Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup

Oversygeplejerske til Endokrinologisk sengeafsnit - Gentofte

Da vores oversygeplejerske, som i flere år har gjort et fantastisk arbejde i at skabe en høj faglighed og et veltrivende arbejdsmiljø på afsnittet, har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en oversygeplejerske, som ønsker at stå i spidsen for en gruppe engagerede og dygtige sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. Personalegruppen er kendetegnet ved et godt sammenhold, humor og en stærk sygeplejefaglig profil, der også inkluderer mentorforløb for nyuddannede, ressourcepersoner for sygeplejefaglige områder og en Sundhedsfremmer som bidrager til den humanistiske vinkel. Med få undtagelser er alle stillinger besat, da vi har en stærk arbejdskultur og vi ser den rette nye oversygeplejerske er med til at bibeholde og videreudvikle dette.

Læs her en artikel fra Sygeplejersken om afsnittet

Og en anden artikel, også fra Sygeplejersken

Din ledelsesprofil

 • Du har ledelseserfaring og har eller ønsker at erhverve en ledelsesuddannelse.
 • Du er altid åben og opsøgende i forhold til udvikling af egen ledelsespraksis.
 • Du søger ledelsessparring, når du er usikker og du værdsætter at indgå i et netværk af erfarne oversygeplejersker, der mødes dagligt.
 • Du er en empatisk, lyttende og anerkendende leder, samtidig med, at du kender, udforsker og handler ud fra dit ledelsesrum.
 • Dit udgangspunkt er at være en naturlig tillidsskabende leder og at have tillid til personalets kompetencer.
 • Du evner at møde alle ansatte som ligeværdige samarbejdspartner til at få afsnittet til at fungere og trives bedst mulig. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde og løfter i flok. Dette understøttes af dig.
 • Du mestrer at skabe følgeskab og du er en god og troværdig formidler.
 • Du formår at sige til og fra, og skabe trygge rammer og grænser.
 • Du er kommunikativ stærk, men ser gerne, at personalet er med til at formulere de fælles mål, hvor du er åben overfor nye tiltag og støtter op om projekter som udvikles i fællesskab med personalet.
 • Du prioriterer i din arbejdsdag at værne om det psykiske arbejdsmiljø og evner at skabe et trygt rum for at personalet har mulighed for at dele svære ting med dig når der er behov.
 • Du er synlig i afsnittet og har en imødekommende og åben fremtoning.
 • Du er så vidt muligt hjælpsom, hvis personalet har behov for at stille spørgsmål og kan strukturere tiden til det.
 • Du vil bestræbe dig efter at så vidt muligt at imødekomme individuelle behov med henblik på vagtplan, arbejdsgang, ferie m.m.
 • Patienters og pårørendes gode oplevelse er alfa og omega for dig.
 • Det er en klar fordel, men dog ikke et krav, at du er erfaring fra det medicinske speciale.

Du vil fra ansættelsens begyndelse blive tilknyttet en mentor fra oversygeplejerskegruppen ligesom du vil blive tilbudt mulighed for løbende ledelsesudvikling af forskellig art. Ud over dine oversygeplejerskekolleger, så er din nærmeste tværfaglige samarbejdspartner afsnittets sygeplejerske med ledelsesfunktion, afsnittets funktionsansvarlige overlæge og afsnittets kliniske sygeplejespecialist. Du vil til dagligt sidde på samme kontor og være i tæt samarbejde med den kliniske sygeplejespecialist, vi vægter derfor højt at der en god kemi imellem jer, for afsnittets trivsel, faglighed og videre udvikling.

Afsnittes ramme

Afsnittet har 21 senge til medicinske patienter med akutte medicinske problemstillinger. Vi er et alsidigt afsnit der udover vores speciale i endokrinologi, behandler komplekse patienter med infektioner, elektrolytforstyrrelser, uholdbar hjemmesituation og meget mere. Derudover har vi 3 dermatologiske pladser samt speciale i socialt udsatte patienter og har et tæt samarbejde med vores socialsygeplejerske.  Afsnittet ligger i flotte og nyrenoverede rammer på Gentofte Hospital med udsigt til Øresund. Her er der enestuer der lever op til de arbejdsmiljømæssige standarder ligesom de også er indbydende for patienter og pårørende.

Afsnittet er kendetegnet ved at sætte faglighed i højsædet hvilket kontinuerligt sikrer en høj faglig standard i pleje og behandling. Personalets faglige stolthed og gensidige omsorg for hinanden i plejegruppen gennemsyrer hverdagen. Derudover er afsnittet stærkt engageret i både forskning og uddannelse og samarbejder lige nu tæt omkring sygeplejeforskning inden for Fundamental of Care.

Vi sætter uddannelse af personale såvel som studerende og elever i afsnittet meget højt, og vi har indført – og håndhæver – ”15 faglige minutter” hver eneste dag (fx patient cases med refleksion som fokus, emner som ernæring, mundpleje og meget mere). Dette faciliteret af afsnittes kliniske sygeplejespecialist. Hertil kommer ”Torsdagsundervisning”, en tværfaglig undervisning hver måned.

Elementer som driftsmålsstyring anvendes målrettet til at sikre fremdrift i kvaliteten af sygeplejen og på tværs af afdelingen arbejder oversygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister løbende med evidensbasering af sygeplejen.

Se vores Instagram og  youtube video fra afsnittet.

Din ledelsesramme

Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital er organisatorisk opbygget efter de fire specialer: endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin og lungemedicin. De fire specialer har sengeafsnit og ambulatorier på begge matrikler og de ledes hver især af én samlet områdeledelse. 

Læs om vores visioner og strategier her

Du indgår i den endokrinologiske områdeledelse (3 oversygeplejersker + den specialeansvarlige overlæge) samt i afdelingens samlede ledergruppe med ledere fra de 4 specialer på både Herlev og Gentofte matriklerne. Der er et meget tæt samarbejde mellem oversygeplejerskerne, både på Gentofte matriklen og i afdelingens samlede oversygeplejerskegruppe på tværs af de 2 matrikler.

Du er meget velkommen til at chefsygeplejerske Morten Hougaard tlf.: 29 46 99 24, hvis du har spørgsmål til stillingen, eller endnu bedre – gerne vil besøge afdelingen, før du sender din ansøgning.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Kontaktperson
  Morten Hougaard
  morten.hougaard@regionh.dk
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245668
 • Quick-nr.
  440600
 • Indrykningsdato
  24-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-12-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup
 • Kontaktperson
  Morten Hougaard
  morten.hougaard@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245668
 • Quick-nr.
  440600
 • Indrykningsdato
  24-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-12-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Oversygeplejerske til Endokrinologisk sengeafsnit - Gentofte"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.