Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Afdelingslæge (Fellow) til Afdeling for Bedøvelse og Operation på Rigshospitalet, Juliane Marie Centret

Ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, er en afdelingslægestilling (fellowship) ledig til besættelse fra 1. april 2023 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i anæstesiologi med ambitioner om videreuddannelse indenfor et af de nordiske fellowships (SSAI) målrettet afdelingens kliniske områder.

Afdeling for Bedøvelse og Operations funktioner
Anæstesiafdelingen 4013 varetager den anæstesiologiske funktion på områderne obstetrik, gynækologi, børnekirurgi og børnemedicin i Juliane Marie centret. Desuden ydes anæstesiologisk service til de onkologiske/hæmatologiske afdelinger i forbindelse med diagnostik og behandling – herunder anlæggelse af centrale venekatetre (ca. 1.600 pr år).

Til afdelingen er knyttet et opvågningsafsnit med ca. 9.000 indlæggelser årligt. Afdelingen driver desuden en børnesmerteenhed med 2.600 smertetilsyn om året. Årligt gives der ca. 10.300 anæstesier, fordelt på 4.500 børneanæstesier, 1.600 anæstesier til obstetriske patienter, 3.500 anæstesier til gynækologiske indgreb.

Afdeling for Bedøvelse og Operations ledelse
I Afdeling for Bedøvelse og Operations ledelse indgår cheflæge, chefsygeplejerske og to oversygeplejersker. Afdelingen har etableret et lederråd bestående af cheflæge, chefsygeplejerske, to oversygeplejersker og tre overlæger.

Undervisning og forskning
Afdeling for Bedøvelse og Operation har undervisningsforpligtigelse for læger i anæstesiologisk speciallægeuddannelse og sygeplejersker under uddannelse i anæstesispecialet. Desuden deltager afdelingen i undervisning af medicinstuderende i kliniks ophold.

Afdelingen er en meget aktiv uddannelsesafdeling med en lang række nationale og internationale undervisningsaktiviteter. Afdelingen deltager i det nordiske samarbejde i SSAI regi, og har to til tre læger i efteruddannelse om året.  Afdelingen bidrager til undervisning på European Pediatric Advanced Life Support (EPALS) kurser og deltager i afviklingen af adskillige konferencer indenfor smerter, børneanæstesiologi og obstetrisk anæstesiologi.

Afdelingslægerne deltager sammen med de øvrige speciallæger i den kliniske og teoretiske uddannelse af hoveduddannelseslæger, og i afdelingens øvrige undervisningsforpligtigelser.

Afdelingen har følgende overordnede værdier:

 1. Patientens situation og behov er centrum for vores aktiviteter – således tilstræbes at patienten behandles respektfuld og aflysninger så vidt muligt undgås
 2. Behandling gives efter bedst mulige faglige kvalitet – både direkte og indirekte patientkontakt udføres bedst muligt
 3. Personalet oplever en god arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø med meningsfyldt arbejde
 4. Afdelingen fokuserer på en god og motiverende tone iblandt medarbejderne og samarbejdspartnere

Der lægges vægt på, at afdelingslægen

 • Kan se sig selv i afdelingens overordnede værdier
 • Viser interesse og engagement i afdelingens driftsmæssige forpligtelser og funktioner
 • Har lyst til at arbejde på en afdeling, som er præget af en travl og omskiftelig arbejdsdag med fleksible arbejdsopgaver på et højt fagligt niveau
 • Har lyst til at arbejde hen imod det nye Mary Elizabeths Hospital og være med til at udvikle afdelingens funktioner, arbejdsgange og kultur.
 • Har kompetencer og eller interesse for et af afdelingens specialefunktoner (børneanæstesi, GYN/OBS og vaskulær adgang)
 • Deltager i udviklings og/eller forskningsopgaver indenfor afdelingens interesseområder.

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstaden og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger kan rekvireres hos cheflæge Mona Tarpgaard mona.tarpgaard@regionh.dk/ tlf 35451745.

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 15. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af februar.

Ansøgning samt kopi af speciallægeautorisation sendes online via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Mona Tarpgaard
  mona.tarpgaard@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  247243
 • Quick-nr.
  443888
 • Indrykningsdato
  30-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Mona Tarpgaard
  mona.tarpgaard@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  247243
 • Quick-nr.
  443888
 • Indrykningsdato
  30-01-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.