Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Afdelingslæge - Hjertesygdomme

En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse snarest.
 
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i kardiologi med særlige kompetencer og interesse indenfor non-invasiv udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom og akutopstået hjertesygdom i et bredere perspektiv.

Lægen skal i samarbejde med afdelingens øvrige læger deltage i afdelingens kliniske funktion, udvikling og forskning. Herunder indgår stuegangsfunktion på Akut Hjerteafsnit (AHA), ambulatoriefunktion med fokus på iskæmi, deltagelse i multidisciplinære hjertekonferencer og et tæt klinisk samarbejde med øvrige iskæmilæger.

Man påtænker etablering af en hjertemedicinsk akutklinik, hvor patienter kan modtages i et ambulant set-up. Afdelingslægen vil få opgaver her og være med til at udvikle og implementere akutklinikken i den daglige drift.

Der lægges vægt på, at lægen skal besidde en velfunderet og relevant forskningsmæssig baggrund. Lægen skal, i samarbejde med øvrige speciallæger indenfor iskæmiområdet, specifikt varetage den non-invasive iskæmidiagnostik og behandling samt udvikle fagområdet.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter og yngre læger i uddannelsesstillinger, og det forventes, at ansøgeren deltager heri.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Begge dele kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for speciallæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Funktions- og opgavebeskrivelse kan rekvireres hos cheflæge, Jacob Thorsted Sørensen, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Telefon 4014 3563.

Stillingen kan søges via nedenstående link. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital og afdelingen se http://www.auh.dk.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Jacob Thorsted Sørensen
  4014 3563
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  37426
 • Quick-nr.
  435255
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  25-08-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Jacob Thorsted Sørensen
  4014 3563
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  37426
 • Quick-nr.
  435255
 • Indrykningsdato
  12-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  25-08-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.