Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Afdelingslæge, Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge

Kardiologisk Afdeling søger en fagligt ambitiøs speciallæge med undervisningserfaring, gode samarbejdsevner og interesse for og kliniske kompetencer inden for antikoagulations-behandling og non-invasiv arytmi-behandling.

Ansøger skal indgå i AK-teamet på SUH Roskilde som en af tre speciallæger og være med til at varetage den specialiserede behandling af patienter i antikoagulations-behandling. Ansøger skal tillige indgå i SUH Roskildes arytmi-team og være med til at styrke den non-invasive behandling af patienter med hjerterytmeforstyrrelser. Afdelingen har et ønske om at revidere forløbene bla.a for vores atrieflimmer patienter og ansøger skal forvente at tage aktiv part i dette arbejde, herunder afsøge mulighederne for at oprette en atrieflimmerklinik. Ansøger skal indgå i afdelingens 20-skiftede bagvagtslag med tilstedeværelsesvagter med efterfølgende tilkald fra bolig.

Kardiologiske Afdeling på Sjællands Universitetshospital har igennem de seneste år været igennem en større udvikling. Afdelingen er karakteriseret ved, at den i henhold til specialeplanen varetager højt specialiserede funktioner, regionsfunktioner samt funktioner på lige fod med de andre kardiologiske afdelinger i Region Sjælland. Det betyder, at afdelingens optageområde og ekspertiseområde skal dække alle borgere i regionen. Det betyder også, at der samtidigt påhviler afdelingen et større ansvar for at sikre sammenhængskraften mellem de omkringliggende regioners centerkompetencer og den generelle kardiologi i Region Sjælland, således at vi sikrer den nødvendige kontinuitet i det samlede patientforløb. Afdelingen har med afsæt her i over en årrække konsolideret sig som en organisation, der lægger stor vægt på et produkt med høj faglig kvalitet.

Afdelingen har efter fusionen i Roskilde 2 monitorerede døgnafsnit med tilsammen 48 senge, 8 deldøgns senge, samt 12 monitorerede dagpladser i Kardiologisk Laboratorium. Ambulatoriet i Roskilde har både almene kardiologiske funktioner samt specialiserede kardiologiske funktioner, som udredning af patienter til hjerteklapkirurgi, kontrol og udredning af endokarditis, voksne med medfødte hjertesygdomme, familieudredning af arvelige hjertesygdomme, pacemakerkontrol, arytmi- og elektrofysiologisk ambulatorium, CT-KAG, hjerte-MR og kompleks iskæmi samt synkopeudredning i samarbejde med Neurologisk Afdeling. Den 1. Januar 2020 blev afdelingen udvidet til en kardiovaskulær enhed da den karkirurgiske afdeling flyttede fra Slagelse Sygehus til SUH, Kardiologisk Afdeling.

Afdelingen råder i Roskilde over et moderne kardiologisk laboratorium med 5 kateterisationsrum til udførelse af KAG, elektiv PCI, pacemaker- og ICD implantation samt elektrofysiologi og radiofrekvensablation.

Afdelingens lægestab og vagtbemanding

Vi er en stor, dynamisk afdeling med ca. 35 speciallæger i kardiologi, herunder en klinisk professor, seks yngre læger i kardiologisk hoveduddannelse og flere reservelæger i introduktionsstilling eller HU i flere andre medicinske specialer. Overlæger med non-invasiv funktion har udefunktion i Køge i dagtiden. Overlæger, afdelingslæger og H-læger i bagvagt deltager i 20 skiftet rådighedsvagt fra bolig. Der er 5 skiftet PCI vagt og 6 skiftet arytmi vagt betjent af speciallæger samt kardiologisk tilstedeværelses vagt for reservelæger i Roskilde og Køge

Forskning

Afdelingen er forskningsaktiv og har udover et lærestols-professorat i kardiologi, tilknyttet Ph.D. studerende, Post.doc sygeplejerske og en velfungerende forskningsenhed med flere projektsygeplejersker ansat. En stor andel af overlægerne i afdelingen er aktive forskere og med i større forskningsmiljøer både nationalt og internationalt inden for blandt andet invasiv kardiologi og endokarditis. Forskningen i sygeplejen omhandler screening for hjertekarsygdom og multicenterprojekter, der ser på patientforløb efter PCI. Det indebærer publikationer inden for en bred vifte af kardiologiske problemstillinger.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionsforeningen og Foreningen af Speciallæger. 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Matias Lindholm
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  024177
 • Quick-nr.
  444307
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Matias Lindholm
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2023
 • Regionens jobnr.
  024177
 • Quick-nr.
  444307
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Andre job fra Region Sjælland der minder om dette

Jobbet ligger i Region Sjælland

Speciallæger søges til Akutafdelingen Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus  |  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
Læge  |  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Neurokirurgi & Neurologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Plastikkirurgi & Thoraxkirurgi & Urologi

Opslået
07-02-2024

Ansøgningsfrist
15-03-2024

Jobbet ligger i Region Sjælland

Overlæge/afdelingslæge Palliativ Enhed
Næstved Sygehus  |  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Læge & Overlæge  |  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Intern Medicin & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Reumatologi & Kirurgi & Klinisk farmakologi & Klinisk onkologi & Neurologi & Samfundsmedicin & Urologi

Opslået
05-02-2024

Ansøgningsfrist
01-03-2024

Jobbet ligger i Region Sjælland

Speciallæge i intern medicin søges primært til bred intern medicinsk stuegangsfunktion, Medicin 1, Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus  |  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
Læge & Afdelingslæge  |  Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi

Opslået
19-02-2024

Ansøgningsfrist
04-03-2024


Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.