Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 2, 4600 Køge

SP Koordinator til Informatik og Patientservice, Administrativ Stab, Sjællands Universitetshospital, Køge

Vi søger en dygtig og engageret koordinator til Sundhedsplatformen, der har lyst til at være en del af et kompetent team på en spændende arbejdsplads.

Det får du

Det er en stilling, hvor du får masser af muligheder for at bringe din viden og kunnen i spil, og samtidig udvikle dine kompetencer.

Du får samtidig mulighed for at bidrage til udviklingen af Sjællands Universitetshospital og den løbende indflytning i vores nye byggeri frem mod 2026.

Du bliver en del af en veletableret organisation i relation til Sundhedsplatformen, med dygtige kolleger både i Staben og klinikken. Vi har en uformel omgangstone og arbejder tæt sammen med de kliniske afdelinger, Sygehusledelsen, øvrige sygehuse, den regionale organisation og kolleger i Region Hovedstaden.

Din profil

Du skal kunne trives i et miljø, hvor samarbejde og dialog på tværs af faggrænser og organisatoriske tilhørsforhold er en naturlig del af arbejdet, og være parat til en mobil og travl hverdag, hvor der er mange bolde i luften.

Du skal selvstændigt kunne tage ansvar for området og samtidig formå at indgå i den ledelsesmæssige linje- og matrixstruktur på hospitalet og den øvrige region.

Du skal kunne repræsentere Staben og Sjællands Universitetshospital professionelt, konstruktivt og samarbejdsorienteret, og have en adfærd og omgangstone med kollegaer, ledere og eksterne samarbejdspartnere, der understøtter opgaveløsning, udvikling og samarbejde.

Vi forestiller os, at

 • Du har en sundhedsfaglig eller anden relevant faglig baggrund, fx  lægesekretær, folkesundhedsvidenskab eller andet
 • Du har stor erfaring med at arbejde i Sundhedsplatformen, eventuelt som superbruger eller lignende
 • Du er struktureret og resultatorienteret
 • Du har erfaring med netværksunderstøttelse, og har en inddragende og dialogbaseret tilgang til samarbejde
 • Du har erfaring med mindre projektledelsesopgaver
 • Gerne kendskab til Region Sjælland

Som person har du

 • Veludviklede samarbejdskompetencer og kan navigere på forskellige organisatoriske niveauer og i spændingsfeltet mellem klinik og administration
 • Evnen til at strukturere, og har administrative kompetencer som sikrer overblik og fremdrift, og bidrager med løsningsforslag
 • Gode analytiske evner og er god til at formulere dig såvel mundtligt som skriftligt.

Dine opgaver

Du bliver det administrative omdrejningspunkt for superbrugerorganisation på SUH og har en vigtig rolle i vores håndtering af opfølgende driftsopgaver, optimeringsindsatser og implementering af Sundhedsplatformen. Fokus er organisering, planlægning, rammer for oplæring samt ikke mindst understøttelse af vidensdeling og netværksdannelse internt på hospitalet og eksternt. Du repræsenterer således hospitalet i det regionale SPK Forum.

Du har desuden en vigtig rolle som ressourceperson til Stabens opgaver i relation til den løbende indflytning i vores nye byggeri i hele perioden frem mod 2026, og vil indgå i vores interne organisation på området.

På det mere konkrete plan omfatter dine opgaver blandt andet følgende

 • Koordinator til Sundhedsplatformen (SPK) – herunder koordination og styring af
  • Hospitalets indsatsteam vedrørende Sundhedsplatformen
  • Indsatser vedrørende Sundhedsplatformen  
  • Videndeling, netværksdannelse og samarbejde internt/eksternt
  • På sigt kliniske IT konsulenter i samarbejde med koncern-IT
 • Uddannelses- og Superbrugerkoordinator, med ansvar for den lokale superbrugerorganisation vedrørende Sundhedsplatformen og samarbejdet med afdelingernes superbrugeransvarlige om uddannelsesopgaver.
 • Sekretariatsfunktion for SUHs Digitaliseringsforum
 • Sekretariatsmæssig understøttelse af Sygehusledelsen (kommentere dagsordensmateriale, udarbejde sagsfremstillinger m.v.)
 • Opgaver i relation til IT anvendelsen generelt
 • Mindre projektledelsesopgaver 
 • Andre ad hoc opgaver.

Jobbet

Den ledige stilling er placeret i Informatik og Patientservice, som er en af de otte enheder i Staben.

En af vores opgaver er hospitalets arbejde med Sundhedsplatformen i tæt samspil med de kliniske afdelinger og sygehusets ledelse. Vi er blandt andet ansvarlige for koordination, anvendelse, optimering og implementering inden for IT og digitalisering – også i forbindelse med sygehusbyggeriet.

I forhold til Sundhedsplatformen bliver du en del af et team, som ud over dig selv omfatter vores kliniker med ansvar for Sundhedsplatformen (CMIO) og vores IT projektleder. Hertil kommer et indsatsteam bestående af 4 klinikere frikøbt ½ tid fra deres stamafdelinger og 5 Kliniske IT konsulenter ansat i Koncern-IT. Vi har et tæt, velfungerende samarbejde med kolleger fra stabens øvrige enheder, der arbejder med andre faglige indgange til Sundhedsplatformen – patientsikkerhed, aktivitetsregistrering, uddata mm. – og med kollegerne i klinikken.

Du bliver samtidig en del af en stor administrativ stab med dygtige kollegaer og et bredt, velfungerende samarbejde på tværs. Staben er en vigtig del af sygehuset. Vi sikrer den administrative faglighed i administrationen af sygehuset, og bidrager til realisering af sygehusets drift og udvikling. Det gør vi i tæt samspil med blandt andet de kliniske afdelinger, Sygehusledelsen og kolleger fra andre regionale enheder.

Som medarbejder i Staben gør du en forskel ved at bringe din viden og kunnen i spil, og du får samtidig rig mulighed for at udvikle dine kompetencer, blandt andet via samarbejde med de mange forskellige fagligheder i Staben og på sygehuset. Som arbejdsplads lægger vi vægt på trivsel og arbejdsmiljø. Du vil opleve inddragelse, åbenhed og tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, og fokus på at skabe fælles rum til socialt samvær og faglige arrangementer også i en travl hverdag.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi tilbyder løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring. Stillingen er omfattet af en fleks-ordning.

Dit daglige arbejdssted er Sjællands Universitetshospital, Køge, som ligger tæt på Ølby Station. Der vil derudover også være møder og opgaver primært i Roskilde samt Region Sjælland i øvrigt og Region Hovedstaden.

Stillingen ønskes besat per 1. december 2022 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte chef for Informatik og Patientservice Anne-Lotte Fritzel, mobil 21 63 99 46, hvis du vil høre mere om stillingen.

Ansøgningsfrist og samtaler 

Ansøgningsfrist er den 12. oktober 2022.

Samtaler holdes uge 41.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Anne-Lotte Fritzel
  afr@regionsjaelland.dk
  47321102
 • Adresse
  Lykkebækvej 2, 4600 Køge
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  020589
 • Quick-nr.
  437651
 • Indrykningsdato
  28-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  12-10-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 2, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Anne-Lotte Fritzel
  afr@regionsjaelland.dk
  47321102
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  020589
 • Quick-nr.
  437651
 • Indrykningsdato
  28-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  12-10-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.