Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Afdelingslæge til Akutmodtagelsen, Hvidovre og Amager Hospital

Visioner og planer

Vi er en af landets største Akutmodtagelser. Vores ambition er at skabe patientforløb præget af hurtig og ensartet diagnostik uafhængigt af tidspunkt på døgnet ved at have speciallægen med i front. Dette skal understøttes af uddannelse og tværfaglig forskning og et godt arbejdsmiljø.

Vi er i proces med at indføre Regionens vision om speciallæger med i front 24/7/365. Dette understøttes af velfungerende tværfaglige teams, som kan styre flow og logistikken i en travl afdeling. Det er vores målsætning, at alle Yngre Læger skal arbejde superviseret i Akutmodtagelsen. Vi har 4 læger ansat i Introduktionsstillinger og i 2 Hoveduddannelsesstillinger til akutmedicin.

Afdelingen har en deltidsansat professor med speciel fokus på biomarkører ved akutte tilstande og ulighed i sundhedsvæsnet. Vi er påbegyndt projekter i både klinisk og organisatorisk forskning relateret til akutmedicin.

I 1. kvartal af 2024 tager vi en ny Akutmodtagelse i brug, som bliver indgangsporten for næsten alle akutte patienter til Hvidovre Hospital. Vi er i gang med et stort og spændende organisatorisk arbejde mhp. denne omstilling.

Dine arbejdsfunktioner

Som speciallæge refererer du administrativt og lægefagligt til cheflægen i Akutmodtagelsen. Vi forventer, at du vil sikre og udvikle patientforløb af høj kvalitet og faglig standard. Du vil i samarbejde med de øvrige overlæger og afdelingslæger være med til at sikre og understøtte uddannelse af alle faggrupper. Du skal i dagligdagen sørge for et godt tværfagligt samarbejde i afdelingen samt iht. vores eksterne samarbejdspartnere.

Mere specifikt skal du medvirke til at styre samarbejdet mellem Akutklinikken på Amager og Akutmodtagelsen på Hvidovre samt udbygge det udadvendte hospital med bl.a. specielt fokus på akut geriatri. 

Syntes du, at dette lyder spændende? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i Akutmodtagelsen.

Vi tilbyder:

 • Et hospital og en afdeling med store visioner og planer på akutområdet.
 • Planer for integration mellem akutområdet og det øvrige hospital.
 • En fagligt udfordrende, men også travl arbejdsplads.
 • Mulighed for indflydelse på sammensætningen af dine arbejdsopgaver.
 • Mulighed for faglig sparring.
 • Mulighed for relevant efteruddannelse.
 • Fornøden efteruddannelse således at du kan erhverve speciallæge anerkendelse i Akutmedicin.
 • Mulighed for deltagelse i forskning.
 • En afdeling hvor der er fokus på det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø.

Vi forventer at du:

 • Har visioner for udvikling af specialet akutmedicin.
 • Gerne erfaring med implementering af forbedringsarbejde.
 • Er speciallæge i et relevant speciale, gerne intern medicin, anæstesiologi, geriatri, kirurgi eller almen medicin.
 • Er rollemodel for Akutmodtagelsens læger, sygeplejersker og øvrige personale.
 • Har erfaring med modtagelse og behandlingsansvar for alle typer akutte patienter. I begyndelsen overvejende medicinske, men i takt med udbygning også kirurgiske patienter.
 • Har erfaring med at lede behandlingsteams og kunne styre patientflow.
 • Er god til at kommunikere og samarbejde på tværs.
 • Har evner og lyst til selvstændigt at vurdere patienter samt at skabe sikre og hurtige patientforløb.
 • Holder af at undervise og supervisere yngre kolleger.

Arbejdstilrettelæggelse

Du vil indgå i bagvagtsfunktion for vagthold bestående af mellemvagter og KBU-læger. Bagvagten har tilstedeværelse i nattevagt. Vi tilstræber en vagthyppighed på max 2 a/n vagter per måned samt 2 dagvagter i weekenden (f.eks. lørdag og søndag) max hver 4. uge, herudover dagvagter på hverdage.

Som afdelingslæge vil du have funktion i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital og Akutklinikken på Amager Hospital.

Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

Løn

Forhandles i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Christian Rasmussen christian.rasmussen.02@regionh.dk tlf. 21 24 83 41 eller chefsygeplejerske Hanne Højland Keller hanne.hoejland.keller@regionh.dk tlf. 21 29 76 36.

Du skal sende din ansøgning via link.

Ansøgningsfrist: 6.2.2023 kl. 12.00.

Samtaler afholdes efter aftale.

Tiltrædelse efter aftale.

 

Om afdelingen
Vi modtager i øjeblikket dagligt i gennemsnit ca. 40 akutte medicinske patienter i 29 senge. Knap 60 procent udskrives direkte fra Akutmodtagelsen indenfor 48 timer. I nærmeste fremtid vil alle patienter blive indlagt i akut/ambulant regi med behandlingsansvar i Akutmodtagelsen. Akutmodtagelsen har egne overlæger/speciallæger. De yngre læger er alle ansat i diverse medicinske specialer, men har vagttjeneste i akutområdet.

Derudover rummer afdelingen et Medicinsk Fast Track som ser 20-60 i døgnet. Vores Akutambulant afsnit (skadestue) med traumemodtagelse, lægevagt, et følge-hjem-team, et Geriatrisk team samt CVI og kørselskontor. Vi modtager ca. 100 patienter på hverdage og op imod 150 skadepatienter i weekenden.

Vores afdeling er travl, fagligt udfordrende og bemandet af en stor tværfaglig gruppe af professionelle og dygtige kolleger. Vi er ca. 100 sygeplejersker, 50 sekretærer samt fysioterapeuter og speciallæger (6½ i akutmodtagelsen, 2 i geriatrisk team og 3 på skadegangen).

 

Amager og Hvidovre Hospital
Amager og Hvidovre Hospital er en af Region Hovedstaden store virksomheder. Med til hospitalerne hører også Medicinsk Afdeling på Glostrup Hospital. Det fælles optageområde er hele den sydlige del af København. De fusionerede hospitaler er særdeles aktive inden for forskning og udvikling, og målet er at tilbyde patienter den bedste kvalitet af pleje og behandling.

 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Christian Rasmussen
  Christian.rasmussen.02@regionh.dk
  21248341
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Akutmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  247028
 • Quick-nr.
  443463
 • Indrykningsdato
  20-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Christian Rasmussen
  Christian.rasmussen.02@regionh.dk
  21248341
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Akutmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  247028
 • Quick-nr.
  443463
 • Indrykningsdato
  20-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.