Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C

En ganske særlig mulighed - vær med til at detailplanlægge din egen stilling, Graviditet og Barsel

Vores dygtige stedfortræder har fået ny stilling som vicechefjordemoder i vores afdeling.

Vi søger både en stedfortræder for oversygeplejersken og en klinisk specialist - enten inden for det jordemoderfaglige område eller det sygeplejefaglige område.

Afhængig af hvad du søger, hvem der søger, så vil vi konstruere stillingen, så den passer til BÅDE dig og afdelingens behov.

Vil du være med til at sætte retning for den jordemoderfaglige og sygeplejefaglige kvalitet, har du lyst til at bidrage til udviklingen af det gode patientforløb inden for det obstetriske speciale?

Så er det lige dig, vi søger.

Flere scenarier kan være i spil - hvilket scenarie DU ønsker bedes fremgå af din ansøgning:

 

1: Søger du kun stillingen som klinisk specialiste, er det 37 t./ugen og forventet tid fordelt mellem klinisk/non-klinisk tid er 80/20. Hvis du er jordemoder, kan vi indgå en dialog om at have fokuseret tid på Fødegangen og dermed have mulighed for at opretholde dine jordemoderfaglige kompetencer ift. fødsler.

2: Søger du kun stilling som stedfortræder for oversygeplejersken, er det 37 t./ugen og forventet tid fordelt mellem klinisk/non-klinisk tid er 50/50.

3: Søger du at kombinere de to stillinger, så vil det være også være en mulighed. 37 t/ugen, forventet tid fordelt således: 50% som stedfortræder, 20% som klinisk specialist og resten af tiden som tid i patientplejen på Sengeafsnit for Graviditet og Barsel.

Ansvarsområde som klinisk specialist:

 • Funktion som faglig ressourceperson inden for subspecialet for såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • I samarbejde med teamets overlæger, afsnittets nøglepersoner samt oversygeplejersken, at varetage koordinerende funktioner i forhold til patientforløbet
 • Sikre implementering af afdelingens sygeplejestrategi og de jordemoderfaglige indsatsområder
 • Arbejde på tværs af matriklerne Odense og Svendborg i forhold til patientforløbene
 • Udbygge tanken om en familiecentreret sygepleje og jordemoderfaglig omsorg, hvor fokus er at familien skal forblive sammen (fysiske rammer). Herunder vedligeholde og udvikle samarbejdet med neonatal-afdelingen.
 • Fagligt medansvarlig for udvikling af klinisk-evidensbaseret jordemoder- og sygeplejepraksis.  
 • Fagligt medansvarlig for at afsnittets patienter sikres bedst mulig kvalitet i den jordemoderfaglige omsorg
 • Udarbejde, revidere og vedligeholde samt implementere kliniske retningslinjer
 • Facilitetere, tilrettelægge og udføre undervisning og vidensdeling for kollegaer/tværfaglige samarbejdspartnere internt og eksternt
 • Deltage aktivt i afdelingens udviklingsforum samt udviklingsarbejdet på tværs i afdeling D
 • Medvirke til at tune patientforløbene, og med proaktiv kritisk sans bidrage med udviklende, muligvis anderledes forslag. Dette er en nødvendighed i et sundhedsvæsen hvor der er behov for at bruge ressourcerne med omtanke.
 • Bidrage til organiseringen og udviklingen hen mod det nye OUH - herunder samarbejdet i sengeområdet med DYLA

Din profil:

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er en rollemodel og synlig i det kliniske arbejde med patientforløbene i afsnittet
 • Arbejder bevidst med - samt faciliterer - en evidensbaseret jordemoderpraksis, hvor forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise samt patientperspektivet danner baggrund for kliniske beslutninger i patientplejen
 • Ser muligheder inden for det jordemoderfaglige felt og evner at sætte udviklingsprojekter i gang
 • Er god til at formidle og anvender en åben og ærlig kommunikation
 • Kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af selvledelseskompetence
 • Kan identificere områder, hvor der er behov for undervisning/ kompetenceudvikling og/eller supervision og iværksætter dette
 • Kan samarbejde med afsnittets øvrige kliniske specialister samt afsnittets nøglepersoner
 • Har klinisk erfaring inden for graviditets- og barselsspecialet samt udviser stor ekspertise inden for det jordemoderfaglige område. Alternativt erfaring fra et andet speciale, evt. neo-natalt afsnit
 • Har relevant videreuddannelse på Master eller Kandidat niveau

