdelingen har tilknyttet 5 ph.d.-studerende, heraf 3 lungemedicinske.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har, udover forskningslektoraterne, tre kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introduktionsstillinger
 • Hoveduddannelse i almen medicin
 • Hoveduddannelse i fem medicinske specialer, herunder lungemedicin

Afdelingens lægelige stab pr. 01.09.22

I Roskilde er der aktuelt 20 overlæger og 6 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover fire 1. reservelæger og 16 reservelæger.

I Næstved er der 3 lungemedicinske overlæger, 2 afdelingslæger, 3 hoveduddannelseslæger og 2 reservelæger.

Kvalifikationer

Der lægges vægt på:

 • Gode samarbejdsevner, såvel mono - som tværfagligt
 • Klinisk erfaring og faglige kvalifikationer
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret og systematisk til de syv lægeroller.

Ansættelse som overlæge kræver godkendelse, både jf. den faglige bedømmelse, og efter Danske Regioners krav om 5 års anciennitet som speciallæge.

 

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Bue Juvik
  rbju@regionsjaelland.dk
  93568447
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Nefrologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Regionens jobnr.
  019243
 • Quick-nr.
  435239
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  09-09-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Bue Juvik
  rbju@regionsjaelland.dk
  93568447
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Nefrologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Regionens jobnr.
  019243
 • Quick-nr.
  435239
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  09-09-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.