Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby

Speciallæge til Ambulatorium for større børn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Brøndby

”Jeg kan lide at arbejde her, fordi fagligheden og rummeligheden er høj, og vi har det sjovt sammen” 
Linn psykolog

”Jeg oplever som ny i ambulatoriet at være blevet taget godt imod af en personalegruppe, der er åbne, hjælpsomme og opmærksomme. Jeg har hele vejen igennem følt mig velkommen.

Der er en god stemning hvor man prioriterer det sociale og kollegiale fællesskab i hverdagen. Der opleves et ligeværdigt samarbejde på tværs af alle faggrupper.

Der har siden min opstart været en struktureret men dynamisk intro, der har taget hensyn til mine medbragte kompetencer og løbende oplæring. Jeg er landet et rigtigt godt sted”. 
Heidi, sygeplejerske

Jobbet på Ambulatorium for større børn, B294
I vores ambulatorium udreder og behandler vi børn i alderen 8-13 år med psykiatriske lidelser og forstyrrelser i form af ADHD, Autisme, OCD, depression og angst. Du vil som speciallæge have ansvaret for udredning og behandling af patienter indenfor alle lidelser.

 Vi har derudover regionsfunktion/højt specialiseret funktion i forhold til:

 • Psykose hos børn under 14 år
 • Somatoforme tilstande for børn under 14 år
 • Kombination af metalretardering og psykiatrisk lidelse under 14 år

Som speciallæge hos os, vil du være involveret i udredningen og behandlingen af patienter indenfor disse grupper. Dette foregår i mindre specialteams, hvor du som speciallæge skal være med til at udvikle vores behandlingskoncept og øge viden omkring lidelserne.

Vi arbejder i 2 større teams i forhold til udredning af øvrige lidelser på hovedfunktionsniveau.

Du vil ugentligt have ansvaret for udarbejdelse af udredningsforløb, den diagnostiske proces ved konferencer og planlægning af behandling. Dette med ansvar for et højt fagligt og patientsikkert niveau samtidigt med, at det sker effektivt.

Som speciallæge vil du være involveret i mere komplicerede forløb, både i forhold til udredning og behandling medicinsk og terapeutisk på tværs af begge teams.

I komplicerede forløb vil du også skulle deltage i samtaler og netværksmøder med en støttende funktion i forhold til medarbejdere.

 

Om at være speciallæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Som uddannelsessted har vi både medicinstuderende og I- samt H-læger. Du vil være vejleder for læger i uddannelsesstillinger og vi prioriterer muligheden for både teoretisk og bed-side vejledning.

Derudover varetager afdelingen uddannelse af sygeplejersker og psykologer. Du vil løbende være med at fagligt at udvikle alle personalegrupper i ambulatoriet.

Afdelingen ledes med fokus på forbedringsarbejde, i forhold til kontinuerligt at forbedre og effektivisere arbejdsgange og behandlingsforløb og der er ugentligt afsat tid til dette. Du vil blive inddraget som en faciliterende part i dette arbejde.

Der afholdes ugentlige specialistmøder med deltagelse af alle speciallæger og specialpsykologer. Her sparrer vi fagligt om svære sager, komplicerede forløb og en fælles holdning til udredning og behandling, samtidig med at fremtidige organisatoriske ændringer diskuteres.

Der afholdes månedlige personalemøder med efterfølgende fagligt oplæg.

 

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller er færdig som speciallæge indenfor de næste 6 måneder. Du har interesse i udredning og behandling af ambulatoriets patientgrupper og især interesse for patienter indenfor vores regionsfunktion/højt specialiseret funktion.

Du tager ansvar for hensigtsmæssige patientforløb, rationel og hensigtsmæssig organisation og drift af afdelingen, samt undervisning og faglig udvikling af medarbejderne.

Endelig forventer vi, at du tager aktiv del i trivslen på ambulatoriet og bidrager positivt til et godt socialt miljø.

 

Løn og vilkår
Stillingen er på 37 timer og vi ønsker, at du starter pr. 1. januar 2023 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de indstiller til ansættelse. 

 

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Charlotte Graae Greisen på 40 12 98 54 eller konstitueret oversygeplejerske Louise Hedegaard på 20 48 86 62.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".

 

Søg stillingen
Ansøgning, CV og speciallægeanerkendelse sendes via linket senest den 30. november 2022.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 8. december 2022.
 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Charlotte Greisen
  charlotte.greisen@regionh.dk
 • Adresse
  Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  245137
 • Quick-nr.
  439477
 • Indrykningsdato
  02-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  30-11-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
 • Kontaktperson
  Charlotte Greisen
  charlotte.greisen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri & Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  245137
 • Quick-nr.
  439477
 • Indrykningsdato
  02-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  30-11-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.