Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Psykolog med interesse for pædiatrisk palliation søges til barselsvikariat

Juliane Marie Centret

Palliativt Team for Børn og Unge (PABU) i Region H søger en psykolog til barselsvikariat i 6 måneder, 32 timer ugentlig. Tiltrædelse 1. februar 2023 eller snarest derefter.

PABU yder specialiseret palliation til børn og unge med livstruende og/eller livsbegrænsende sygdomme og deres familier i Region Hovedstaden. PABU er organiseret på Rigshospitalet i Afdeling for Børn og Unge og har udgående funktion til familiernes hjem, regionens øvrige børneafdelinger og institutioner. PABU varetager desuden lægefunktionen i LukasHuset Børnehospice.
Vores mission er at støtte børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdomme og deres familier, så de opnår højest mulig livskvalitet i alle faser af sygdommen, baseret på tværfaglig indsats i hjemmet såvel som på hospital.
PABU er
et multidisciplinært team, som alle har eller er ved at gennemgå en international efteruddannelse i pædiatrisk palliation. Vi består af tre sygeplejersker, tre læger, en socialrådgiver, en psykolog og en post. doc. Fundamentet for vores arbejde er et højt fagligt niveau og fokus på et stærkt og velfunderet tværprofessionelt team. Der afholdes tværfaglig konference ugentlig med deltagelse af præst og diætist. Vi arbejder mentaliseringbaseret og adaptivt.
Psykologen indgår i det tværfaglige samarbejde med særligt fokus på varetagelse af samtaler med det syge barn/den unge og familierne.
Psykologsamtaler finder sted på Rigshospitalet eller i hjemmet.

Teamet arbejder med evidensbaseret praksis og forskning, fungerer som videnscenter, er koordinerende ift kontakt til lokale samarbejdspartnere; børneafdelinger, institutioner, skoler, kommune, sundhedspleje, hjemmepleje, egen læge m.fl. og står til rådighed for råd og vejledning samt samarbejde i det omfang, der er behov for det. Psykologen vil blive en del af et nationalt psykologfagligt netværk inden for pædiatrisk palliation.

Dine arbejdsopgaver:

 • Varetagelse af psykologisk bistand til børn og unge og deres tætte relationer, forældresamtaler og familieinterventioner.
 • Tværfaglig sparring med kollegaer i teamet og øvrige samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer.
 • Supervision/undervisning til samarbejdspartnere uden for eget team.

Vi kan tilbyde:

 • Et velfungerende team med særlig fokus på teamsamarbejde.  
 • Teamsupervision ved ekstern supervisor.
 • Intern supervision.
 • Tværfagligt miljø med mulighed for at bidrage i udviklingen af specialiseret pædiatrisk palliativ indsats.
 • Deltagelse i nationale møder, mono – samt tværfaglige.

Vi søger en psykolog med:

 • Uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych, gerne minimum autoriseret eller på vej til specialist- eller supervisoruddannelsen.
 • Erfaring indenfor det sundhedspsykologiske område og erfaring med psykosocial rådgivning og vejledning indenfor det somatiske felt.
 • Erfaring med behandling af akutte og subakutte kriser og traumer.
 • Erfaring med behandling af sorgreaktioner.
 • Erfaring med psykologisk udredning.
 • Erfaring med individuel terapi og familieterapi med børn, unge, forældre og søskende.
 • Interesse for specialiseret palliation.
 • Kørekort.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Eva Mosfeldt Jeppesen 35 45 13 49 eller Overlæge Maja Abitz 35 45 79 70.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket og vedlægges kopi af autorisation samt curriculum vitae.  

Ansøgningsfrist d. 16. december 2022. Ansættelsessamtaler afholdes d. 21 december.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.  

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Eva Mosfeldt Jeppesen
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245579
 • Quick-nr.
  440383
 • Indrykningsdato
  18-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  16-12-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Eva Mosfeldt Jeppesen
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245579
 • Quick-nr.
  440383
 • Indrykningsdato
  18-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  16-12-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.