Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Psykiatrisk Område ved Dronning Ingrids Hospital søger Ergoterapeut til Psykiatrisk Ergoterapi

Vi søger som udgangspunkt dig som har lyst til at arbejde med mennesker med psykiatrisk lidelse i behandlingspsykiatrien. Er du ergoterapeut med erfaring fra psykiatrien? er det som udgangspunkt dig vi søger.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ledig til besættelse 1. Marts 2023 , eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Område dækker distriktspsykiatrien i Nuuk og den specialiserede psykiatriske behandling i hele Grønland. Området er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, som fungerer som landshospital og lokalhospital for befolkningen i Nuuk.

Psykiatrisk Terapi er en del af psykiatrisk område og er fysisk placeret i tilknytning til psykiatrisk sengeafdeling. Afdelingen er en akut åben modtageafdeling med plads til 12 indlagte patienter, heraf mulighed for at skærme 3 patienter i et mindre afsnit i afdelingen. Afdelingen modtager patienter med psykiatriske lidelser så som skizofreni, bipolar lidelse, depression og psykoser. I afdelingen har vi også forløb med retspsykiatriske patienter.

Psykiatrisk Terapi leverer ydelser i afdelingen og er derfor en væsentlig del af vores tværfaglige indsats, der er derfor et meget tæt samarbejde med læger og afdelingen omkring indlagte- og dagpatienter.

Psykiatrisk terapi modtager op til 7 patienter i dagforløb til rehabilitering socialtræning m.m.

I dit arbejde vil du med udgangspunkt i miljøterapi og AMPS have fokus på vurdering, observationer, dokumentation, støtte og træning af funktion og daglige færdigheder m.h.p. vedligeholdelse og opøvelse af funktionsevne. Du vil skulle udfra observationer og funktionsniveau undersøgelser og vurdering skulle udarbejde oplæg til behandlingskonferencer, netværks og udskrivningsmøder på patienterne knyttet til Psykiatrisk Terapi. Der udover arbejder vi relations orienteret og netværksbaseret gennem kontaktpersonsordningen, støttende samtaler, bidrager med rammer og struktur for patientens hverdag ved udarbejdelse af ugeskemaer og mestrings- planer mm. Du vil i det arbejde skulle tilrettelægge meningsfulde- og målrettede aktiviteter for en gruppe eller tildelte patienter. Du vil derfor med udgangspunkt i din faglighed indgå i et team omkring patienten/patienterne.

Du vil med din faglighed bidrage med at skabe rammer og struktur for at fremme sundhed, kropsfornemmelse og bedre saneintegration i arbejdet med at sikre et godt og sammenhængende patient forløb nedbringe tvang.

Du vil således skulle levere ydelser i forløb med grupper, men også have individuelle forløb. Du skal derfor både virke selvstændigt og deltage i terapiens øvrige aktiviteter i samarbejde med Fysioterapeut og pædagoger. Som noget nyt skal vi til at etablere et sanseintegrationsrum.

Organisatorisk refererer Psykiatrisk Terapi til en områdeledelse, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Det er et meget afvekslende og udfordrende job med indflydelse på eget arbejde. Arbejdet kræver både selvledelse, faglig- og personlig involvering.

Vi tilbyder:

 • Et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i miljøterapeutiske behandlingsprincipper.
 • Relations arbejde, der indgår i det samlede behandlingstilbud.
 • Mulighed for at medvirke til faglig udvikling.
 • Et arbejde, der bl.a. består i observation, vurdering, testning og optræning af daglige færdigheder, sociale færdigheder, aktivering, fysiske aktiviteter, og hobbyaktiviteter.
 • Løbende supervision.
 • Konflikthåndteringskursus 2 gange årligt.

Vi søger dig, der:

 • At du er uddannet ergoterapeut.
 • At du har psykiatrisk viden og erfaring.
 • At du er engageret, udadvendt, fleksibel, samt har evne til at strukturere din hverdag og etablere relationer.
 • God til at etablere kontakt, og er indstillet på samarbejde på tværs af faggrupper.
 • At du er selvstændig og kan tilrettelægge og lede dit eget arbejde.
 • At du bidrager til et positivt arbejdsmiljø i afdelingen.
 • At du bidrager til udvikling af Terapiens tilbud.

Arbejdstiden er sædvanligvis fra kl 08-16 mandag til og med fredag.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1. marts 2023

Ansøgningsfrist: 30. januar 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 547516 eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL  Bemærk 4 timers tidsforskel, så ring efter 12.30 dansk tid.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2023
 • Quick-nr.
  443374
 • Indrykningsdato
  19-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-01-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2023
 • Quick-nr.
  443374
 • Indrykningsdato
  19-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-01-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.