Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overlæge med kvalifikationer indenfor gynækologisk og obstetrisk anæstesi

En stilling som overlæge ved Afdeling for Bedøvelse og Operation, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet er ledig til besættelse fra 1.april 2023 eller efter aftale.
I stillingen har man særligt lægefagligt ansvar for afdelingens funktioner indenfor gynækologisk og obstetrisk anæstesi.

Afdeling for Bedøvelse og Operations funktioner
Anæstesiafdelingen 4013 varetager den anæstesiologiske funktion på områderne obstetrik, gynækologi, børnekirurgi og børnemedicin i Juliane Marie centret. Desuden ydes anæstesiologisk service til de onkologiske/hæmatologiske afdelinger i forbindelse med diagnostik og behandling – herunder anlæggelse af centrale venekatetre (ca. 1.600 pr år).

Til afdelingen er knyttet et opvågningsafsnit med ca. 9.000 indlæggelser årligt. Afdelingen driver desuden en børnesmerteenhed med 2.600 smertetilsyn om året. Årligt gives der ca. 10.300 anæstesier, fordelt på 1.600 obstetriske patienter, 3.500 gynækologiske patienter samt 4.500 børn.

Afdeling for Bedøvelse og Operations ledelse
I Afdeling for Bedøvelse og Operations ledelse indgår cheflæge, chefsygeplejerske og to oversygeplejersker. Afdelingen har etableret et lederråd bestående af cheflæge, chefsygeplejerske, to oversygeplejersker og tre overlæger.

Afdelingens lægenormering
Afdelingen er normeret med én cheflæge, 9 overlæger, 6 afdelingslæger og 6 hoveduddannelseslæger. Overlægen indgår i bagvagtslaget og deltager i vagtforpligtigelsen for bagvagter og lejlighedsvist tillige forvagter.

Undervisning og forskning
Afdeling for Bedøvelse og Operation har undervisningsforpligtigelse for læger i anæstesiologisk speciallægeuddannelse og sygeplejersker under uddannelse i anæstesispecialet.

Afdelingen er en meget aktiv uddannelsesafdeling med en lang række nationale og internationale undervisningsaktiviteter. Forskning og nye projekter er en naturlig del i afdelingen og prioriteres sammen med bidrag til konferencer indenfor smerter, børneanæstesiologi og obstetrisk anæstesiologi.

Afdelingen har følgende overordnede værdier:

 1. Patientens situation og behov er centrum for vores aktiviteter – således tilstræbes at patienten behandles respektfuld og aflysninger så vidt muligt undgås
 2. Behandling gives efter bedst mulige faglige kvalitet – både direkte og indirekte patientkontakt udføres bedst muligt
 3. Personalet oplever en god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø med meningsfyldt arbejde
 4. Afdelingen fokuserer på en god og motiverende tone iblandt medarbejderne og samarbejdspartnere

Stillingens særlige funktioner
Stillingen ønskes besat med en højt specialiseret kandidat med bred erfaring indenfor gynækologisk og obstetrisk anæstesi og som straks kan indgå i afdelingens øvrige funktioner, inklusive vagtforpligtelse.
Her nævnes specielt børneanæstesi, anlæggelse af permanente centrale venekatetre hos børn og voksne.
Ansøgerens hovedfunktion vil være at varetage ansvar og videreudvikling af obstetrisk anæstesi frem mod Mary Elizabeths Hospital i samarbejde med afdelingens fagansvarlige overlæge.

Særlige kvalifikationer
Ansøgeren skal:  

 • Være speciallæge i anæstesiologi
 • Have dokumenteret omfattende anæstesiaktivitet på specialistniveau inden for gynækologisk/obstetrisk anæstesi
 • Have gennemført SSAI uddannelsen i obstetrisk anæstesi
 • Have dokumenteret erfaring med børneanæstesi og smertebehandling som er afdelingens øvrige funktionsområder
 • Gerne have deltaget i klinisk forskning og/eller udviklingsaktiviteter indenfor afdelingens fagområder
 • Have dokumenteret undervisningserfaring indenfor afdelingens fagområder
 • Have gode samarbejdsevner og fremstår som en god teamplayer og organisator
 • Være visionær, initiativrig og handlekraftig
 • Kunne profilere afdelingen eksternt  

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden" fra 2007", der kan ses på www.regionh.dk  

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til fælles akademisk overenskomst med tilhørende organisationsaftale for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Mona Tarpgaard, mona.tarpgaard@regionh.dk - tlf.35451745.

Ansøgningen vedhæftes kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer. Publikationer rekvireres såfremt dette måtte ønskes.  

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2023.

Søg stillingen via linket.  

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.  

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Mona Tarpgaard
  mona.tarpgaard@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  247239
 • Quick-nr.
  443877
 • Indrykningsdato
  30-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Mona Tarpgaard
  mona.tarpgaard@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  247239
 • Quick-nr.
  443877
 • Indrykningsdato
  30-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.