Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Afdelingslæge Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V OUH, med tjeneste i Klinisk Anæstesi, fortrinsvis på anæstesiafsnit AL

En stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. april 2023 eller efter aftale.


Om stillingen
Stillingen er tilknyttet Klinisk Anæstesi, fortrinsvis anæstesiafsnittet for kirurgisk gastroenterologi og urologi.
Vagtfunktion afholdes i Klinisk Anæstesi. Vagthyppighed er 2-4 vagter per måned.
I en perioden må der påregnes deltagelse i en enkelt dagtid (weekend/søgnehelligdag) på ITA (Intensiv Afsnit) per måned.


Klinisk Anæstesi, Anæstesiafsnit AL
Omfatter kirurgisk gastroenterologi, urologi og robotassisteret kirurgi center (RAKC), samt tilhørende opvågningsfunktioner. Omfatter udførelse af procedurer (Centralvenøse katetre, smertebehandlingskatetre mm) fra de fleste af OUH’s afdelinger. I dagtid er 6-7 læger tilknyttet anæstesiafsnittet, hvoraf de 2 er læger under uddannelse (hoveduddannelsen).
I stillingen indgår sentjeneste i anæstesiafsnittet 3-4 dage om måneden (til kl.17, 18 eller 20:45 afhængig af ugedag).


Om dig

 • Har specialuddannelse i anæstesiologi.
 • Har interesse i og eventuelt erfaring inden for området.
 • Har en strategisk og visionær tilgang – med blik for nye udviklings- og forskningsmuligheder.
 • Forstår at forvalte personalemæssige og økonomiske ressourcer forsvarligt/ansvarligt.
 • Formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer.
 • Formår at sætte andres evner i spil samt facilitere tværfagligt samarbejde.
 • Ser og anerkender den enkelte medarbejder.
 • Arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende.
 • Er åben og lydhør i din kommunikation.
 • Deltager aktivt i afdelingens undervisnings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter.


Arbejdsområde
Opgaven indbefatter blandt andet:

 • At styrke samarbejdsmæssige relationer.
 • At styrke tværfagligheden.
 • At sikre meningsfuld dialog.
 • At omsætte faglige kvalifikationer til kompetent adfærd.
 • At iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter.
 • At forandre sig i forhold til nye krav.
 • At sikre kontinuerlig udvikling.

Funktionsbeskrivelse kan læses her.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet. I løbet af de næste år skal der ske en udflytning til det nye OUH, hvorfor der også kan ske organisatoriske ændringer.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 150 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt læger i hoveduddannelsesstillinger i specialet.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V har vedvarende fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads med plads til faglig udvikling, videnskabelig aktivitet og uddannelse.

Afdeling V’s strategi ”Hele patienten” beskriver afdelingens vision, mål, indsatser og aktiviteter. Med henblik på at opnå målene definerer strategien byggesten og løfter til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle i Afdeling V medvirker til at indfri Strategien.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Overlæge anæstesiafsnit AL Anders Gadegaard Jensen. Tlf. 6541 3758.

 

Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. 

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

Ansøgning sendes elektronisk og stiles til:
Konstitueret Cheflæge Jørgen Fisker.

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 lægeroller.  

​Ansøgningsfrist: 6. februar 2023.
Ansættelsessamtaler: 21. februar 2023.

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Henriette Iversen
  henriette.iversen@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  223806
 • Quick-nr.
  443266
 • Indrykningsdato
  17-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Henriette Iversen
  henriette.iversen@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  223806
 • Quick-nr.
  443266
 • Indrykningsdato
  17-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.