Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 36, 2750 Ballerup

Bliv en del af ledelsesteamet på Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup

Har du mod på ledelse af et stort ambulatorium med tre teams, højt specialiseret funktion og rige udviklingsmuligheder i et stærkt fagligt miljø?

Ambulatoriet er i en spændende udvikling og vokser i disse år bl.a. med opstart af behandling af BED patienter samt flere store forskningsprojekter. Derfor udvider vi den 2-delte afsnitsledelse med endnu en afsnitsleder.

 

 

Du bliver en del af et af verdens største centre for spiseforstyrrelser

Hele Region Hovedstadens behandling af spiseforstyrrelser er samlet på Psykiatrisk Center Ballerup.  Foruden ambulatoriet findes to sengeafsnit, et daghospital og en forskningsenhed for spiseforstyrrelser. Vi er i alt omkring 150 dedikerede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, der arbejder sammen om visitation, udredning, klinisk baseret forskning og gode overgange for patienterne mellem afsnittene.

Ambulatoriet modtager patienter over 18 år med moderate til svære spiseforstyrrelser. Der er ca. 50 ansatte, som er opdelt i 3 behandlerteams, hvoraf team 1 primært behandler patienter med bulimi, team 2 behandler patienter med anoreksi og team 3 varetager den højt specialiserede funktion. Patienterne i team 1 og 2 er både på regions- og hovedfunktionsniveau.

Behandlingen i ambulatoriet er flersporet og omfatter systemisk-narrativ gruppeterapi, individuel psykodynamisk terapi og dialektisk adfærdsterapi i kombination med diætetisk og psykofarmakologisk behandling, netværksarbejde og socialfaglig bistand.

Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, kropsterapi, mindfulness, forskellige gruppeforløb samt stabiliserende forløb til patienter med svære, kroniske spiseforstyrrelser.

Ambulatoriet har et velfungerende sekretariat, der referer til den ene afsnitsleder.
 

Om jobbet og din hverdag

Du får et spændende arbejde i et stort, dynamisk og udviklingsorienteret specialambulatorium og bliver samtidig en central del af Psykiatrisk Center Ballerup.

Ambulatoriet ledes i dag af en overlæge og en afsnitsledende psykolog. Begge har mange års erfaring indenfor subspecialet og bliver dine to nærmeste kolleger. Hvordan ansvarsområderne konkret fordeles imellem jer, vil afhænge af din baggrund, kompetencer og ønsker.

Sammen er i ansvarlige for at:

 • sikre effektiv og optimal arbejdstilrettelæggelse og ressourceanvendelse
 • stå i spidsen for den faglige udvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne
 • behandlingen i afsnittet, herunder at denne er i overensstemmelse med gældende vejledninger samt sikre at regionale og lokale kvalitetstiltag implementeres
 • sikre, at igangværende forskningsprojekter integreres i det kliniske arbejde.

Derudover varetager de to afsnitsledere (fordelt imellem sig) den daglige personaleledelse af psykologer, diætister, fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Der er mulighed for at stillingen kan indeholde en begrænset mængde klinisk arbejde.
 

Derfor skal du blive en del af vores ambulatorie!

Vi har fokus på professionalisme, faglig udvikling, systematisk kvalitetssikring og et godt kollegialt arbejdsmiljø.

Gennem undervisning, supervision og forskningsprojekter sikrer vi en høj faglighed, hvor du også har rig mulighed for at initiere og bidrage til forskning afhængigt af interesse og erfaring.

I forhold til uddannelse, kompetenceudvikling og generel ledelsessparring har vi i afsnitsledelsen et velfungerende samarbejde med Psykoterapeutisk Ambulatorium og Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, som også er to store og velfungerende ambulatorier centeret.

Behov for evt. lederuddannelse drøftes under ansættelsen.
 

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af:

 • En erfaren sygeplejerske med længerevarende psykoterapeutisk efteruddannelse og ledelseserfaring  

eller

 • En fagligt velfunderet psykolog med en vis ledelseserfaring enten specialpsykolog eller specialist i psykoterapi.

Forskningserfaring og erfaring med spiseforstyrrelses-specialet er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi forventer til gengæld, at du har en bred psykiatrierfaring med indsigt i psykiariens samlede målgruppe og opgave, samt er fleksibel, selvstændigt arbejdende, udviklingsorienteret og har gode samarbejdsevner.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst
 

Interesseret?

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte:

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2022

Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden.

Vi glæder os til at læse din ansøgning og forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 20. februar 2023.

Læs og hør mere om på Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk eller om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Ballerup
 • Kontaktperson
  Ann Colleen Nielsen
 • Adresse
  Maglevænget 36, 2750 Ballerup
 • Stillingstyper
  Ledende psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  246261
 • Quick-nr.
  442427
 • Indrykningsdato
  08-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Ballerup
 • Adresse
  Maglevænget 36, 2750 Ballerup
 • Kontaktperson
  Ann Colleen Nielsen
 • Stillingstyper
  Ledende psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  246261
 • Quick-nr.
  442427
 • Indrykningsdato
  08-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.