Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

En stilling som ledende overlæge for vaccination og ambulatorie ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. december 2022 eller efter aftale.

 

En stilling som ledende overlæge for vaccination og ambulatorie ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. december 2022 eller efter aftale. 

 

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin: infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede intern medicinske patientgruppe via Fælles Akut Modtagelse, FAM, i samarbejde med de øvrige medicinske dobbeltspecialer.

Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, herunder 2 semiintensive sengepladser. Afdelingen har endvidere flere funktionsområder; daghospital og ambulatorium, COVID ambulatoriet, Vaccinationscenter Fyn, pandemiberedskab og indvandrermedicinsk klinik.

Afdelingens sengeafsnit modtager primært regionale speciale patienter overflyttet fra Region Syddanmarks øvrige sygehuse samt varetager infektionsmedicinske hovedfunktioner for OUH’s optageområde.

Da afdelingens funktionsområder er blevet udvidet med vaccinationsområdet og der er et øget antal ledelsesopgaver i forbindelse med forberedelserne frem mod Nyt OUH, slås en ny stilling som ledende overlæge for vaccinationsområdet og for ambulatoriets drift og udviklingsarbejde op. Til stillingen hører således både drifts- og udviklingsopgaver.

På vaccinationsområdet er der brug for en lægefaglig stærk leder, der kan omsætte viden, bekendtgørelser og retningslinjer til praksis og sikre borgere i optageområdet et tilbud af høj kvalitet. Det forventes, at der desuden arbejdes for at integrere forskning og udvikling inden for vaccinationsområdet i såvel vaccinationscentre som i ambulatoriet. Arbejdet vil være præget af stor sæsonvariation således, at der i perioder vil være behov for stor fokus på drift og i andre perioder mere fokus på udvikling.

I ambulatoriet forudsætter opgaven, at man deltager ca. 2 dage om ugen i klinisk arbejde i daghospital/ambulatorium og efter aftale deltager i stuegangsfunktion på Q1 for at have fokus på det hele patientforløb.

Arbejdsområdet:

 • Funktionsleder for Vaccinationscenter Fyn i samarbejde med chefsygeplejersken
 • Udvikling og kvalitetssikring af vaccinationsområdet både for borgere og patienter med særlige behov (specielt immunkompromitterede)
 • I samarbejde med forskningslederen at udvikle vaccineforskningsområdet til et egentlig center (arbejdstitel: Center for immunization and immunity CII)
 • Klinisk arbejde i afdelingen (70% med mulighed for periodevis mindre klinik og mere administration)
 • Samarbejde med afdelingsledelsen og oversygeplejersken i ambulatoriet om udvikling frem mod nyt OUH, herunder tilpasning af drift

 Vi forventer at du:

 • Er speciallæge i intern medicin: infektionsmedicin og har været det i 5 år
 • Har en ph.d grad eller tilsvarende forskningserfaring, der er relevant for vaccinationsområdet
 • Kan indgå i udviklings- og forbedringsarbejde tværfagligt og med Patienten først
 • Er fagligt bredt funderet og kan deltage i afdelingens kerneopgaver
 • Tager ansvar for at sætte patienten først og har dette som en bærende værdi i dit arbejde
 • Følger OUH’s ledelsesgrundlag
 • Samarbejder med afdelingens faglige teams om udvikling af patientforløb i ambulatorie og daghospital
 • Deltage i uddannelsesforløb for ledende overlæger på OUH
 • Vil tage medansvar for og arbejde strategisk med udvikling og forskning på vaccinationsområdet
 • Indgår i konstruktivt samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige funktionsledelser i afdelingen

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejdsområde med mange udfordringer både som leder og fagligt
 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • At være en del af afdelingens ledergruppe
 • Gode, gensidigt inspirerende samarbejdsrelationer i et fagligt, stimulerende miljø
 • Plads til udvikling af interesseområder såvel fagligt som organisatorisk.
 • Godt arbejdsmiljø

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for Ledende overlæger (OK 21)
Stillingen er i udgangspunktet vagtfri.

 

Yderligere informationer:
Nærmere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse kan fås hos Cheflæge Anne Øvrehus, anne.oevrehus@rsyd.dk; eller telefon 65412645

Ansøgning
Motiveret ansøgning stiles til Cheflæge Anne Øvrehus og skal indeholde oplysninger om egne, og så vidt muligt dokumenterede, kompetencer indenfor de 7 lægeroller i speciallægeuddannelsen.

Ansøgningsfrist: mandag den 17. oktober kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Erminka Vujcic Dedukic
  erminka.dedukic@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Leder, Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  222578
 • Quick-nr.
  437434
 • Indrykningsdato
  23-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  17-10-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Erminka Vujcic Dedukic
  erminka.dedukic@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Leder & Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  222578
 • Quick-nr.
  437434
 • Indrykningsdato
  23-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  17-10-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "En stilling som ledende overlæge for vaccination og ambulatorie ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. december 2022 eller efter aftale. "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.