Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Ledende lægesekretær søges til Onkologisk og Palliativ afdeling, Nordsjællands Hospital.

Vi søger en engageret og anerkendende ledende lægesekretær, der kan med- og nytænke den lægesekretærfaglige viden i en organisation under forandring. Om nogle år står det Nye Hospital Nordsjælland klart, og allerede nu er vi i fuld gang med at tilpasse vores organisation de kommende ændrede arbejdsgange og fysiske rammer.

Vi har brug for dig til at løfte denne opgave sammen med os i ledelsen og resten af lægesekretærgruppen, hvor 1 til dagligt er fysisk på Frederikssund og de resterende på Hillerød.

Vi ønsker en leder, der har personligt overskud og gode samarbejdsevner. En leder der er udviklings- og projektorienteret samt handlekraftig og som sikrer løbende medinddragelse af gruppen af lægesekretærer. Vi værdsætter en leder, som har empati, er lydhør og inkluderende og som prioriterer arbejdsglæde højt. Herunder en leder der uddelegerer ansvar og sikrer størst muligt rum for balance i arbejds- og privatliv.

Stillingen vil udover ledelsesfunktionerne i vekslende omfang indebære varetagelse af driftsopgaver i sekretærgruppen samt specifikke opgaver for afdelingsledelsen.

Vi søger en ledende lægesekretær

 • Der har fokus på faglighed og trivsel og som evner at gå forrest
 • Der har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen og kan drive det lægesekretærfaglige arbejde frem mod det nye hospital
 • Der er fleksibel og proaktiv overfor de opgaver der skal løses og ser sig selv som en aktiv medspiller i det daglige arbejde
 • Der kan indgå i omlægning af opgaver som forberedelse til og være koordinator ved flytning af afdelingen til Nyt Hospital Nordsjælland
 • Der er medansvarlig for, at patienterne føler sig ventede og velkomne
 • Der anvender og medvirker til at kvalificere og videreformidle de muligheder, der ligger i IT-systemer. Indtænker IT-løsninger i afdelingens opgaveløsning, og er en aktiv medspiller i udviklings- og implementerings- og vedligeholdelsesfasen
 • Der sikrer korrekt registrering af patientdata for at sikre opfyldelse af afdelingens mål, hensigtsmæssig drift og kvalitetssikring i form af korrekt og tidstro registrering af data i forbindelse med behandling af patienter
 • Der har forståelse og arbejder for opfyldelse af afdelingens mål og strategier
 • Der kan agere og medvirke til at fremme optimale arbejdsgange

Vi forventer følgende af dig:

 • Du er uddannet lægesekretær
 • Du har erfaring med onkologiske patientforløb
 • Du har projektmæssig erfaring
 • Du har stærke kommunikative kompetencer
 • Du kan arbejde selvstændigt og trives med forandringer
 • Du er fortrolig med IT- herunder solidt kendskab til SP og ønsker at udvide dette kendskab
 • Du er god til at planlægge, har overblik og kan prioritere arbejdet

Vi tilbyder:

 • En engageret og stabil lægesekretærgruppe med mange år i afdelingen
 • En spændende afdeling i rivende udvikling og med fokus på patientforløb og kvalitet
 • Mulighed for personlig udvikling.
 • Stor medindflydelse på tilrettelæggelsen af egne opgaver

Lidt om afdelingen:

Onkologisk og Palliativ Afdeling er en af Region Hovedstadens tre onkologiske afdelinger. Onkologien er placeret i Hillerød og Palliation i Frederikssund. Hele afdelingen planlægges samlet i 2025/26 på Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød.

Onkologisk ambulatorium varetager medicinsk behandling af kræftpatienter. I ambulatoriet behandles patienter med kolon-, mamma- og lungecancer. I alt har vi cirka 7 lægespor dagligt og omkring 2.500 patienter i åbne forløb. Afdelingen har sin egen kliniske forskningsenhed og cytostatika blandestation, og tilbyder patienterne såvel standardbehandlinger, som mulighed for deltagelse i protokolbehandlinger.

Udover onkologisk ambulatorie har det onkologiske sengeafsnit plads til 16 patienter, som indlægges via afdelingens egen akutfunktion eller FAM.

Palliativ Enhed varetager pleje og behandling af patienter med livstruende sygdom og med specialiserede palliative behov i Nordsjælland. Afdelingen består af et sengeafsnit med 10 pladser og en udefunktion, hvor der er tilknyttet ca. 120 patienter i eget hjem.

 

Løn – og ansættelsesvilkår:

Stillingen er vagtfri, på 37 timer og til besættelse 1.november. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. For yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte

Chefsygeplejerske Lene Vibe Høyer, mail Lene.vibe.hoeyer.01@regionh.dk,

telefon 23 67 68 87.

Cheflæge Thomas Broe Christensen, mail Thomas.Broe.Christensen@regionh.dk,

telefon 20 12 07 37

Send din ansøgning og CV senest mandag den 26/9 kl. 12.        

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Thomas Broe Christensen
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Ledende lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  243936
 • Quick-nr.
  436787
 • Indrykningsdato
  12-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  26-09-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Thomas Broe Christensen
 • Stillingstyper
  Ledende lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  243936
 • Quick-nr.
  436787
 • Indrykningsdato
  12-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  26-09-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.