Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Er du vores nye kollega på Fødeafdelingen i Nuuk?

Vi søger jordemødre til faste stillinger og vikariater til Grønlands største fødeafdeling. Sætter du pris på nærvær, kontinuitet og mulighed for at have medindflydelse på dit eget vagtskema er det måske dig vi søger.

Vi søger 3 jordemødre til faste stillinger pr 1. februar 2023 eller snarest herefter.

Herudover søger vi jordemødre til vikariater af forskellig længde, en jordemoder til et 8 måneders barselsvikariat pr 15. januar 2023, en jordemoder til et 6 måneders vikariat pr 15. januar 2023 og en jordemoder til et 3 måneders vikariat pr 1. marts 2023.

At arbejde som jordemoder på fødeafdelingen i Nuuk er kendetegnet ved selvstændigt jordemoderarbejde og at der er tid til ro og nærvær. Vi arbejder for bevarelsen af den normale fødsel, et god samarbejde på tværs af faggrupper og for at hjælpe de sårbare familier bedst muligt.

Fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er et mindre speciale fødested med ca. 500 fødsler årligt, hvoraf ca. halvdelen er visiteret fra kystbyerne grundet komplikationer. Vi har en sectiofrekvens på under 15 % til trods for den store andel af komplicerede gravide. De grønlandske fødende har ry for at føde flot og hurtigt, hvilket også er det vi oplever. Den grønlandske fødekultur kendetegnes ved en stor andel af ukomplicerede graviditeter, hurtige fødsler og stor opbakning fra familien og den gravides netværk, oftest har den fødende mange med til fødslen og de er gode til at give den omsorg den fødende har behov for.

I konsultationerne har vi mulighed for kontinuitet, da vi som jordemødre følger den gravide og partneren fra starten af graviditeten, oftest fra uge 9 hvor vi laver journaloptagelse af en times varighed. Vi følger den gravide gennem hele graviditeten og tilbyder jordemoderkonsultation i uge 12+22+28+32+36+38+40 af 30 min varighed. Derudover tilbydes MANU, forældreforberedende undervisning der er særligt tilrettelagt til de kommende forældre i Grønland.

Vi tilbyder:

·Et spændende job i et fascinerende land på en arbejdsplads med stor indflydelse på din egen hverdag og ledelsesmæssig opbakning.

·Primært fødegangvagter, konsultation og evt. undervisning i forældreforberedelse.

·Arbejde i 2 forskellige vagtformer; dagvagt, aftenvagt eller døgnvagt. I døgnvagterne har man enten første kaldet kl. 7.30-20.00 eller 20.00-7.30. Du kan forvente at have 1-3 døgnvagter om ugen og arbejde hver anden weekend.

·Mulighed for at du kan arbejde med dine kompetencer indenfor svangre- og barsel, da vi dækker et fast rul på 3-4 vagter ugentligt på obstetrisk sengeafdeling K3. Der er under K3 tilknyttet et afsnit for raske præmature, hvor mor, far og barn har mulighed for at være indlagt sammen.

·I dine introduktionsdage følges du med en kollega, der introducerer dig til de funktioner du skal udføre.

·En varieret arbejdsuge med konsultationer, ambulante svangre patienter, en del praktiske gøremål som fx at fylde fødestuer op efter fødslen, bestille depotvarer / linned / mad til patienter og akut fødegangsarbejde.

Vi søger dig, der:

·Har gåpåmod, et godt jordemoderfagligt håndelag samt en positiv tilgang til parrene og kolleger.

·Værdsætter kollegiale og sociale kompetencer højt.

·Har barselserfaring, gerne indenfor kompliceret barsel - dette er dog ikke et krav.

·Er dobbeltsproget grønlandsk/dansk - dette er dog ikke et krav.

Om os:

·Vi er et dynamisk og engageret team på 16 vagtbærende jordemødre og en konstitueret ledende jordemoder. Der er altid 2 døgnvagter og vi assisterer hinanden til fødslerne.

·Vi har et godt sammenhold og vi prioritere en god omgangstone og det sociale samspil på afdelingen højt. Vi har blandt andet fælles morgenmad hver fredag, betalt af afdelingen.

·Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthedDet Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Startdato: 1. februar 2023 for de faste stillinger.

8 måneders barselsvikariat pr 15. januar 2023, et 6 måneders vikariat pr 15. januar 2023 og et 3 måneders vikariat pr 1. marts 2023

Ansøgningsfrist: 5. december 2022

Samtaler forventes afholdt d i uge 45 enten ved fremmøde eller Teams.

Kontakt:

Information om stillingerne kan indhentes ved konstitueret ledende jordemoder Aininaq Willesen på tlf. (+299) 34 40 82 eller på e-mail: aniw@peqqik.gl. Husk tidsforskellen på 4 timer, når klokken er 12.00 i Danmark er den 8.00 i Grønland.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
  +299
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Quick-nr.
  440150
 • Indrykningsdato
  15-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  05-12-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
  +299
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Quick-nr.
  440150
 • Indrykningsdato
  15-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  05-12-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.