Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Chefsygeplejerske til ny afdeling for karriererådgivning, kompetenceudvikling og vikarformidling på Herlev og Gentofte Hospital

Har du modet til at nytænke og skabe rammer for konkrete tiltag som kan fastholde, kompetenceudvikle og formidle fleksible ansættelsesformer på et af Danmarks største hospitaler?

De massive rekrutteringsudfordringer i sundhedssektoren fordrer en ny tilgang til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere er tilknyttet i mange år.

Herlev og Gentofte Hospital har med sin størrelse, beliggenhed og faglige diversitet et potentiale, som skal dyrkes og udvikles. For at hospitalet skal stå så stærkt som muligt og blive styrket ift. tilknytning og rekruttering af personale, er der brug for at revitalisere den interne vikarformidling, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af uddannelsessektorer. Vi etablerer derfor en helt ny afdeling.

Som chefsygeplejerske vil du referere direkte til en af hospitalets kontaktdirektører, og du vil i tæt samarbejde med Hospitalsdirektionen varetage den strategiske, administrative, økonomiske, faglige og personalemæssige ledelse af den nye afdeling. Du bliver en del af hospitalsledelsen, der består af direktion, stabschefer og afdelingsledelser, og vil få et tæt samarbejde med disse. Herudover bliver det dig og dine medarbejdere som sætter rammerne for den nye afdeling, og hvordan den spændende opgave løses.

En helt ny afdeling – som du kan være med til at skabe

Den nye afdeling skal samle kompetencer og funktioner, der bidrager til

 • at skabe grobund for et ‘økosystem’, hvor HGH kan være en arbejdsplads for livet,
 • at medarbejderne udvikler sig fagligt, får mulighed for at prøve noget nyt – og samtidig bliver på hospitalet,
 • at hospitalet anvender medarbejderressourcerne bæredygtigt og gør det attraktivt at arbejde som vikar, og
 • at yde efterspurgt og kompetent service for de kliniske afdelinger og ansatte på hospitalet.

Afdelingen skal kunne skabe synergi mellem hospitalets indsatser i forhold til karrieremuligheder, udvikling af kompetencer, uddannelsesindsatser og formidling af vikarer. Disse kerneområder vil danne grundlaget for den nye afdeling.

Karriererådgivning for ansatte på hospitalet, herunder intern jobformidling med henblik på at bibeholde medarbejderressourcerne i organisationen, samt rådgivning til kommende medarbejdere, herunder studerende og elever hvor der etableres målrettede tilbud fx om studiearbejde via vikarkorpset.

Strategisk kompetenceudvikling, hvor simulation, træning og uddannelse udbydes dér, hvor den har klinisk relevans og hvor behovet er størst, og hvor der skabes tæt sammenhæng mellem de mere formelle uddannelsesinitiativer og hospitalets arbejde med kompetenceudvikling for alle faggrupper.

Ét fælles vikarkorps, som understøtter bæredygtig anvendelse af medarbejderressourcer gennem vikararbejde internt på hospitalet, fælles prioritering om vikardækning på baggrund af konkrete behov og nytænkning i rekrutteringen af medarbejdere, studerende og nye faggrupper.

Afdeling vil til en start bestå af dig og syv erfarne konsulenter inden for kerneområderne – så du er hjulpet godt fra start. Der er afsat ressourcer til, at alle afdelingens områder kan vokse i takt med at efterspørgsel og behov fordrer dette.

Om dig

Det er vigtigt, at du:

 • kan gå forrest med en strategisk og visionær tilgang med et skarpt blik for udviklingsmuligheder,
 • har visioner for hvordan karriererådgivning kan blive en integreret del af arbejdet med at fastholde medarbejdernes tilknytning til hospitalet ved ønske om jobskifte,
 • kan rådgive og vejlede hospitalsledelsen ift. strategisk kompetenceudvikling,
 • har blik for udvikling og nytænkning i forhold til et fælles vikarkorps,
 • kan understøtte hospitalets arbejde med on- og crossboarding ved at planlægge uddannelsesindsatser,
 • har nemt ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer med både interne og eksterne samarbejdspartnere, 
 • arbejder ambitiøst, åbent og målrettet med at inddrage kliniske samarbejdspartnere,
 • kan etablere et strategisk samarbejde med uddannelsesinstitutioner, herunder deres og afdelingens kernerolle i onboarding af nye uddannelsessøgende på hospitalet,
 • har det skarpe blik for ledelse af medarbejdere, og at du kan sætte medarbejdernes potentialer i spil,
 • har fokus på den faglige udvikling og videreførelse af det gode arbejdsmiljø,
 • er åben og anerkendende i din kommunikation og tager ansvar for og prioriterer et godt arbejdsmiljø,
 • er visionær, initiativrig, beslutningsstærk og involverende,
 • har dansk autorisation som sygeplejerske,
 • har et pædagogisk grundlag for at kunne arbejde med uddannelsesindsatser og simulationstræning,
 • har dokumenteret ledelseserfaring, gerne på chefsygeplejerskeniveau, og en lederuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske i henhold til overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område, indgået med bl.a. Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stillingen tiltrædes 1. februar 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør Helene Bliddal på telefon 21 99 58 89.

Ansøgningsfrist og proces for ansættelse

Ansøgningsfristen er søndag den 11. december 2022. Send din ansøgning via annoncelinket her på siden.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Første samtalerunde forventes afholdt den 14. december 2022 og anden samtalerunde den 21. december 2022.

Ansøgere, som går videre til anden samtalerunde, gennemfører personprofilanalyse. Dette sker elektronisk, og det forventes, at der gives personlig tilbagemelding ved et møde i uge 50 eller 51.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Henvisningsmateriale

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital & Herlev Hospital & Herlev og Gentofte hospital
 • Kontaktperson
  Helene Bliddal Døssing
  helene.bliddal.doessing@regionh.dk
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Chefsygeplejerske, Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245705
 • Quick-nr.
  440638
 • Indrykningsdato
  24-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital & Herlev Hospital & Herlev og Gentofte hospital
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Helene Bliddal Døssing
  helene.bliddal.doessing@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Chefsygeplejerske & Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245705
 • Quick-nr.
  440638
 • Indrykningsdato
  24-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Chefsygeplejerske til ny afdeling for karriererådgivning, kompetenceudvikling og vikarformidling på Herlev og Gentofte Hospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.