Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Fabriksparken 22, 2600 Glostrup

Hygiejne- og kvalitetsmedarbejder til Center for Ejendomme

Vil du arbejde med udvikling af hygiejne- og kvalitetssikring? Og trives du i rollen som rådgiver og underviser?

Til en nyoprettet stilling søger vi en medarbejder til, at varetage området for hygiejne- og kvalitetssikring i CEJ Logistik.

Overordnet vil stillingen indebære ansvar for risikostyring og kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring af hhv. transport af temperaturfølsomme varer og lagerdrift.

Herunder gives ansvar for at udarbejde et oplæringsprogram i krav til opbevaring, håndtering og transport af varer (bl.a. fødevarer, medicin, sterilgods og blodprøver) samt varetage denne oplæring.

Stillingen er delt mellem de to enheder ”Supply Chain” og ”Transport og Flådestyring” og med direkte reference til de respektive sektionschefer.

”Supply Chain” og ”Transport og Flådestyring” er to af tre enheder i Center for Ejendomme under CEJ Logistik, der har ansvar for regionens logistik- og forsyningsopgaver.

Vores kunder omfatter regionens hospitaler, sterilcentraler, psykiatriske centre, praktiserende læger og Region Hovedstadens Apotek.

I Supply Chain vil dine arbejdsopgaver indebære, at: 

 • sikre lageret lever op til gældende nationale krav og regionale vejledninger på det infektionshygiejniske område af de forskellige varetyper.
 • samarbejde med regionens hygiejneorganisation omkring infektionshygiejniske problemstillinger ift. Regionslageret.
 • samarbejde med enhedens kunder omkring infektionshygiejniske problemstillinger.
 • samarbejde med Koncernindkøb mht. udarbejdelse af kravspecifikationer ved udbud.
 • håndtere kundereklamationer primært i forhold til plukkefejl og hygiejne spørgsmål samt sikring af analyse og forbedringer på området for lagerdrift.
 • gennemføre audits (ansvarlig for fødevare egenkontrol på Regionslageret samt kontakt til Fødevarestyrelsen).

Og i Transport og Flådestyring, at:

 • sikre egne transporter til og mellem hospitaler og læger m.fl. lever op til gældende nationale krav og regionale vejledninger på det infektionshygiejniske område af de forskellige godstyper.
 • sikre sikkerhed og kontrol vedr. overholdelse af lovkrav herunder dokumentation, relateret til farligt gods
 • kontrollere overholdelse af procedurer og lovkrav (generelt)
 • etablere et kvalitetsstyringssystem for egne kørsler, herunder design af struktur for arkivering og versionsstyring af procedurer, instruktioner og dokumentation (anvendte systemer: WorkZone, VIP), herunder:
  • kvalitetssikre instrukser til chaufførerne (træning, opgaver, afvigelseshåndtering)
  • sikre dokumentation for gennemført uddannelse, træning og læsning af instrukser
  • sikre procedurer og dokumentation for korrekt udførelse af alle opgaver pr. tur, inkl. rengøring af køretøj
  • sikre kvalitet af temperaturovervågning (grænser, kalibrering, alarmer) dokumentation for overholdelse på de respektive ruter
  • sikre kendskab til (og tage ejerskab for) samtlige procedurer og dokumentation hos relevante medarbejdere i enheden

Kendskab til sundhedsvæsnet er en fordel og vi forestiller os, at du er uddannet som fx farmakonom, sygeplejerske, bioanalytiker eller ingeniør. Eventuel overbygning eller supplerende uddannelse kan være en fordel.

Den ideelle kandidat har generel forståelse for arbejds- og produktionsprocesser inden for lager, logistik og transport samt erfaring med kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring.

Herudover har du:

 • kendskab til gældende nationale krav og regionale vejledninger på det infektionshygiejniske område og gerne praktisk erfaring med implementering
 • kendskab til gældende nationale krav og regionale vejledninger relateret til farligt gods.
 • erfaring med udarbejdelse af risikovurdering og varetage risikostyring i systemer, projekter, arbejdsprocesser
 • erfaring med udarbejdelse af procesdokumentation, guidelines og detaljerede procedurebeskrivelser
 • kendskab til VIP-vejledninger
 • erfaring med audit

Som person er du detaljeorienteret, men med en pragmatisk tilgang til opgaven, og er kommunikativt stærk – både i dansk skrift og tale

Desuden har du:

 • evne og lyst til at arbejde selvstændigt
 • lyst til at drive og sikre fremdrift i procesudvikling
 • gode pædagogiske egenskaber og lyst til at uddanne og coache kolleger i at efterleve gældende procedurer og regler

Vi tilbyder dig en spændende stilling med interessante og udviklende arbejdsopgaver. Vi har et uformelt arbejdsmiljø, bestående af medarbejdere i alle aldre og køn. Vi vægter trivsel højt, og arbejder hver dag på at skabe og bevare arbejdsglæde.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og dit arbejdssted vil være Fabriksparken 22, 2600 Glostrup.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og relevante uddannelsesbeviser via vores online rekrutteringssystem.

Ansøgningsfristen er søndag den 2. oktober 2022 og vi forventer at holde samtaler løbende.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte sektionschef Mirije Medii på telefon 30335616 eller e-mail mirije.medii@regionh.dk

Du kan også læse mere om CEJ på vores hjemmeside regionh.dk/ce

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Koncerncentre
 • Kontaktperson
  Mirije Medii
  mirije.medii@regionh.dk
 • Adresse
  Fabriksparken 22, 2600 Glostrup
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  243539
 • Quick-nr.
  435876
 • Indrykningsdato
  29-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  02-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Koncerncentre
 • Adresse
  Fabriksparken 22, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Mirije Medii
  mirije.medii@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  243539
 • Quick-nr.
  435876
 • Indrykningsdato
  29-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  02-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Hygiejne- og kvalitetsmedarbejder til Center for Ejendomme"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.