Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Chefjordemoder til Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde

Vi søger en chefjordemoder med ambitioner og ønske om at skabe rammerne for et stærkere og bedre fødeområde

Vi du være med til at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere, de gravide og deres familie. Vi søger en chefjordemoder, der tør gå forrest og vil være med til at gøre en forskel.

Vi ønsker forandring og fornyelse – har du visionerne og idéerne?
Vores afdeling er i gang med en betydelig opnormering, der skal sikre flere hænder til at løfte kerneopgaverne, fleksibilitet i vagtplanlægningen og skabe et miljø med plads til patientbehandling, uddannelse og forskning.

Som chefjordemoder ønsker vi, at du bringer dine evner for strategisk og visionær tænkning i spil i arbejdet for at skabe en dynamisk afdeling med høj faglighed. Du bliver en del af et fagligt inspirerende miljø på Sjællands Universitetshospital, hvor initiativer får lov at gro. Det ligger i vores DNA, at der skal være kort vej fra idé til handling, og vi er ikke bange for at gå nye veje.

Vi ser samtidig gerne, at du med din faglighed, dit netværk og din personlige profil kan være med til at tiltrække flere dygtige kolleger.

Har du kompetencerne og ambitionerne til at gå forrest, og vil du være ledende frontfigur, når vi sammen opruster vores fødegang?
Vi søger en chefjordemoder, som er dialogorienteret og har en inddragende og samarbejdende ledelsesstil. Du vil sammen med vores cheflæge og chefsygeplejerske være en del af afdelingsledelsen, der har et stort fokus på det tværfaglige samarbejde, løbende kvalitetssikring og kontinuitet for vores patienter. 

Vi er en del af Danmarks nyeste universitetshospital og har stort fokus på at styrke forskning og fortsat udvikle afdelingens kompetencer gennem blandt andet audit og casebaseret undervisning.

Som chefjordemoder vil du være med til at optimere vores fødselsforberedelse og udvikle vores barselstilbud blandt andet gennem etablering af et bristningsambulatorium.

Ledelsesopgaven indebærer ansvar for aktivitet, økonomi, kvalitet og udvikling, fagligt såvel som uddannelses- og forskningsmæssigt. Vi har derfor en forventning om, at du har dokumentere ledelsesmæssige resultater, og ser gerne at du har en lederuddannelse eller ønske herom.

Vores kerneværdier er tillid, anerkendelse, åbenhed og sammenhængskraft
Afdelingen stræber mod et højt fagligt niveau, stolthed og nytænkning. Vi har fokus på at skabe et trygt og tillidsbaseret arbejdsmiljø. Vi mener, at en god kultur har betydning for personalets trivsel og præstationer. Vi søger en leder, som kan yde værdibaseret ledelse og ikke er bange for at byde ind med sig selv.


Vil du være med til at stå i spidsen for regionens specialiserede afdeling for gynækologi og obstetrik?
Vi er regionens specialiserede afdeling for gynækologi og obstetrik og leverer udredning og behandling til hele Region Sjælland. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige fødesteder i regionen bl.a. via daglige kapacitetskonferencer, og desuden indgår vi i arbejdet med udfærdigelsen af Region Sjællands fødeplan.

Befolkningsgrundlaget er i regionen er ca. 820.000 borgere og vi varetager specialiserede funktioner i henhold til specialeplanen: https://www.sst.dk/da/viden/specialeplanlaegning/gaeldende-specialeplan/specialeplan-for-gynaekologi-og-obstetrik

Afdelingen er kendetegnet ved et godt tværfagligt og kollegialt samarbejde. Som del af afdelingsledelsen for gynækologiske-obstetriske afdeling, skal du have fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver og sikre inddragelse af mellemledere, afsnitsledelser og medarbejdere inden for subspecialerne onko-, uro-, og almen gynækologi, føtal medicin, obstetrik samt fertilitet.

Fakta om afdelingen:

 • Afdelingen har årligt 2500 fødsler, regional obstetrisk funktion indenfor insulinkrævende gestationel diabetes, kronisk medicinske sygdomme fx stofskiftesygdomme, truende for tidlig fødsel (uge 28-32), gravide med ICD samt gravide med erkendt/truende svær præeklampsi.
 • Vi varetager regionsfunktion indenfor urogynækologi og højt specialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft.
 • Vi har et 7-døgns gynækologisk sengeafsnit med 6-8 sengepladser og ambulant funktion. Derudover har vi et stort ambulatorie, som rummer både gynækologiske og obstetriske funktioner
 • I obstetrikken har vi en svangregang med 4 senge, fødegang med 7 fødestuer og en barselsgang med 16 senge. På barselsgangen har vi kvinder indlagt med svær PE, sondeernærede spædbørn ned til 2300 g og en betydelig ambulant barselsaktivitet. Der er jordemoderkonsultationer på 4 matrikler.
 • Vores fertilitetsklinik ligger på Sjællands Universitetshospital i Køge og varetager udredning af ufrivilligt barnløse og udredning ved gentagne graviditetstab. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandlinger.
 • Resten af afdelingen er aktuelt beliggende på Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Fremtidens Sjællands Universitetshospital
I 2026 samles alle afdelingens funktioner, når vi flytter ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital i Køge, som er Danmarks nyeste universitetshospital. Læs mere om byggeprojektet i Køge 

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for chefjordemødre

Ansøgningsfrist: 10. oktober

Samtaler forventes afholdt:
1. samtalerunde den 14. oktober 2022
2. samtalerunde den 26. oktober 2022

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte:

 • Cheflæge Helene Westring Hvidman tlf: 23 32 79 23
 • Chefsygeplejerske Marianne Schmidt Zachariassen tlf: 23 35 22 01
 • Sygeplejefaglig Vicedirektør Susanne Lønborg Friis tlf: 29 16 27 02

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Susanne Friis
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  020051
 • Quick-nr.
  437143
 • Indrykningsdato
  09-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-10-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Susanne Friis
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  020051
 • Quick-nr.
  437143
 • Indrykningsdato
  09-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-10-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.