Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Nyuddannet sygeplejerske til tryg opstart i UNIT pr. 1.2.23

Øre-næse-halskirurgisk sengeafsnit på Rigshospitalet

Vil du arbejde med akutte og kirurgiske patientforløb 

i en fagligt udviklende og positiv atmosfære?

 

I vores UNIT får du:

 • Oplæring i afdelingens speciale i trygge rammer og et attraktivt læringsmiljø.
 • 2 måneders introduktionsforløb med tre af vores erfarne og kompetente sygeplejersker

                      1. måned i dagvagter

                      2. måned i skiftende vagter

 • Et udførligt introduktionsprogram, der peger direkte videre i vores kompetenceudviklingsprogram og sikrer din sygeplejefaglige udvikling.
 • Tværfaglig undervisning i vores specialer.
 • Simulationstræning i specialet vigtigste akutte situationer med truet luftvej og større blødninger.
 • Supervision
 • Journal Club
 • Kurser i Rationel medicinhåndtering, Forflytningsteknikker, Brand samt Hjerte-Lungeredning.

Vi tilbyder desuden:

 • Et bredt kirurgisk speciale med udfordrende patientforløb for overvejende selvhjulpne patienter i alderen 18 år og opefter.
 • Stor variation i hverdagen med akutte og elektive operationer; traumepatienter, patienter i kræftpakkeforløb og patienter til større benign kirurgi.
 • Høj faglighed og kvalitet i sygeplejen, samt strategisk fokus på forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø med erfarne kolleger i alle aldre, der er glade for at arbejde sammen og hjælpe hinanden.
 • Arbejde 3. weekend og ca. 8 aften- eller nattevagter pr. md. og altid 2-3 sygeplejersker i nattevagt.
 • Gode karrieremuligheder med mulighed for efter- og videreuddannelse.
 • At du kan kontakte spl. Peter tlf. 35 45 78 78, som selv er startet op i vores UNIT, hvis du ønsker at spørge ind til hans oplevelser.

Vi leder efter en kollega, der har:

 • Lyst til at udfolde sin faglige dygtighed inden for den kirurgiske sygepleje med håndtering af præ- og postoperativ sygepleje til patienter med hoved-hals cancer på højt niveau.
 • Et stærkt sygeplejefagligt engagement, der kommer til udtryk i mødet med patienten og i vores udviklende fokus på sygeplejen.
 • En solid akademisk tilgang til sit fag og vil fastholde de akademiske kompetencer i mødet med og udviklingen af praksis.
 • Evnen til at arbejde selvstændigt, ansvarsfuldt og kan træde ind i vores gode og humoristiske samarbejdskultur.

Lidt om os:

Vi modtager patienter fra hele landet, der har behov for specialiseret kirurgisk behandling. Det drejer sig om akutte patienter, samt patienter der har brug for avanceret cancer- og rekonstruktionskirurgi. I afsnittet plejes og behandles også tand- mund og kæbekirurgiske patienter. Indlæggelsestiden samt pleje- og behandlingsbehovet er derfor meget varieret og patientflowet er stort. Vi har plads til 33 patienter og tilstræber kontinuitet i plejen.

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.onh.rh.dk

Du er velkommen til at besøge os. Vi viser gerne rundt og fortæller om arbejdet i klinikken. Yderligere spørgsmål kan afklares ved assisterende oversygeplejerske Henrik Christiansen eller oversygeplejerske Mai-Britt Gram på tlf. 35 45 78 78

Ansøgningsfrist onsdag, den 14. dec. 2022.

Løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer samt aftale om Ny løn.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Tine Bloch Jensen
  tine.bloch.jensen@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245707
 • Quick-nr.
  440648
 • Indrykningsdato
  25-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-12-2022


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Tine Bloch Jensen
  tine.bloch.jensen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Regionens jobnr.
  245707
 • Quick-nr.
  440648
 • Indrykningsdato
  25-11-2022
 • Ansøgningsfrist
  14-12-2022

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Nyuddannet sygeplejerske til tryg opstart i UNIT pr. 1.2.23"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.