Vi kan tilbyde dig:

 • Et afvekslende job med spændende udfordringer
 • Et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder samt samarbejde og sparring med andre kliniske specialister
 • Et engageret og udviklingsorienteret team, hvor tværfagligt samarbejde og faglig dygtighed vægtes højt
 • Medindflydelse på arbejdstidsplanlægningen
 • Et team af engagerede, iderige, handlekraftige og humørfyldte kliniske specialister, oversygeplejersker, udviklingssygeplejerske samt chefsygeplejerske, der har en fast mødekadence

Ansvarsområde som stedfortræder for oversygeplejersken

Vi lægger vægt på, at:

 • Du er nærværende og har en empatisk tilgang til såvel patient/familie som medarbejdere
 • Du har et ønske om at tage et ledelsesmæssigt medansvar og være en loyal sparringspartner for oversygeplejersken
 • Du arbejder værdibaseret og dialogbaseret med en anerkendende tilgang
 • Du har overblik og høj grad af selvledelseskompetencer og god til at træffe og formidle beslutninger
 • Du er en god rollemodel og evner at være nærværende og proaktiv i forhold til medarbejdernes trivsel og afsnittets drift
 • Du har gode samarbejdsevner og vægter et godt arbejdsmiljø
 • Du er struktureret og har interesse for at arbejde med arbejdstidstilrettelæggelse.

Se link til funktionsbeskrivelse for stedfortræder 

Om afsnittet:

I Sengeafsnittet for Graviditet og Barsel på OUH er der plads til 28 indlagte gravide og barslende familier. Fordelingen mellem antal indlagte gravide og barslende kan variere meget. Belægningen ses ofte med 1/3 gravide og 2/3 af barslende.
Vi har ambulatoriefunktioner, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i puerperiet i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn. Vi modtager såvel akutte som elektive patienter. Den sygeplejefaglige og jordemoderfaglige omsorg stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under indlæggelsen opnår størst mulig egenomsorg og forældrekompetence, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles regional ammepolitik, der tager udgangspunkt i WHO og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi er en stor tværfaglig personalegruppe bestående af ca. 45 sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre og sygeplejesekretærer. Medarbejdergruppen er et mix af meget erfarne og en gruppe nyansatte. Alle arbejder i samarbejdet med ledelse/TRIO på at videreudvikle/etablere en helt særlig afdeling, præget af trivsel. Der er for nuværende ansat en klinisk sygeplejespecialist, Lise Jensen - hør hvad hun har at fortælle.

Vi har et tæt samarbejde med fødegangen og børneafdelingen. Afsnitsledelsen består af ledende overlæge Lise Lotte Andersen, afdelingslæge Britta Blume Dolleris og oversygeplejerske Betina Vrist-Rønn.

Du er meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Betina Vrist-Rønn tlf.: 23 29 24 58 eller chefsygeplejerske Pia Dybdal  tlf..: 40 43 33 66 ved spørgsmål eller behov for yderligere informationer.

Løn og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet. Der indhentes børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansøgningsfrist & Samtaler Torsdag den 24. november og hvor der også planlægges at holde samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Lisbeth Møller
  lisbeth.moeller@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C
 • Stillingstyper
  Jordemoder med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  223224
 • Quick-nr.
  439960
 • Indrykningsdato
  11-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  28-11-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Lisbeth Møller
  lisbeth.moeller@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Jordemoder med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  223224
 • Quick-nr.
  439960
 • Indrykningsdato
  11-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  28-11-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.