Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Ledende overlæge for det obstetriske område på Nykøbing F sygehus

Er du mon vores nye kollega? Det kunne du meget vel være hvis du gerne vil arbejde med udvikling af patientforløb og faglighed i obstetrikken, obstetrisk færdighedstræning, kompetenceudvikling og kvalitet – og gerne i rammer, hvor du har dedikerede kolleger, der støtter det arbejde, hvor der er muligheder for udvikling og for at gøre en forskel.

Vi søger nemlig en overlæge, der vil påtage sig ansvaret for det videre arbejde med de obstetriske indsatser, vi har sat i gang for at kunne tilbyde vores gravide og fødende endnu bedre service. Ingen tvivl om, at vi på Nykøbing F Sygehus har en særlig udfordring med udsatte borgere, og det gælder også fødeområdet. At vi har en population af særligt udsatte gør sammen med sygehusets organisering, at vi har rigtig god støtte fra vores sygehusledelse til initiativer, der har sigte på at udligne ulighed i sundhed.

Blandt andet bruger vi en platform, MitForløb, for gravide og fødende med gode oplysninger om graviditet, komplikationer hertil, fødsel og barsel - en platform med små film med informationer leveret i simpelt sprog, så de fleste forstår.

Vi arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingen om mødre med særlige behov, og de neonatale for at give de nybagte forældre tryghed ved flytninger mellem de to afsnit og sikre ensartet information.

Vi har gode muligheder for barselsophold – vi finder altid plads!

Du vil komme til at arbejde sammen med vores kvalitetsansvarlige obstetriske overlæge og jordemoder, med læger, sygeplejersker og jordemødre involveret i obstetrisk træning og særlige patientforløb – så du vil ikke stå alene med opgaven.

Din rolle som ledende overlæge indebærer fagligt og strategisk ansvar for obstetrikken. Derudover vil du blive inddraget i budgetplanlægning, men du vil ikke få budgetansvar. Du vil også kunne blive inddraget i personalesager af faglig karakter men vil ikke få personaleansvar. Der vil være en ugentlig administrationsdag til funktionen. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan fremsendes på forespørgsel.

Du vil indgå i ledelsesteamet med afdelingsledelsen, den ledende overlæge for gynækologi og pædiatri, vicechefjordemoder, afdelingssygeplejersker og ledende lægesekretær.

Vi arbejder alle selvstændigt med ansvar for egne patienter efter princippet om forløbs- og behandlingsansvarlighed og optimerede patientforløb: hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger så vidt muligt sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol.

Vi mener at forskningsaktiviteter er vigtige for afdelingens udvikling og profil, og indgår da også i flere projekter, både lokale og nationale. Afdelingen har et igangværende ph.d.-forløb og et under planlægning, hvor der er fuld finansiering.

Stillingen er med vagtforpligtelse, hvor man også dækker akut gynækologi.

Om afdelingen

Vi blev i august 2019 fusioneret med det pædiatriske område. Hvor det giver mening, arbejder vi på tværs af de to specialer.

Obstetrik: Afdelingen har godt 1000 fødsler årligt fra uge 34. Vi har et samlet føde-barselsafsnit med fire fødestuer, hvoraf to er sansefødestuer, syv familierum og en gynækologisk stue med plads til to akutte døgnsenge. Derudover har vi to skærmede pladser, der kan benyttes til senaborter og foetus mors.

Gynækologi: Vi har eget dagkirurgisk gynækologisk afsnit med 6 senge og egen operationsstue med fast personale; 92 % af patienterne udskrives inden kl. 20 fra afsnittet. Afdelingen har egne gynækologiske døgnsenge til akutte patienter og overnattende operationspatienter. Vi har udredning og behandling af blødningsforstyrrelser og et behandlingsambulatorium til mindre indgreb, der kan foregå i rus og lokalanæstesi.

Urogynækologi: Afdelingen har regionsfunktion i urogynækologi. Vi har eget urodynamisk laboratorium og modtager årligt 600 inkontinenspatienter til udredning. Det urogynækologiske team består af fire kontinenssygeplejersker (alle er ICS certified) og to overlæger.

Om dig:

 • Du er speciallæge i gynækologi/obstetrik
 • Du er kvalificeret til at varetage funktionen som ledende overlæge inden for det obstetriske område
 • Du har erfaring med og bidrager til at skabe gode og optimerede patientforløb
 • Du bidrager til det gode samarbejde internt og eksternt, og med alle faggrupper

Jobsamtaler holdes løbende og efter aftale. Tiltrædelse 1/11 eller efter aftale.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Kontaktperson
  Anne Frandsen
  apf@regionsjaelland.dk
  20598402
 • Adresse
  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Regionens jobnr.
  019565
 • Quick-nr.
  435795
 • Indrykningsdato
  26-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  25-09-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Adresse
  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F
 • Kontaktperson
  Anne Frandsen
  apf@regionsjaelland.dk
  20598402
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Regionens jobnr.
  019565
 • Quick-nr.
  435795
 • Indrykningsdato
  26-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  25-09-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.