Region Sjælland

Region Sjælland

Rådmandsengen 5, 4700 Næstved

Afdelingslæge/overlæge til Klinisk Onkologisk afdeling, SUH Næstved

 

Afdelingslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, SUH Næstved. Vil du være med til udvikle og indfri vores ambitioner for onkologien i Region Sjælland?

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed på tværs af Sjælland. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. 

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Region Sjælland består af de fusionerede onkologiske afdelinger i Næstved og Roskilde som administrativt er lagt under Sjællands Universitetshospital. Den medicinske behandling af brystkræft, hoved-halskræft, prostatakræft og blærekræft er samlet i Næstved, mens behandlingen af tyk- og endetarmskræft og kræft i livmoder og æggestok ligger i Roskilde. Medicinsk behandling af lungekræft ligger både i Roskilde og Næstved, dog er behandling af ALK-pos lungekræft samlet i Næstved.

Ud over medicinsk onkologi har afdelingen i Næstved integreret stråleterapi, palliativt team og både onkologiske og palliative senge.

 

Klinisk Onkologisk Afdeling SUH Næstved søger en overlæge eller afdelingslæge til funktion i enten vores brystkræft team eller vores uroonkologiske team. Valg af team afgøres af ansøgers erfaring, kompetencer og ønsker. Der er flere muligheder for tilpasning af stillingen, så tag gerne en dialog med os i forbindelse med din ansøgning.

Ansøgere kan ligeledes med fordel gøre opmærksom på, om de søger stilling som afdelingslæge eller overlæge. Ansættelse som overlæge kræver mindst 5 års erfaring som speciallæge og adskiller sig i funktionen fra ansættelse som afdelingslæge ved at overlæger tildeles større medansvar for vores faglige og driftsmæssige praksis.

Er du endnu ikke speciallæge? Prøv at kontakte os. Vi har tidligere lavet aftale om forsinket start på stillingen. Er du den rigtige for os, venter vi gerne på dig.

 

Klinisk Onkologi og Palliativ Enhed betjener 840.000 borgere med 130.000 ambulante besøg, 11.000 sengedage årligt. Vi er ca. 350 medarbejdere fordelt på flere faggrupper, heraf huser vores afdeling i Næstved over 200 medarbejdere fordelt på 4 diagnoseteams og en stråleterapi med 5 acceleratorer i nybyggede faciliteter. Lige nu er vi ved at udskifte 2 acceleratorer til Varian Ethos, som vil være i funktion fra 2023.

I 2026 flytter onkologien fra både Roskilde og Næstved til de nye bygninger i Køge. I takt med at bygningerne i Køge står færdige fra 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter også være samlet her. Vores forskningsudvikling er allerede godt på vej. Antallet af publikationer udgået fra afdelingen er steget voldsomt de sidste 3 år, og hvert år starter nye ph.d. forløb. Forskning & udvikling er på kort tid blevet en synlig og aktiv del af hverdagen på afdelingen. Parallelt er afdelingen i fuld gang med udvikling og implementering af personlig medicin, personcentreret behandling og en tydelig satsning mod ulighed i kræft.

 

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

 

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk onkologi.

Først og fremmest søger vi en person, der med sine faglige og personlige kvalifikationer kan samarbejde på tværs af faggrænser og specialer. En person som har lyst til at engagere sig i et teambaseret klinisk arbejde, der også kan omfatte forskning, administrativt arbejde og udviklings- og innovationsarbejde.

Vi søger en person der ikke er bange for at tænke kreativt og utraditionelt i det vedvarende arbejdet med at forme patientforløb karakteriseret ved gode patientoplevelser og suveræn faglig kvalitet. En person, der med sin entusiasme kan motivere sine kolleger og være med til at skabe fremtidens kliniske onkologiske afdeling i Region Sjælland.

 

Vagt og arbejdstid

Speciallægers vagt er ’vagt udenfor tjenestested’ forudgået af dagsfunktion 8 – 18 (weekend 9 – 15) som bagvagt i Roskilde. Bagvagten dækker 26 onkologiske senge i Roskilde og 10 onkologiske senge i Næstved i samarbejde med forvagter i fremmøde på begge matrikler.

Almindelig dagsarbejde ligger 8 – 15:24. Vi har daglige eftermiddags/aften ambulatorier, typisk 15:30 – 18:30, og der er dermed mulighed for at veksle mellem lange arbejdsdage og afspadsering.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansøger referer til ledende overlæge Anne Juel. Hovedfunktion på Klinisk Onkologisk Afdeling SUH Næstved.

Ansættelsesstart så snart som muligt og efter konkret aftale.

 

Ansøgning

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundhedsfremme, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de 7 kompetencer.

Ansøgningsfrist 11 december. Samtaler afholdes i Næstved 14. december 2022 fra kl. 12.00

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anne Juel Christensen (40 97 76 25) eller cheflæge Mads Nordahl Svendsen (41 41 18 01).

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Kontaktperson
  Mads Svendsen
  mnsv@regionsjaelland.dk
  47324901
 • Adresse
  Rådmandsengen 5, 4700 Næstved
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  022130
 • Quick-nr.
  440327
 • Indrykningsdato
  17-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Adresse
  Rådmandsengen 5, 4700 Næstved
 • Kontaktperson
  Mads Svendsen
  mnsv@regionsjaelland.dk
  47324901
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  022130
 • Quick-nr.
  440327
 • Indrykningsdato
  17-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.