Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Ledende overlæge i Obstetrik ved Sjællands Universitetshospital

Vil du stå i spidsen for obstetrikken på Sjællands Universitetshospital og være med til at skabe et styrket og bedre fødeområde? Vi søger en Ledende overlæge i Obstetrik til regionens største og specialiserede afdeling.

En unik mulighed for at være med til at sætte en retning for obstetrikken

Er du ambitiøs og brænder du for at skabe optimale rammer for det gode graviditets-, fødsels- og barselsforløb i tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige personale. Vi er i gang med en betydelig opnormering for at skabe optimale rammer for faglig kvalitet, uddannelse, forskning og udvikling.

Vi søger en ledende overlæge, som er visionær og parat til at tage del i den rejse gennem store forandringer, som afdelingen er på. Vi forventer, at du er en dygtig kliniker, der er dialogorienteret og god til at samarbejde med kolleger og patienter. Vi ønsker, at du som ledende overlæge har lyst til at bringe dig selv i spil, og at du gennem din egen høje faglighed er med til at skabe faglig stolthed i afdelingen og kan bidrage til at tiltrække og udvikle talenter.

Er du parat til at gå forrest og er du ambitiøs på patienternes, fagets og afdelingens vegne?
Som ledende overlæge vil du få stor indflydelse på den daglige klinik og de faglige visioner for afdelingen. Vi har fokus på at forankre og styrke udviklingen af de gynækologiske og obstetriske specialfunktioner samt forskningen i afdelingen. Som en del af Sjællands Universitetshospital har vi et stort ansvar for at løfte uddannelse og forskning. Et ansvar, som du som ledende overlæge skal bidrage til.

Færdighedstræning, tværfaglig simulations- og teamtræning og casebaseret undervisning er en integreret del af klinikken. Vi vægter kompetenceudvikling højt og varetager alle faser af speciallægeuddannelsen samt undervisning af medicinstuderende. Vi ser gerne, at du har undervisningserfaring og en evidensbaseret tilgang opnået gennem forskning og arbejde med kliniske retningslinjer.

Vil du være en del af en afdeling med et stærkt tværfagligt samarbejde og et godt kollegialt sammenhold?
Som ledende overlæge, vil du være en del af den daglige ledelse af afdelingen, og sammen med de andre ledende overlæger i afdelingen, vil du indgå som sparringspartner for afdelingsledelsen. Du vil få formelt ledelsesansvar og arbejde tæt sammen med de tre vicechefjordemødre for hhv. fødegang, svangre- og barselsafsnit.

I afdelingen vægter vi det meningsfulde tværfaglige samarbejde, hvor opgaver løses i fællesskab med gensidig respekt, fordi det skaber, det bedste udbytte for vores patienter. Vores afdeling er kendetegnet ved tillidsfuldt samarbejde og høj faglighed – på tværs af subspecialer, faggrænser, viden og erfaringsgrundlag.

Vi ønsker at styrke den kollegiale sparring og læring blandt andet gennem systematisk debriefing, perinatal audit og optimeret kodning af vores fødselsforløb. Det gør vi, fordi vi ønsker at understøtte løbende kompetenceudvikling blandt personalet, opbygge psykologisk tryghed i vores organisation og sikre bedre mulighed for kvalitetsudvikling.

Der er tradition for et tæt samarbejde mellem det føtalmedicinske og det obstetriske område i afdelingen og med andre afdelinger på Sjællands Universitetshospital, særligt pædiatrisk afdeling og anæstesiologisk afdeling. Endvidere samarbejder afdelingen med de andre fødeafdelinger i og udenfor Region Sjælland
.

Om afdelingen
Afdelingen varetager knap 2500 fødsler om året, har regionale obstetriske funktioner indenfor insulinkrævende gestationel diabetes, monochoriske gemelli, stofskifte sygdomme, epilepsi og inflammatorisk tarmsygdom. Vi varetager gravide med svær præeklampsi, væksthæmning og præterm fødsel fra gestationsuge 28.

Fødegangen har 7 fødestuer og en kliniske jordemoderspecialist i alle vagter alle ugens 7 dage. Svangreafsnittet varetager indlagte svangre samt akutte obstetriske henvendelser og har ligeledes en kliniske jordemoderspecialist tilknyttet i dagtid. Barselsgangen har 16 senge og varetager blandt andet barslende med svær præeklampsi, nyfødte med fødselsvægt ned til 2300 gram og ambulante barselkontroller. Vi har regionsfunktion indenfor urogynækologi og arbejder på at etablere et bristningsambulatorium.

Afdelingen er aktuelt beliggende i Roskilde, men varetager behandling af barnløshed på fertilitetsklinikken i Køge. I 2026 samles hele afdelingen, når vi flytter ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital i Køge.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at indgå i 10-14 skiftet tilstedeværelsevagt som bagvagt med en forvagt. Vagtberedskabet udvides med endnu en bagvagt, når opnormeringen er implementeret.

Ansættelse fra 1. februar 2023 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Cheflæge Helene Westring Hvidman. Tlf: 23 32 79 23. E-mail: hwhv@regionsjaelland.dk. Du er også velkommen til at komme forbi til en uforpligtende snak.

Ansøgningsfrist 4. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt 12. oktober 2022.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger. Den faglige bedømmelses beror på en vurdering af ansøgers kompetencer indenfor de syv lægeroller, hvorfor du - med bedst mulig dokumentation - bedes forholde dig konkret til de syv lægeroller i ansøgningen jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013. Du kan læse mere om De syv lægeroller her. Du skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år efter opnået speciallægeanerkendelse. På visse vilkår kan dispenseres herfra.

 

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Helene Hvidman
  hwhv@regionsjaelland.dk
  23 32 79 23
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  020132
 • Quick-nr.
  436839
 • Indrykningsdato
  12-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  12-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Helene Hvidman
  hwhv@regionsjaelland.dk
  23 32 79 23
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  020132
 • Quick-nr.
  436839
 • Indrykningsdato
  12-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  12-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende overlæge i Obstetrik ved Sjællands Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.