Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 23, Indgang 55, 5000 Odense C

Vicechefjordemoder

- med ansvar primært for det jordemoderfaglige tilbud i graviditeten for de fynske kvinder samt en del af ledelsesansvaret for familieambulatoriets tilbud til ambulatoriets målgruppe.

Gynækologisk obstetrisk afdeling D søger pr. 01.01.2023 eller efter nærmere aftale en vicechefjordemoder til en spændende stilling.
 

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er Region Syddanmarks universitetsafdeling indenfor gynækologi og obstetrik, - en stor specialafdeling med ca. 450 medarbejdere, og vi har højt specialiserede funktioner inden for alle subspecialerne. Afdelingen har funktioner ved såvel OUH, Odense Universitetshospital i Odense, som ved Svendborg Sygehus.

Afdeling D betjener hele Fyn inden for kvindesygdomme, barnløshed, graviditet og fødsler og desuden hele Region Syddanmark inden for udvalgte specialområder. Afdelingen er strategisk, fagligt, organisatorisk og forskningsmæssigt i gang med det forberedende arbejde frem mod udflytningen til Nyt OUH.
 

Præsentation af det obstetriske afsnit i Odense:

 • En tværfaglig personalegruppe bestående af jordemødre, læger og SOSA og sammen varetager vi ca. 3800 fødsler pr. år.
 • Et højt specialiseret afsnit for blandt andet diabetes, gastric bypass og BMI over 50, samt landsdelsfunktion inden for mavetarm kirurgi hos nyfødte.
 • 5 KJO-teams, som varetager graviditets-, fødsels-, hjemmefødsler og efterfødselsrelaterede opgaver.
 • Vi arbejder aktivt med en faglig og organisatorisk strategi for det jordemoderfaglige område. 
   

Præsentation af det obstetriske afsnit i Svendborg:

 •  en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, jordemødre, og læger. Sammen varetages ca. 900 af regionens fødsler om året.
 • Afsnittet består af en fødegang og en barselsgang og to KJO-ordninger. Desuden varetages jordemoderkonsultationerne på Sydfyn
 • Fysisk består vi af en fødegang med fem fødestuer samt et barselsafsnit med plads til 4 indlagte barselspatienter. Barselsgangen har desuden en ambulatoriefunktion, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i barselsperioden i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn.
 • På fødegangen og barselsgangen arbejder vi tæt sammen med hinanden og med de tilsvarende afsnit i Odense.

Sygeplejen og den jordemoderfaglige omsorg stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under indlæggelsen opnår størst mulig forældrekompetence, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles amme politik, der tager udgangspunkt i WHOs og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Vi ønsker en kollega med et højt fagligt engagement:
Det jordemoderfaglige tilbud i region Syddanmark er i en årrække frem mod 2025 i en positiv udviklingsspiral, som følge af regionernes nye fødeplan (link).

En del af vicechefjordemoderens arbejde vil derfor være udviklingen af tilbuddene, i samarbejde med fødeplanen implementeringskonsulent og afdeling D’s udviklingsjordemoder.

Vicechefjordemoderen vil desuden have ansvar for drift og udvikling af de jordemoderfaglige tilbud i graviditeten, i tæt samarbejde med de øvrige aktører på området.

Hun vil have direkte personaleledelse af ca. 50 medarbejdere, Der forventes tæt, daglig management af driften af såvel konsultationer som fødsels- og forældreforberedelse, hvorfor overblik og matematisk forståelse er nødvendige kompetencer.

Der er et tæt samarbejde internt i afdelingen, ligesom de enkelte kommuner på Fyn er tætte samarbejdspartnere. Der lægges derfor stor vægt på evnen til at skabe netværk og samarbejdsrelationer.

Stillingen er meget selvstændig, og kræver derfor handlekraft og beslutningskompetence inden for den afstukne politiske og økonomiske ramme.

Der lægges i fødeplanen op til innovative og teknologiske løsninger, som skal implementeres gradvist. Derfor må ansøger besidde innovative kompetencer, og kunne implementere og skabe forandringer.

 

Løn – og ansættelsesforhold:

Afdelingsjordemoderen refererer til chefjordemoderen. Indgår i den obstetriske driftsledelsesgruppe og sidder i afsnitsledelsen med lederen af familieambulatoriet.

 

Ansøgningsfrist for ansøgningen:
Ansøgningsfrist er den 19.10.2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25.10.2022.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Lena Jørgensen
 • Adresse
  Kløvervænget 23, Indgang 55, 5000 Odense C
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  222633
 • Quick-nr.
  437635
 • Indrykningsdato
  28-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-10-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  Kløvervænget 23, Indgang 55, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Lena Jørgensen
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  222633
 • Quick-nr.
  437635
 • Indrykningsdato
  28-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-10-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.