Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Oversygeplejerske

 

 

Oversygeplejerske til Øre-Næse-Hals sengeafsnit 

Vil du være med til at udvikle vores kirurgiske patientforløb, når vi til foråret flytter til en helt nybygget sengeafsnit?

Er du en leder der har fokus på udvikling i klinisk praksis?

Vil du sammen med os tage afsæt i patientens behov og oplevelser, når vi forbedrer vores arbejdsgange? Og kan du sikre medinddragelse og udvikling af medarbejderne?

Så har vi stillingen til dig.

Sengeafsnittet - og afdelingens ambulatorier - skal flytte til de helt nye bygninger i Køge i oktober 2022. Det er den første bygning i det fremtidige SUH, der tages i brug. Vi har dedikerede medarbejdere og en ledergruppe, der - sammen med dig - er interesseret i, at det lykkes.

Som leder i sengeafsnittet skal du være synlig i klinisk praksis og påtage dig lederrollen, herunder sætte medarbejders kompetencer i spil ved uddelegering. Kultur har stor indvirkning på vækst og udvikling, og derfor mener vi, at en god kultur har betydning for personalets trivsel og præstationer. Vi søger en leder, der vil stå i spidsen for at fortsætte opbygning af den personcentrerede praksiskultur - en leder, som kan yde værdibaseret ledelse og ikke er bange for at byde ind med sig selv. Vi stræber mod et højt fagligt niveau, stolthed og en innovativ tilgang.

Patienters og pårørendes oplevelser er vores vigtigste omdrejningspunkt, og derfor søger vi en oversygeplejerske der:

 • Sætter hensynet til patienterne højest og sikrer, at de bliver set, hørt og respekteret
 • Kan skabe et trygt og tillidsbaseret arbejdsmiljø, der giver medarbejderne de bedste betingelser for at kunne lytte til patienterne og sikre udøvelse af kvalificeret sygepleje
 • Kan lede i spændingsfeltet mellem drift, uddannelse og udvikling i et tværfagligt miljø
 • Er målrettet og fleksibel samt handle- og gennemslagskraftig med gode samarbejdsevner
 • Kan kommunikere anerkendende og professionelt i alle samarbejdsrelationer samt er lyttende og inddrager medarbejderne i beslutninger
 • Kan mestre konflikthåndtering, ligeværdighed og den gode tone
 • Er i stand til at anskue udfordringer fra forskellige vinkler og have en innovativ tilgang til forbedringer
 • Har, eller er interesse i at tage, relevant lederuddannelse på minimum diplomniveau
 • Har bred klinisk kompetence, herunder erfaring med personaleledelse

Vi kan tilbyde en afdeling der undersøger og behandler planlagte og akutte patienter i alle aldre. Vi har forholdsvis mange korte elektive patientforløb, men også komplekse og længere forløb med kræftpatienter.

I sengeafsnittet er ansat en kompetence- og aldersmæssig bred gruppe af ca. 20 engagerede sygeplejersker.

I sygeplejen arbejder vi ud fra en personcentreret ramme, der tager udgangspunkt i kerneværdierne tillid, anerkendelse, åbenhed og sammenhængskraft, og arbejder kontinuerligt på at udbygge sygeplejen ved hjælp af uddannelse, udvikling og forskning.

Afdelingen består af:

 • Et sengeafsnit med 12 stationære sengepladser samt 12 dagkirurgiske pladser, med et stort dagligt flow af kirurgiske patienter i hverdagene. Vi har 9 stationære sengepladser i weekend og helligdage
 • Et operationsafsnit med 5 ØNH-operationsstuer
 • En TMK operationsstue på den centrale operationsgang
 • Et ØNH-ambulatorium med 17 undersøgelsesstuer, inkl. landets største søvnapnøambulatorium
 • Et TMK-ambulatorium med fire undersøgelsesstuer
 • Et hørecenter med fire lokalklinikker i henholdsvis Slagelse, Næstved, Roskilde og Nykøbing F
 • En forskningsenhed med en professor og en leder af sygeplejefaglig udvikling og forskning

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: den 30. november 2022

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Lotte Nielsen
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  022260
 • Quick-nr.
  440543
 • Indrykningsdato
  23-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  30-11-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Lotte Nielsen
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2022
 • Regionens jobnr.
  022260
 • Quick-nr.
  440543
 • Indrykningsdato
  23-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  30-11-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.