Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Fast stilling som ergoterapeut i Følge-Hjem Teamet på medicinske afdelinger på Rigshospitalet - Glostrup

Jobbet
Vi søger en ergoterapeut til fast stilling på 30 timer/ugen fra 1. april 2023 eller snarest muligt.

Stillingen er tilknyttet vores ergoterapeutiske team, som udover 18 dygtige ergoterapeuter, består af en klinisk underviser i ergoterapi, en udviklingsergoterapeut og en overergoterapeut.

Du vil have din daglige gang i Følge-Hjem Teamet, og vil beskæftige dig med at følge patienten hjem ved udskrivelse og sikre, at patienten fungerer i eget hjem. Jobbet indebærer en høj grad af selvstændighed, selvtilrettelæggelse og tværfaglig koordinering med personale på medicinsk afdeling og i kommunen.

Du vil arbejde som ene ergoterapeut i et tæt samarbejde med det tværfaglige personale på medicinsk afdeling og de tilhørende kommuner.  
 
Det bliver din arbejdsdag: 

 • Følge patienten hjem ved udskrivelse, for at sikre at patienten fungerer i eget hjem og forebygge genindlæggelse
 • Ringe-Hjem ordning, hvor du telefonisk kontakter patienter, som er udskrevet og sikrer sig at relevante tiltag er sat i værk
 • Indstille og tilpasse hjælpemidler i eget hjem
 • Gennemgang af sygeplejeepikrise og medicinliste i eget hjem
 • Vurdering af patients funktionsniveau både fysisk, psykisk og socialt
 • Vurdering af patientens funktion i hjemmet og effektuering af eventuelle yderligere socialmedicinske tiltag
 • Samarbejde med pårørende
 • Kontakt til primær sektor i forbindelse med udskrivelse
 • Dokumentering i SP

Velkommen til 
Rigshospitalet er et af Danmarks førende hospitaler for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er beliggende på to matrikler, Glostrup og Blegdamsvej, hvoraf du vil blive tilknyttet Glostrup-matriklen. Den samlede afdelingen er organiseret i 7 monofaglige teams og er bestående af ca 170 ergo- og fysioterapeuter samt 7 overterapeuter, 2 chefterapeuter, en seniorforsker, 7 udviklingsterapeuter, 4 kliniske undervisere i fysioterapi og 1 klinisk underviser i ergoterapi, samt flere PhD studerende og et sekretariat.  
 
Aktivitetsperspektivet er i fokus i den ergoterapeutiske intervention til alle patientgrupper og vi arbejder løbende for at udvikle vores ergoterapeutiske indsatser. Den ergoterapeutiske intervention foregår i et tæt samarbejde med patienten, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i et tæt interprofessionelt samarbejde. 
 
Vi lægger stor vægt på den monofaglige udvikling, hvor der arbejdes med fokuserede kompetenceudviklingsforløb inden for teamets kerneydelser. Supervision og sparring prioriteres højt i en travl hverdag og anses som et grundlæggende omdrejningspunkt for et godt læringsmiljø og højt fagligt niveau.  
 
Vi tilbyder: 

 • Et godt socialt sammenhold og læringsmiljø, hvor supervision og sparring prioriteres højt  
 • Højt fagligt niveau indenfor ergoterapi til hospitalets patientgrupper 
 • Procedurer og manualer for arbejdsgangene
 • Et team af ergoterapeuter, der er opmærksomme på hinanden og respekterer hinandens forskelligheder 
 • Et godt kollegasammenhold hvor der altid er plads til humor og en god snak 
 • Engagerede og ansvarlige kolleger, der samarbejder om at sikre gode patientforløb 
 • Tæt tværprofessionelt samarbejde i de kliniske afdelinger  

Hvad søger vi hos dig? 

 • Du har interesse og/eller erfaring med den ældre patient
 • Du kan selvstændigt planlægge og prioritere dagens opgaver  
 • Kan indgå aktivt og konstruktivt i tæt monofagligt og tværprofessionelt samarbejde 
 • Har lyst til udvikling og læring, samt aktivt opsøger supervision og sparring 
 • Vil bidrage aktivt til teamets sociale sammenhold. 

Ansættelsesvilkår 
Fast stilling på 30 timer/ugen i dagtid på hverdage.

Arbejdsstedet er Rigshospitalet - Glostrup. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overergoterapeut Lisette Dolling på tlf.: 38 63 32 10. 

For yderligere information henvises til klinikkens hjemmeside https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/afdeling-for-ergo-og-fysioterapi/Sider/default.aspx  

Ansøgningsfrist d. 19.02.23. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 24.02.23. 

Ansøgning, CV og evt. øvrige relevante dokumenter sendes online via linket her på siden. 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Kontaktperson
  Lisette Dolling
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  247426
 • Quick-nr.
  444262
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  19-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Lisette Dolling
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  247426
 • Quick-nr.
  444262
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  19-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.