Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Vicechefjordemoder til Afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland

Har du lyst til at være vicechefjordemoder på et skønt fødested - overskuelig af størrelse - hvor stillingerne er besat og hvor lærings- og arbejdsmiljø er helt i top? Hvis ja, så er det dig vi søger! ​ 

I en tid med nye muligheder grundet fødselspakkemidler og en ny regional fødeplan, har vi valgt at styrke ledelseslaget og søger derfor endnu en vicechefjordemoder.

Hvem er vi?

Her hos os er vi godt 50 jordemødre og 8 social- og sundhedsassistenter, men grundet opnormeringer er vi snart endnu flere. Vi varetager 1600-1700 fødsler pr. år. Fødeafsnittet er placeret i Aabenraa i nye og moderne bygninger. Vi har derudover jordemoderkonsultationer på 6 forskellige matrikler.

Vi er heldige at have en meget fasttømret medarbejdergruppe og styrken ved den er, at den har alsidig erfaring, er bredt aldersmæssigt sammensat og at vi alle kender hinanden. I arbejdet vægter vi tværfaglighed og mulighed for sparring, og vi værner om vores gode læringsmiljø. Det er en høj prioritet, at vi har et psykisk godt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper viser respekt for hinanden.

Hos os har vi udviklet den såkaldte ”Aabenraamodel”, som du kan læse mere om her https://sygehussonderjylland.dk/afdelinger-og-afsnit/k/kvindesygdomme-og-fodsler/fodsler/aktuelle-emner/aabenraa-modellen. Vi arbejder målrettet mod at undgå unødvendige indgreb og fokuserer på at styrke mor, barn og familie. Aabenraamodellen har bl.a. medført en lav indgrebsfrekvens samtidig med en høj patienttilfredshed.  

Vi har tilstedeværelse hele døgnet af koordinerende jordemødre på fødegangen, samt gynækologiske/obstetriske, anæstesiologiske og pædiatriske læger til rådighed, ligeledes hele døgnet.  Afsnittet har desuden en vagtplanlægger, en udviklingsjordemoder, en kvalitets- og udviklingskoordinator, to uddannelsesansvarlige jordemødre, en koordinerende jordemoder i primærsektoren og sekretærfaglig bistand. Endvidere har vi tilknytning af en psykolog til debriefing efter svære forløb.

Vi har en klinisk forskningsafdeling under opbygning, hvor både jordemødre og læger arbejder med kliniknær forskning. Vi er i gang med 2 større implementeringer, nemlig regeringens fødselspakke ”en god start på livet”, (her kan du hente og læse om fødselspakken https://sum.dk/nyheder/2022/maj/en-god-start-paa-livet) samt den nye fødeplan i Region Syddanmark, som er en meget ambitiøs plan med mange gode tiltag for både vores patienter og personale (her kan du læse mere om fødeplanen https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2021/december/syddansk-fodeplan-giver-en-god-start-pa-livet )

På vores hjemmeside kan du se en samlet oversigt over de tiltag som vi aktuelt har igangsat, samt læse generelt om os og se hvilke forskningsaktiviteter vi arbejder med Kvindesygdomme og Fødsler (sygehussonderjylland.dk)

Vicechefjordemødrene arbejder tæt sammen med især chefjordemoderen og den ledende overlæge, men også den øvrige ledelse. I lederteamet inspirerer vi hinanden og giver dig sparring på de mange forskellige opgaver du vil få. Opgavefordeling mellem de 2 vicechefjordemødre baserer sig på en gensidig aftale.

Vi ønsker os en vicechefjordemoder som

 • Anerkender, at det at vores medarbejdere trives er centralt for at opnå de gode patientforløb
 • Har fokus på både vores fælles arbejds-, lærings- og studiemiljø, faglige udvikling, og ikke mindst den enkeltes trivsel
 • Kan prioritere sit fokus ud fra afsnittets aktuelle behov
 • Bidrager med kreative og praktiske løsninger i en travl hverdag
 • Involverer medarbejdere i uddelegering af opgaver
 • Kan tage medansvar for, at de gravide og fødende får et tilbud af så høj kvalitet som muligt, at patientforløbene sker med højeste patientsikkerhed og højeste grad af sammenhæng.
 • Kan tage medansvar for, at den givne økonomiske ramme overholdes.
 • Bidrager til den nysgerrige og undersøgende tilgang, vi har til vores dejlige fag

Det er vigtigt for os, at du er positiv og anerkendende i din ledelsesstil og at du har et stort fokus på medarbejdernes trivsel. – Og meget vigtigt, at du er klar til alle slags samtaler, herunder trivselssamtaler.

Det er fint hvis du har ledelseserfaring, men det er din lyst til at være leder der er det allervigtigste. Hvis du ikke i forvejen har en lederuddannelse, forventer vi at du har lyst til at tage en på minimum diplomniveau.

Så hvis du har dansk autorisation, bred klinisk erfaring og masser af faglighed i din rygsæk, og ikke mindst lyst til at lede vores skønne medarbejdere, så vil vi glæde os til at se din ansøgning!

Lyder det spændende, men du vil gerne vide lidt mere?

Så er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Trine Andersen, tlf. 7997 2230, trine.andersen1@rsyd.dk og høre nærmere om stillingen. 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale.

Ansættelsesstart 1/12 2022 eller efter aftale.

Der vil blive indhentet reference inden ansættelse. 

Er du interesseret?

Send en ansøgning til os via linket nedenfor.

Ansøgningsfrist 10/10 2022 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 14/10 2022

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 • Kontaktperson
  Connie Melchior
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  222128
 • Quick-nr.
  436465
 • Indrykningsdato
  25-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-10-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Kontaktperson
  Connie Melchior
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  222128
 • Quick-nr.
  436465
 • Indrykningsdato
  25-08-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-10-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.