Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C

Psykolog søges til barselsvikariat på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Vi har et barselsvikariat som klinisk psykolog ledigt til besættelse på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital. Stillingen er på 37 timer/uge og til besættelse pr. den 1. februar 2023. 

Psykologen skal sammen med fem kolleger betjene afdelingens indlagte og ambulante patienter og deres familier og bliver tilknyttet de neonatale sengeafsnit samt tilknyttede ambulatorier inkl. familieambulatoriet. 

 

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark og regionens universitetsafdeling inden for pædiatri. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 6.000 indlæggelser årligt. Derudover har vi regionsfunktion og højt specialiseret funktion inden for alle pædiatriske subspecialer. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har i alt ca. 30.000 besøg årligt. 

Familieambulatoriet er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, socialrådgivere, børne- og fødselslæger samt sekretærer. Familieambulatoriet yder en målrettet indsats i forebyggelse af medfødte alkohol-, rusmiddel- eller medicinrelaterede skader hos nyfødte børn samt at arbejde forebyggende i forhold til at forhindre fejludvikling og omsorgssvigt i den tidlige barndom og førskolealder.

Neonatalafsnittene H5 og H6: H5 er en neonatal intensiv afdeling, hvor alle børn hovedsageligt behandles med CPAP eller respirator. Børnene er enten ekstremt præmature og/eller syge nyfødte. Afdelingen har specialister i pleje og behandling af ekstremt for tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte samt behandling af nyfødte børn med medfødte abdominalkirurgiske misdannelser. Afdelingen varetager desuden hypotermibehandling af børn og transport af svært syge nyfødte børn i Region Syddanmark. H6 er et neonatal- og mor/barnafsnit, hvor vi har 6 semiintensive pladser - primært til nyfødte og præmature i f.eks. CPAP-behandling, antibiotika, monitorering ved akut opstået kardielle problemstillinger og abstinenser. Derudover har vi 14 mor/barn- pladser, hvoraf de indlagte mødre ofte er obstetrisk syge, hvilket fordrer et tæt fagligt samarbejde med Obstetrisk/Gynækologisk afdeling D. H6 varetager desuden funktioner i forhold til TTHO (Telemedicinsk Tidligt Hjemme Ophold), hvor børn fra uge 34 passes i hjemmet, men med tæt kontakt til afdelingen.  Patienterne indlægges planlagt eller akut, og indlæggelsestiden er meget svingende fra timer til få dage til flere måneder.

 

Arbejdsopgaver:

 • Testning af børn i alderen 0-6 år (Bayley, WPPSI, SSAP og ADBB)
 • Observation og vurdering af forældre-barn-kontakt 
 • Samtaler med forældre til indlagte børn og børn, som følges i neonatalambulatoriet
 • Sparing til personalet på afdelingen omkring de indlagte børn, omkring f.eks. krise- og belastningsreaktionsmønstre hos forældre til neonatale børn.

 

Vi tilbyder:

 • Spændende og varierende arbejdsopgaver
 • Et velfungerende psykologteam
 • Gode arbejdsforhold
 • Mulighed for supervision og understøtning af uddannelse mod autorisation og specialist

 

Vi søger en autoriseret psykolog:

 • Med uddannelse som cand. Psych. gerne autoriseret eller specialistuddannet med erfaring inden for børneområdet og/eller inden for det sundhedspsykologiske felt, særligt vægtes erfaring i at arbejde med børn og familier, herunder undersøgelse, testning og behandling og erfaring med sårbare familier og familier i krise, psykologisk behandling, psykologiske undersøgelser og vurderinger af ambulante og indlagte børn og deres forældre
 • Superviserende opgaver i forhold til det kliniske personale, undervisning m.v.
 • Netværkssamarbejde i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • Lyst og evne og erfaring med at arbejde tværfagligt.

 

Formalia:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes en børneattest. Børneattesten udstedes af Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. december 2022.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 19. december 2022.

 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Trine Malec
  Trine.Malec@rsyd.dk
  +4530358140
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  223348
 • Quick-nr.
  440426
 • Indrykningsdato
  21-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  15-12-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Trine Malec
  Trine.Malec@rsyd.dk
  +4530358140
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  223348
 • Quick-nr.
  440426
 • Indrykningsdato
  21-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  15-12-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Psykolog søges til barselsvikariat på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.