Region Nordjylland

Sengeafsnit for Karkirurgi

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Social- og sundhedsassistent til Karkirurgisk afdeling

Er du vores nye kollega? Har du interesse for højt specialiseret kirurgisk sygepleje, prioriterer høj faglighed og har gode mono-og tværfaglige samarbejdsevner, så er denne stilling måske noget for dig. 
 
 
Karkirurgisk afdeling består af Karkirurgisk sengeafsnit V, Karkirurgisk ambulatorium og Venesårsambulatorium. 
 
I Karkirurgisk sengeafsnit V modtager vi elektive, såvel som akutte patienter til undersøgelse, pleje og behandling for arteriosklerose i karrene uden for hjertet og hjernen. Det drejer sig om forsnævringer, tillukninger og udposninger i karrene grundet åreforkalkning. Patienterne behandles dels ved åben kirurgi, dels ved intervention på Røntgenafdelingen, herunder opstart af trombolyse-behandling. 
 
Patienterne har ofte andre sygdomme, såsom diabetes mellitus, KOL og hjertesygdomme. Desuden har mange patienter sår. Derfor arbejder vi i høj grad med sårpleje- og behandling, såvel konventionel sårbehandling som med VAC – og PICO behandling samt IPC-støvle. 
 
Patientforløbene er meget afvekslende i forhold til indlæggelsestid og kompleksitet i sygeplejen. Nogle patienter har korte indlæggelser á 2-3 dages varighed, mens andre har behov for længere tids indlæggelse, dvs. nogle uger. Sygeplejen er som udgangspunkt organiseret som tillempet primær sygepleje, hvor den enkelte sygeplejerske varetager alle sygeplejeopgaver med den enkelte patient. I forbindelse med oplæring arbejdes tæt sammen med anden kollega. 
 
Afsnittet har 10 senge og har uddannelsesfunktion for sygeplejerskestuderende på alle niveauer og SOSA-elever. Plejegruppen er bredt sammensat ift. alder, erfaring og kompetencer. Vi vil den gode sygepleje, og diskuterer gerne den sygepleje, som vi udfører og formidler. 
 
 
I Karkirurgisk Ambulatorium varetager vi primært forundersøgelser og enkelte fysiske postoperative kontrolundersøgelser.  Patienter, der kommer til forundersøgelse, er primært henvist fra egen læge med henblik på karkirurgisk vurdering. Ved forundersøgelsen kan patienterne groft inddeles i 3 grupper: 
 • patienter, der afsluttes, fordi deres symptomer ikke er af karkirurgisk genese 
 • patienter, der motiveres til livsstilsændringer såsom motion, kostændring og rygestopintervention.   
 • patienter, der efterfølgende visiteres til akutte eller elektive røntgenundersøgelser med henblik på afklaring af muligt behandlingstilbud 
Sygeplejeopgaverne er primært arteriel sårbehandling samt samtale med og information til patienterne. 
 
I Venesårsambulatoriet varetager vi ambulant diagnostik, behandling og pleje af patienter med problematiske venøse bensår. Patienterne henvises hovedsageligt fra Praksis og Hjemmeplejen, som vi også konfererer og kommunikerer med via telemedicin.    
 
Sygeplejen i begge ambulatorier varetages af teams af karkirurgisk plejepersonale, der har funktion i såvel sengeafsnittet som i ét af ambulatorierne. 
 
Dit primære ansættelsessted vil være Karkirurgisk sengeafsnit, men for at understøtte sammenhængende patientforløb og kompetenceudvikling kan du forvente også at have funktion i Karkirurgisk ambulatorium. Dette sker ud fra en faglig begrundelse og med et varsel på minimum 4 uger. 
 
 
Vi søger en kollega, der 
 • er interesseret i at have selvstændigt ansvar for hele plejen omkring patienten, herunder også stuegang og medicinhåndtering 
 • har lyst til at arbejde med komplekse patientsituationer 
 • er fleksibel og vil bidrage til at værne om et godt arbejdsmiljø 
 • er aktiv reflekterende og vil deltage i at udvikle sygeplejen og patientforløbene 
 
Vi kan tilbyde dig: 
 • at blive del af en afdeling med holdånd og et særligt godt mono- og tværfagligt arbejdsmiljø med en anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejde samt en kultur, hvor vi er gode til at støtte, sparre og hjælpe hinanden.
 • arbejde i et miljø med høj faglighed med rig mulighed for at erhverve høje kompetencer indenfor kirurgisk sygepleje og ikke mindst sårpleje- og behandling. 
 

I løbet af det første halve år afholder vi 3 samtaler med udgangspunkt i dit individuelle oplæringsforløb. 
  
Stillingen er med fastansættelse og som udgangspunkt på fuldtid og i skiftende vagter.  
Vi arbejder hver 3. weekend, dog hver anden hen over sommerferieperioden.
Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jf. det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner. Ansættelse er pr. 1/12 2022 eller efter aftale. Vi afholder samtaler løbende. 
  
Hvis ovenstående har vakt din interesse, så er det dig, der skal være vores nye kollega. 
  
Er du interesseret i at høre mere om stillingen eller afdelingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende sygeplejerske Henriette Vadsbach Lie på tlf.: 97669475. 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Henriette Vadsbach Lie
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  13856
 • Quick-nr.
  437414
 • Indrykningsdato
  23-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  16-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Henriette Vadsbach Lie
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  13856
 • Quick-nr.
  437414
 • Indrykningsdato
  23-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  16-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Social- og sundhedsassistent til Karkirurgisk afdeling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.