Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nordbanen 5, 7100 Vejle

GENOPSLAG - Oversygeplejerske til psykose afsnit PA Vejle

 GENOPSLAG - 2 oversygeplejersker til psykose afsnit, PA Vejle

Har du mod, vilje og ledelseskraft til at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser. Motiveres du af at lede højt kvalificererede fagprofessionelle, udbygge tværsektorielt samarbejde og sikre patientforløb mellem døgn- og ambulantbehandling, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning.

Du vil få et stort ledelsesansvar, og vi forventer, at du kan stå i spidsen for et psykose sengeafsnit, og en organisation, hvor der er en VI orienteret struktur og en VI orienteret indstilling.

Sengeafsnittet har fokus på psykoser, og der er plads til 30 patienter. På afsnittet arbejder vi med en helhedsorienteret, tværfaglig indsats, hvor der er fokus på patientens egen recovery. Vi arbejder blandt andet deeskalerende og med beroligende metoder som forebyggelse af tvang.

Dit ledelsesansvar

Som oversygeplejerske arbejder du tæt sammen med overlægen, og I står sammen i spidsen for videreudvikling af kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt driften af det psykiatriske sengeafsnit.

I afsnitsledelsen har I et særligt ansvar for at skabe sammenhængende patientforløb og således sikre et velfungerende samarbejde mellem døgnafsnit og ambulatoriet og til primærsektor – kommune, botilbud og praktiserende læger. Samarbejde på tværs bliver dermed en stor del af din hverdag, og det er vigtigt, at du kan tænke ud af eget hus. Ligeledes er videreudvikling af den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang en væsentlig ledelsesopgave.

De store udviklingsopgaver løser du i tæt samarbejde med lederne for PA Vejles psykiatriske ambulatorium samt de øvrige sengeafsnit på Nordbanen. Du har ansvaret for personaleledelse af medarbejdere, økonomistyring og det overordnede ansvar for at sikre sammenhængende forløb, kvalitet i behandling, patientflow og effektiv ressourceanvendelse. Du vil indgå i et konstruktivt og dynamisk samarbejde i afdelingens ledergruppe, hvor vi arbejder med fælles drifts- og udviklingsopgaver.

Du får tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Du vil arbejde tæt sammen med overlæger og oversygeplejersker fra sengeafsnit, stab, ECT og beredskab, Lektor samt lokal psykiatrier, som bliver dine sparringspartnere i ledelsesrummet for den samlede ledelse og drift. Derudover samarbejder du særligt med udskrivningskoordinatorer, kvalitetskoordinator, arbejdsmiljøkoordinator og vagtplanlægger.

 

Hvem er du?

En erfaren leder. Du har en involverende ledelsesstil, kan skabe følgeskab i dine initiativer og er professionel, åben og direkte i din kommunikation med andre. Du har gode relationelle kompetencer, der sikrer et godt samarbejde med alle samarbejdspartnere. Sammen med dine medarbejdere sætter du fokus på at skabe et trygt, involverende og åbent arbejdsmiljø baseret på trivsel og motivation.

Du er visionær. Du kan tænke strategisk både kort- og langsigtet i forhold til ledelsesopgaven. Du driver forandrings- og forbedringsindsatserne med kreativitet og nysgerrighed. Du tænker i helhedsløsninger og tværfaglighed og kan med stor vedholdenhed føre opgaver helt i mål.

Du er handlekraftig og struktureret. Du skal arbejde med drift- og kapacitetsstyring ift. planlægningen af patientforløbene og medarbejderfremmødet, det er derfor vigtigt, at du har det helt store overblik, og at du hurtigt kan danne dig et billede af, hvilke indsatsområder der skal handles på her og nu, samt hvilke der kan udsættes. Du får tingene til at ske.

Følgende kompetencer søger vi i en ny leder, og her er et par stikord:

 • Du skal se din ledelsesstil indeholdende en VI orienteret struktur og en VI orienteret indstilling
 • Du kan arbejde med tilgange og metoder, der konsoliderer, at hele PA Vejle er et VI
 • Du har en motiverende tilgang – hos os betyder det, at du samarbejder og værdsætter det vi laver, og er god til at give kvalificeret feedback og feedforward
 • Du er synlig og kan lide at sparre med os – vi søger en leder, der er åben og imødekommende
 • Du sikrer og understøtter fagligheden, uddannelse og udviklingen i afsnittet i relation til den samlede Udviklingsplan for psykiatrien i Region Syddanmark, Arbejdsmiljøpolitik for psykiatrisygehuset

 

Kvalifikationer

 • For at blive taget i betragtning til stillingen, skal du have en bred erfaring inden for det psykiatriske speciale samt dokumenteret ledelseserfaring f.eks. som afdelingssygeplejerske el.lign. Du har indsigt i kvalitetsudvikling, planlægning og ressourcestyring, og har kendskab til psykiatriens forbedringsmetoder.
 • Du har en sygeplejefaglig eller anden relevant sundhedsfaglig baggrund og erfaring, suppleret med videreuddannelse på diplom, master- eller kandidatniveau.


Vi tilbyder

 • Tæt samarbejde og samspil med ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere og kollegaer
 • Stort fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Oplæring og introduktion via mentorordning
 • Fokus på faglig og ledelsesmæssig sparring
 • Et højt fagligt ambitionsniveau

Afdelingen arbejder kontinuerligt med forbedringer, og de aktuelle udviklingsspor i afsnit 06/07 er følgende:

 • Reduktion af tvang, hvor der er fokus på Safeward og deeskalering samt udvikling af nye tiltag og kompetencer til patienter med selvskade
 • Udskrivningsprocesser med afsæt i Den Syddanske Forbedringsmodel, hvor vi arbejder med udvikling af det sammenhængende patientforløb
 • I samarbejde med den samlede ledelsesgruppe vil du have ansvar for den fortsatte implementering af og kvalitetssikring af udviklingsopgaverne på afsnittet

 

PA Vejle består af:

 • Lokalpsykiatrisk ambulatorium henholdsvis i Kolding, Fredericia og Vejle
 • 09 - Psykiatrisk Akutmodtagelse med 8 pladser
 • 02/03 Affektivt afsnit (2 x 15 pladser)
 • 04 Ældrepsykiatrisk afsnit (16 pladser)
 • 05 Afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinudtrapning (15 pladser)
 • 06/07 Psykoseafsnit (2x15 pladser)

Yderlig information:

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen som oversygeplejerske i psykose afsnit (06/07), så kan du kontakte chefsygeplejerske, Lone Bülow Toft Friis. Mail: lbf@rsyd.dk. Mobil: 2128 6284.  


Løn og ansættelses efter gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist til stillingen den 27.marts 2023
Vi afholder ansættelsessamtaler den 30. marts 2023

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Vejle
 • Kontaktperson
  Lone Friis
 • Adresse
  Nordbanen 5, 7100 Vejle
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  224149
 • Quick-nr.
  443820
 • Indrykningsdato
  27-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  27-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Vejle
 • Adresse
  Nordbanen 5, 7100 Vejle
 • Kontaktperson
  Lone Friis
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  224149
 • Quick-nr.
  443820
 • Indrykningsdato
  27-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  27-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.