Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg

Afdelingslæge søges til Neurologisk Afdeling N med funktion på Neurorehabiliteringen, Svendborg

Vi søger en afdelingslæge til Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital (OUH) med funktion i vores neurorehabiliteringsafsnit (NR) i Svendborg pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

Dine arbejdsopgaver
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i geriatri, som har dokumenteret erfaring med og interesse for arbejdet med neurorehabilitering. Arbejdsopgaverne omfatter primært visitation, stuegang på hverdage og i weekender samt opfølgning af patienter, som er indlagt på Neurorehabiliteringsafsnittet (NR) i Svendborg.

Neurologisk Afdeling N varetager den postgraduate videreuddannelse af læger samt uddannelse af lægestuderende. Der lægges derfor stor vægt på interesse i og erfaring med supervision og konstruktiv feedback. Du vil skulle deltage aktivt i forsknings- og innovationsopgaver i vores afdeling.

Vores forventninger og dine kvalifikationer

 • Du er speciallæge i geriatri med dokumenteret erfaring med neurorehabilitering
 • Du har et højt fagligt niveau og kendskab til afsnittets kliniske opgaver
 • Du har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • Du vægter samarbejde med afdelingens medarbejdere og mange samarbejdspartnere højt
 • Du deltager aktivt i forskning og innovation
 • Du vægter uddannelse og kompetenceudvikling højt
 • Du bidrager proaktivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og sikrer god trivsel i afsnittet
 • Du sikrer en vedvarende kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser
 • Du har en forståelse af Neurologisk Afdelings kerneopgave i tråd med Odense Universitetshospitals ambition om at være patientens universitetshospital og formår at tydeliggøre dette i hverdagen

Vores neurorehabiliteringsafsnit (NR)
Neurorehabiliteringsafsnittet (NR) i Svendborg er en velintegreret del af Neurologisk Afdeling N, OUH. På NR modtages patienter til neurorehabilitering i efterforløbet af erhvervet hjerneskade på hoved- og regionsfunktionsniveau. NR er med sine 32 sengepladser, heraf to semiintensive sengepladser, den største af to neurorehabiliteringsafsnit i Region Syddanmark. Teamet består af 3 speciallæger, 52 plejepersonaler, 25 fysio- og ergoterapeuter, 4 sekretærer og 2 psykologer. Derudover er tilknyttet 2 logopæder, 2 socialrådgivere, 1 diætist og 5 portører. Teamet arbejder både monofagligt og interdisciplinært. Tilstedeværelsen af både neurologisk og geriatrisk specialistviden på Neurorehabiliteringsafsnittet giver til stadighed en daglig reel og unik mulighed for tæt faglig sparring omkring patienterne og deres forløb. Dette medfører, at patienternes neurorehabiliteringsforløb optimeres, idet der er fokus på det hele menneske. NR har gennem det seneste år arbejdet intenst og fokuseret med de ofte komplekse patientforløb.

Patientkategorien på NR omfatter primært ældre mennesker, der ud over deres neurologiske diagnose ofte er præget af de funktionsnedsættelser, der kan være en følge af aldersforandringer. Patienterne har ofte flere konkurrerende medicinske sygdomme, der typisk er en blanding af både akutte og kroniske problemstillinger. Hertil kommer de afledte fysiske, kognitive og eventuel psykiske funktionstab for mange af patienterne. Dette kræver en høj grad af koordinering både på tværs af specialer, fagligheder og ikke mindst sektorer.

Vores afdeling
Neurologisk Afdeling N dækker samtlige subspecialer inden for det neurologiske område.

Neurologisk Afdeling har seks professorer, 22 overlæger og 13 afdelingslæger. Dertil over 25 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling N ca. 340 medarbejdere.

Afdelingen har, udover NR i Svendborg, et sengeafsnit i Odense med 14 cerebrovaskulære senge og 11 senge for almen neurologi. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams indenfor samtlige subspecialer. Akutte neurologiske patienter vurderes i den neurologiske del af Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Odense.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling N og varetager EEG, ENG, EMG, PSG og MSLT, evokerede potentialer, intraoperativ monitorering ved hjerne- og rygkirurgi (IOM) samt testning af det autonome nervesystem.

Neurologisk Forskningsenhed er en del af Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU). Forskningen varetages af seks professorer samt lektorer med tilknyttede Ph.d.-studerende ved enheden.

Neurologisk Afdeling N indgår i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin (IMM), SDU.

Det nye OUH
I 2024 står Danmarks største nybyggede universitetshospital færdigt. Det nye OUH bygges i forlængelse af Syddansk Universitet og vil udgøre et kraftfuldt center for behandling, forskning og uddannelse i absolut topklasse. Neurologisk Afdeling N er langt i forberedelsesarbejdet frem mod det nye OUH. Vi har en fast strategi, der løbende omsætter vores forberedelser til konkrete ændringer i den kliniske hverdag. Dette arbejde involverer både matriklen i Odense og i Svendborg.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen vil finde sted i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen disponeres i forhold til de syv lægeroller. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Michael Oettinger, telefon 65 41 24 75, mobil 21 64 67 56, mail: michael.oettinger@rsyd.dk eller ledende overlæge Nicole Frandsen, telefon 63 20 16 00, mail: Nicole.S.B.Frandsen@rsyd.dk

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. oktober 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 43.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH, Svendborg Sygehus
 • Kontaktperson
  Vibeke Bang Henriksen
  vibeke.bang.henriksen@rsyd.dk
 • Adresse
  Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  222567
 • Quick-nr.
  437415
 • Indrykningsdato
  23-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  12-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH, Svendborg Sygehus
 • Adresse
  Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg
 • Kontaktperson
  Vibeke Bang Henriksen
  vibeke.bang.henriksen@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  222567
 • Quick-nr.
  437415
 • Indrykningsdato
  23-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  12-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge søges til Neurologisk Afdeling N med funktion på Neurorehabiliteringen, Svendborg "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.