Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Erfaren reservelæge søges til 6 måneders vikariat i infektionsmedicin

 

Erfaren reservelæge søges til 6 måneders vikariat i infektionsmedicin

En indtil videre tidsbegrænset stilling som reservelæge: infektionsmedicin ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er ledig til besættelse 01.1.2023 eller snarest muligt derefter, og 6 måneder frem.

Det kan fx være at du har brug for yderligere klinisk erfaring inden ansøgning til hoveduddannelse i infektionsmedicin.

Du bliver en del af det infektionsmedicinske team, som varetager udredning og behandling af komplicerede infektioner ambulant samt under indlæggelse. Der er ingen udetjeneste forbundet med stillingen.

Det infektionsmedicinske speciale i afdelingen

Aktuelt er ansat 7 speciallæger hvoraf en har primær funktion i Diagnostisk Center. Afdelingen har endvidere årligt to hoveduddannelsesforløb i Infektionsmedicin for læger som er midtvejs i deres speciallægeuddannelse.

Det ene af afdelingens sengeafsnit har primært specialiserede infektions - og lungemedicinske patienter, som er overflytte til specialistbehandling fra regionens øvrige sygehuse eller via Akutmodtagelse og ambulatorium. Akutmodtagelsen på Sjællands Universitetshopistal Roskilde modtager kun patienter indlagt via 112 fra Roskilde by.   

Infektionsmedicinsk afdeling har regionsfunktion og dækker hele det infektionsmedicinske spektrum hvorfor speciallægen vil kunne fastholde og videreudvikle specialistkompetencer indenfor udredning og behandling af den komplekse infektionsmedicinske patient.

De ambulante funktioner omfatter en hepatitis-enhed, som drives i samarbejde med gastroenterologerne på Sjællands Universitetshospital Køge, samt enhed for mykobakterier, som varetages i fællesskab med afdelingens lungemedicinere.

Der er et stort og meget velfungerende hiv ambulatorium. Endvidere er der ambulant opfølgning af alle patienter der har været indlagt med infektioner i fx hjerne og rygsøjle. Speciallægen vil få mulighed for at sammensætte et ambulatorieprogram, svarende til hovedinteresseområdet.    

I det infektionsmedicinske team lægger vi vægt på godt samarbejde, både internt i lægegruppen, tværfagligt med de andre faggrupper, samt udadtil på sygehuset og i regionen. Afdelingen prioriterer det højt, at den enkelte speciallæge har mulighed for at dyrke specialinteresser og efteruddannelse, og fortsætte med eventuelle forskningsinteresser. Afdelingens infektionsmedicinere har eksempelvis været involveret i flere nationale og internationale fora, har arbejdet i Ukraine for WHO, Røde Kors og i Sierra Leone for Læger uden Grænser.

Lægefagligt

Du vil indgå i det eksisterende infektionsmedicinske speciallægeteam med kliniske funktion i specialets ambulatorier og sengeafsnit, hvor fordelingen af funktionstid vil kunne aftales efter interesse og kvalifikationer.

Du vil indgå i den intern medicinske og infektionsmedicinske døgndækkende specialevagt. Vagthyppigheden kan forhandles, og kan udgøre op til ca. 5 vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som beredskabsvagt. Hvis du ikke er speciallæge i infektionsmedicin, vil du som udgangspunkt ikke indgå i specialevagten udenfor dagtid.

Medicinsk Afdeling

Afdelingen har regionsfunktion indenfor lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I Medicinsk Afdeling har vi normering til 3 sengeafsnit med i alt 56 senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Medicinsk Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster og per 15. november hæmodialyseafsnit på Køge Sygehus.

Specialerne har et godt samarbejde og en du vil som speciallæge opleve den inkluderende stemning i personalegruppen hvor der er et behageligt lægefagligt og tværfagligt samarbejde.

Forskning

Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 2 forskningslektorer, et klinisk professorat i lungemedicin og 5 ph.d.-studerende. Den infektionsmedicinske forskning på afdelingen har udviklet sig hastigt de seneste år med oprettelse af et forskningslektorat, Og herudover er 2 infektionsmedicinske speciallæger nu delvist frikøbt til forskning. Infektionsmedicinsk har der været initieret original forskning i blandt andet CNS-infektioner, HIV-patienters knoglemetabolisme, og omfattende deltagelse i nationale Covid-studier. Afdelingen har en velfungerende Klinisk Forskningsenhed, hvor den infektionsmedicinske forskning udgør en betydelig andel.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har, udover forskningslektoraterne, fem kliniske lektorater – herunder to i infektionsmedicin.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introduktionsstillinger
 • Hoveduddannelse i almen medicin
 • Hoveduddannelse i fem medicinske specialer, herunder lungemedicin

Afdelingens lægelige stab pr. 01.10.22

I Roskilde er der aktuelt 20 overlæger og 6 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover fire 1. reservelæger og 16 reservelæger.

I Næstved er der 3 lungemedicinske overlæger, 2 afdelingslæger, 3 hoveduddannelseslæger og 2 reservelæger.

Kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i infektionsmedicin, som har interesse for og evne til at videreudvikle specialet. Foruden faglige kompetencer søger vi en speciallæge med gode personlige egenskaber med evne til at samarbejde og kommunikere konstruktivt; både med kolleger og på tværs af faggrænser.

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret og systematisk til de syv lægeroller.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kolleger allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Bue Juvik
  rbju@regionsjaelland.dk
  47322001
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Reservelæge
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  021873
 • Quick-nr.
  439888
 • Indrykningsdato
  10-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  09-12-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Bue Juvik
  rbju@regionsjaelland.dk
  47322001
 • Stillingstype
  Læge & Reservelæge
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  021873
 • Quick-nr.
  439888
 • Indrykningsdato
  10-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  09-12-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.